Ayetel Kürsi Duası: Türkçe ve Arapça Okunuşu, Anlamı, Meali

Bakara Suresi’nin 255. ayeti olarak bilinen Ayetel Kürsi Duası’nın okunuşunu, anlamını, Arapça ve Türkçe yazımını bu içeriğimizde sizlere sunuyoruz.
Ayetel Kürsi Duası: Türkçe ve Arapça Okunuşu, Anlamı, Meali

Ayetel Kürsi Duası, Peygamber efendimiz (S.AV) tarafından "Ayetlerin Efendisi" olarak tanımlanan ve Tevhid inancını en açık şekilde gösteren dualar arasındadır. Müşriklerin hareketleri sebebiyle nazil olan Ayetel Kursi, "Allah’ın tek olduğu", "Allah’tan başka ilahın bulunmadığını ve her şeyin onun olduğunu" ifade etmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in 2. suresi Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alan Ayetel Kursi, insanların hayatlarının her anında kainatı yaratan, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurmamış olan Allah'a bağlı olmalarını, O'na yönelmelerini ve O'na sığınmalarını önerir.

Allah'ın her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeyi yöneten bir varlık olduğunu ifade eden Ayetel Kursi Duası, okunması ile kişinin ve okunduğu yerin güvenliğini, huzurunu ve mutluluğu artırmasıyla birçok Müslüman tarafından okunurken, tefekkür edilen ve anlaşılmaya çalışılan bir ayet olarak da kabul edilir.

Müslümanlar tarafından sabah ve akşam okunan ve insanların hayatlarının her anında Allah'a sığınmalarını hatırlatan Ayetel Kursi duası hakkında "Arapça okunuşu, Türkçe okunuşu, anlamı, kaç ayet olduğu, meali, fazileti, kaç defa okunması gerektiği konularında tüm merak edilenlere neoldu.com'da sizlerle.

İşte Ayetel Kürsi hakkında bilinmesi gerekenler...

Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kursi Duası

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim'de yer alan ve tevhid inancını en net şekilde izhar eden dualardan biridir. Bu ayet, 2. Sure olan Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. Müşriklerin hareketleri nedeniyle nazil olmuştur ve Allah'ın varlığını, birliğini, her şeyi yaratan ve yöneten olduğunu ifade eder. Bu nedenle Ayetel Kürsi müslümanlar tarafından sabah ve akşam okunurken özellikle Türkçe meali, anlamı ve tefsiri ile kavranarak bol bol tekrar edilmelidir.

Ayetel Kursi Arapça Okunuşu

Ayetel Kursi Duası

İşte Ayetel Kursi duasını Arapça okunuşu:  

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm

velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Ayetel Kursi Duası

İşte Ayetel Kursi Türkçe meali ve anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur.

İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.

Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.)

Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kursi İle İlgili Hadisler

Ayetel Kursi Duası

 • "Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır."
 • Biri Hz. Peygamber'e gelip "Kur'an'ın en faziletli âyeti hangisidir?" diye sordu. Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm..."
 • "Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.
 • "Cibril bana geldi. 'Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü'l-kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Âyetü'l-Kürsi'yi oku.' dedi."
 • "Kim farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır."
 • "Kim sabah çıkınca Âyetü'l-kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."
 • "Uyurken Âyetü'l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."
 • "Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar." 
 • "Fatiha ile Ayetel kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez" 
 • "Kim ki her farz namazının arkasında Ayetul Kürsi'yi okursa, onun Cennet'e gitmesine ancak ölmemesi mani olur."

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalıdır?

Ayetel Kursi Duası

Ayetel Kürsi'nin kaç defa okunması gerektiği üzerine kesin bir bilgi yoktur ancak bu konuda geçmişten süre gelen bir kaç uygulama vardır. Bunlar; Ayetel Kürsi'deki ayet sayısı kadar kadar yani 17 defa okunması, kelime adeti kadar okunması yani 50 defa, harflerin sayısı kadar yani 170 defa ve Rasuller ile Ashabı kiram'ın sayısı kadar yani 313 defadır.

313 kez Ayetel Kürsi duasının okunması ile ilgili birçok soru gelmektedir. Bu konu ile ilgili sizleri içeriğin bu bölümünde bilgilendireceğiz. Peygamber Efendimiz S.A.V buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonu olan Amenrasulü suresini sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

Ayetel Kursi’nin 313 kez okunmasındaki amaç ve gaye Allah’ın cennetine kavuşmak ve onun rızasını almak olmalıdır. Cuma geceleri ettiğiniz duaların kabul olması için 313 Ayetel Kursi ve Fatiha Suresi okunabilir.

