Reddedilmeyecek Bir Dua: En Etkili Kur'an'da İsmi Azam Duası

Allah C.C'nin isimleri arasında en büyük isim anlamına gelen İsmi Azam duasının okunuşu, anlamı, yazılışı ve faziletlerini bu içerikten öğrenebilirsiniz.
Reddedilmeyecek Bir Dua: En Etkili Kur'an'da İsmi Azam Duası

İsmi Azam duası, Allah-u Teala’nın İsimleri arasında "En Büyük İsmi" olarak ifade edilmektedir. Birçok büyük alim bu duanın okunması gerektiğini belirtmektedir. İnsanlar ise İsmi Azam duasını; dileklerinin kabul olması, sevdiklerine kavuşabilmek için ve hacetlerin kabulü için okumaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçmese de Peygamber Efendimiz (SAV) hadisleri üzerine adını almıştır ve en çok okunan dualardan biridir. Birçok kişi ise "İsmi Azam duası nasıl yapılmalıdır?" ve "İsmi Azam Duası faziletleri nelerdir?" sorularının cevaplarını merak etmektedir. Okunması faziletli dualardan biri olarak bilinen İsmi Azam duasının Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve fazileti hakkında bilgi almak için aşağıdaki metni inceleyebilirsiniz.

İsmi Azam Duası

İsmi Azam Duası

Kâ‘b’dan gelen rivayetlere göre Hz. Peygamber ism-i a‘zamın Bakara, Âl-i İmrân ve bir rivayette Tâhâ sûresinde yer alan "Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm"cümlesinden ibaret olduğunu söylemiştir.

İsmi Azam Duası Türkçe Okunuşu

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.,

”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.

Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

İsmi Azam Duası Anlamı

“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur.

O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır?

İsmi Azam Duası

İsmi Azam duası yapılırken, Allah’ın Esmaül Hüsna’dan 5 isim kullanılır ve o isimler şunlardır;

 • Ferd
 • Hay
 • Kayyum
 • Hakem
 • Adl
 • Kuddüs

İsmi Azam duasında bu 5 ismi kullanılır ve aynı zamanda Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve Ayetel Kursi okunmaktadır. Sonrasında beden ve ruh temizliği için abdest alınmalıdır. Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp niyet edilip 3 kez Fatiha Suresi, 3 kez İhlas Suresi ve 1 kez de Ayetel Kursi okunmalıdır.

İsmi Azam duası hakkında en çok merak edilen soruların başında, bu duanın nasıl yapılacağı yani nasıl okunacağı gelmektedir. Peygamber (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Nefsim kudretinde olan Allâhü Teâlâ’ya yemin ederim ki: Allâhü Teâlâ Azim-üş-şân, İsm-i Âzam’ı ile edilen duaya icâbet eder, istenileni verir."

Dua hakkında Bediüzzaman Hz. şöyle buyurmuştur;

"Bu isimleri her birisi ya ism-i a’zamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur, ism-i azamdır"

İsmi Azam Duası Faziletleri

İsmi azam duasının alimler tarafından belirtilen birçok hikmeti yani fazileti bulunmaktadır. Peki, İsmi Azam duasının faziletleri neleri kapsamaktadır? İşte, ismi azam duasının faziletlerinden bazıları…

 • Kılınan her namazın ardından bu İsm-i Âzam‘ı yüz on bir (111) kere okursa, Allâh-u Teâla ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukâtı dilediği sûretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.
 • Bu ismi şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına gâlip gelir ve ondan ancak hayır görür.
 • Bu ismi şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.
 • Bu ismi şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.
 • Her kim bu ismi şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyâri olarak muhabbet besler.
 • Bu ismi şerifi kılıcına yahut yüzüne nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.
 • Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp bir mekânın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özelliklede belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyâde tesir eder.

İsmi Azam Duası Okuyanların Yorumları

İsmi Azam Duası

? tüyler ürpertici, adlandıramadığım şey. öyle büyük öyle ulu bir şeydir ki bilen birinin size bu hususta bilgi vermesi etrafınıza meleklerin doluşmasına sebebiyet verebilir, bunlara inanalım. allah'a dua ederken, bu güzel ve ulvi adının hürmetine seslenmek gerekir. müslümanlıkta epey şey şifrelidir ve şifreleri zikretmek gerekir. ölüm denen şeyle rastlaştığınızda, yakınlarınızı kaybettiğinizde defin sırasında imamın söylediklerine kulak verirseniz, yaşamdaki her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu anlarsınız. doğru şekilde istediğinizde ve sizin için hayırlı olan bir şeyi istediğinizde belki istediğiniz vakitten sonra olsa da gerçekleşir. ismi azam duası okunduğunda içinize huzur dolar, tüyleriniz diken diken olur.

? Bu çok tesirli bir ismi azam duasıdır tam bir inançla kalpten okunursa 24 saat deyil 24 saniyede bile cenabı Allah kabul eder yeterki inanarak okunsun hiç şüphe olmadan denenmiştir Rabbim kalbinize göre versin inşallah dualarınız kabul olsun

? Kabül olması için ALLAH ile ALLAH ın bize bahşettiği kalp arasında baglantıyı kurmak gerek. Ayrıca Allah ın kurallarına uymak gerek. Genede ALLAH tan umut kesilmez tövbe ve dua etmeye devam.

? Okundu ve kabul oldu elhamdülillah. Rabbim ism-i azamları ve esmalarıyla herkesin derdine deva ve şifa olsun inşallah. (Boy abdesti alıp zikir yapacağım ortamın temiz ve hoş kokmasını istemiştim çünkü bunu yaparsam Allahın daha hoşuna gideceğini düşünmüştüm ve aklımda isteyeceğim şeyin olmayacağına dair hiçbir şüphe yoktu yani 24 saatte olmasa bile onun bir gün eğer benim için hayırlıysa olacağına emindim. Önce yatsı namazını kıldım o gün vakit namazlarımı kaçırmamıştım(çok şükür genel olarak kılmaya özen gösteririm o güne özel değildi. Belki de onun hürmetinedir Allah bilir) Zikir esnasında dünya işlerini dair isteyeceğim şey hariç hiçbir şey düşünmemiştim ve ismi azamlarında telaffuzlarına çok dikkat etmiştim. Elhamdülillah kabul olmuştu şükür. İnşallah yardımcı olabilmişimdir.)

? İlk yapışımda duam 2-3 hafta sonra kabul oldu , ikinci yapışımda ise 1-1.5 saatte kabul oldu ve öyle şok oldum ki , siz sığının inanın iman edin O ki yoktan var edendir , biz Ondan istemeyeceğiz de kimden isteyeceğiz , Allahım bizi bizimle bırakma ...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fatiha SuresiAmentü Duası
Rabbi Yessir DuasıKenzül Arş Duası
Ettehiyyatü DuasıCelcelutiye Duası
Rabbena DuasıKunut Duası
Allahümme Barik DuasıAllahümme Salli Duası
Ayetel Kursi DuasıTesbih Duası

İsmi azam ne işe yarar?

İsmi Azam duası, Allah-u Teala'nın İsimleri arasında “En Büyük İsmi” olarak ifade edilmektedir. Birçok büyük alim bu duanın okunması gerektiğini belirtmektedir. İnsanlar ise İsmi Azam duasını; dileklerinin kabul olması, sevdiklerine kavuşabilmek için ve hacetlerin kabulü için okumaktadır.

İsmi Azam duası dilek için nasıl okunur?

İsmi Azam duası dilek ve isteklerin kabul olması için okunan bir duadır. Birçok kişi dilek ve isteklerinin yerine getirilmesi için özellikle İsmi Azam duasını okumaktadır. Alimlere göre İsmi Azam duasının okunuşu ve niyetinde bazı özellikler vardır ki bu özellikler duaların, dileklerin kabul olmasında faydalı olarak görülür. Bir kişi dileklerinin kabul edilmesini Allah'tan niyaz ediyorsa aşağıdaki maddelleri öncelikli olarak yerine getirmelidir...

1. İsmi Azam duası oldukça güçlü bir duadır ve dileklerin yerine getirilmesinde çokça ve sıkça okunmalıdır.
2. İsmi Azam duası bir başka kişi tarafından “vekaleten” okunabilir.
3. İsmi Azam duası okunurken hangi amaçla okunuyorsa, o amaca yönelik bir niyet getirilmesi gerekmektedir.

İsmi Azam duası nasıl okunur?

İsmi Azam duası, Esmaü'l Hüsna'dan alınan 5 isimle terkip edilen bir duadır. Okumak için öncelikle abdest alınır ve kıbleye yönelinir. Ardından üçer defa Fatiha ve İhlas sureleri, bir defa da Ayetel Kürsi okunur. Son olarak, "Allâhümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü lâ ilahe illâ ente'l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi'as-semâvâti ve'l-ard,Yâ zel celali vel ikram." cümlesiyle İsmi Azam duası okunur.

İsmi Azam duası kabul olur mu?

Peygamber Efendimiz (SAV), İsmi Azam'ı kullanarak dua edildiğinde Allah'ın bu duayı kabul ettiği ve bu isimle istenildiğinde verdiği söylemiştir. Ayrıca kılınan namazlardan sonra İsmi Azam'ı 111 defa okumak, kainatın sırlarına aşina olmaya vesile kabul edilir. Ancak, dua edilen şeyin Allah'ın rızası doğrultusunda olması önemlidir.

İsmi Azam zikri nedir?

Kılınan namazlardan sonra İsmi Azam'ı 111 defa okumak, kainatın sırlarına aşina olmaya vesile kabul edilir. Allah'u Teala o kimse için sır kapılarını açar ve ona mülk ile melekutu gösterir denmiştir. Ayrıca Allah bütün mahlukatı o kimse için müsahhar kılar diye buyrulmuştur.

İsmi Azam hangisi olabilir?

Hangi ismin İsmi Azam olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki "hay ve kayyum" isimleri öne çıkarılmaktadır.

İsmi Azam duası kime ait?

İsmi Azam duası, sahabilerden biri tarafından yapılan bir duayı Peygamber Efendimiz'in duanın ardından "Bu kimse, Allah’ın İsm-i Âzam’ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir" sözleriyle İsmi Azam duası olarak tanımlaması sonucu ortaya çıkmıştır.

İsmi Azam nedir ve nasıl okunur?

İsmi Azam, Allah'ın isimlerini kullanarak yapılan bir duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmaz ve Esma-ül Hüsna olarak bilinen Allah'ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız bir duadır. Bu dua için öncelikle abdest alınır ve kıbleye yönelerek Fatiha, İhlas, Ayetel Kürsi okunur. Ardından Esmaü'l Hüsna'dan alınan 5 isimle terkip edilen İsmi Azam duası okunur.

İsmi Azam zikri nasıl yapılır?

İsmi Azam zikri, kılınan namazlardan sonra İsmi Azam'ı 111 defa okumakla yapılır. Bu zikrin yapıldığına inanılır ve Allah'ın sırlarına aşina olmaya vesile kabul edilir. Ayrıca Allah, o kimseye sır kapılarını açar ve mülk ile melekutu gösterir. Bu zikirde Allah'ın İsm-i Âzam'ı kullanılır.

İsmi Azam duası kabul olur mu?

İsmi Azam duasının kabul olacağına dair hadisler mevcuttur. Peygamber Efendimiz (SAV) bir sahabinin İsmi Azam duasını duyduktan sonra, bu kimse Allah'ın İsm-i Âzam'ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir buyurmuştur.

İsmi Azam Duası kaç defa okunmalıdır?

24 saat içerisinde İsmi Azam duası 111 kere okunursa, o duanın gün içerisinde gerçekleşeceği alimler tarafından yorumlanmıştır. Tabi ki Kuran-ı Kerim de böyle bir bilgi yer almamaktadır. Alimler hiçbir duanın reddedilemeyeceğini belirtmişlerdir ve bu duanın da Allah katında kabul olacağını söylemişlerdir.

İsmi Azam hangi duadır?

İsmi Azam duası, Allah'ın en büyük ismi veya en kapsamlı ismi olarak kabul edilen İsmi Âzam'ı kullanarak yapılan bir duadır. Bu duada Esma-ül Hüsna'dan alınan 5 isimle terkip edilir.

İsmi Azam duası kime ait?

İsmi Azam duası bir sahabinin yaptığı dua olarak geçmektedir. Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (SAV) bir sahabinin İsmi Azam duasını duyduktan sonra, bu kimse Allah'ın İsm-i Âzam'ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir buyurmuştur.

İsmi Azam hangisi olabilir?

İsmi Azam için hangi ismin kullanılabileceği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen "Allāhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm" ayetindeki "hay ve kayyum" isimleri öne çıkarılmaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
64 Yorum