Ayetel Kursi'nin 313 Kez Okunmasının faziletleri arasında;

 • 313 kez Ayetel Kursi okunan eve o gün şeytanın giremeyeceği belirtilmiştir.
 • Ayetel Kursi’yi her gün okuyan kişilerin öbür dünyada yüksek mertebelere erişeceği belirtilmiştir.
 • Kişinin Ayetel Kursi duasını okuması, kendisine duyduğu güvenin artmasını sağlar.
 • 313 kez Ayetel Kursi duasını okuyan kişinin istekleri ve duaları kabul edilir.

Ayetel Kürsi Duasının Faziletleri

Ayetel Kursi Duası

Ayetel Kürsi duası, Müslüman alemindeki alimler tarafından sıkça okunması gereken bir dua olarak belirtilmektedir. Ayetel Kürsi’de edilen duaların kabul olması için belli sayıda okunması gerekmektedir. Ancak, sadece çok fazla sayıda okunarak değil, aynı zamanda içtenlikle, isteyerek ve sürekli şekilde okunması gerekmektedir. Kısaca, bütün dualarda olduğu gibi Ayetel Kursi duasında da süreklilik ve istek çok önemlidir.

Yüce Rabbimizin büyüklüğünü ve yüceliğini aktaran ve önemi oldukça büyük olan Ayetel Kursi faydalarını sizler için aşağıda sıraladık;

İşte, Ayetel Kürsi faydaları…

1. Ayet- el kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.
2. Devamlı olarak ayet- el kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir.
3. Ayet- el kürsi nimetler 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.
4. Ayet- el kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar.
5. Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.
6. Ayet- el kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.
7. Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlilin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.
8. Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkınltılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayetel Kürsi Duası Nasıl ve Ne Zaman İndi?

Ayetel Kursi Duası

Bakara sûresinin iki yüz elli beşinci (255.) âyetine Âyetü’l-Kürsî denir. Âyette geçen kürsî tâbirinden dolayı bu ismi almıştır. Peki, Ayetel Kürsi duası nasıl indi?

Ayetel Kürsi, geceleyin inmiş bir ayettir. Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) , Zeyd’i (Radıyallâhu anh) çağırarak yazdırmıştır.

Ayetel Kürsi duası indiği sırada, dünyada yer alan bütün putlar ve krallar yere düşüp başlarındaki taçlar yerlere yuvarlanmıştır.

Yâ Resulallah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi (derece bakımından) daha büyüktür? diye soran sahabe’ye, peygamber efendimiz “İhlâs Sûresi” diye buyurdu. O Sahabe “Kur’ân-ı Kerimde hangi ayet (fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu.

Yatmadan Önce Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti Nedir?

Ayetel Kursi Duası

Yatmadan önce Ayetel Kürsi okumanın faziletlerinden birisi, Allah'ın koruyuculuğu altına girmek ve güvende olmak için okunmasıdır. Bu ayet, evinizin koruyucusu olarak tanımlanmıştır ve yatmadan önce okunması, güvenli bir uyku için gereklidir. Ayrıca, sabah ve akşam okunması önerilen Ayetel Kürsi, yatmadan önce okunması ile insanların gece boyunca korunmasını sağlar.

Ayrıca yatmadan önce okunması, günahların affedilmesi ve dua ederken cevapsızlık çekmeme ihtimalinin azaltılması için de okunur. Yatmadan önce okunması, ruh sağlığının iyileştirilmesi ve kötü hayallerin engellemesi için de okunur. Son olarak, yatmadan önce Ayetel Kürsi okumanın faziletlerinden birisi, insanların hayatlarına huzur ve güven getirmesi ve gece boyunca rahat bir uyku vermesidir.

Yatmadan önce Ayetel Kürsi okumanın fazileti ile alakalı birçok hadis vardır. Örnek olarak:

 • "Her kim sabah ve akşam Ayetel Kürsi okursa, o gün ve gece Allah onun üzerine cennet melekleri salar." 
 • "Her kim yatmadan önce Ayetel Kürsi okursa, Allah onun üzerine bir melek gönderir. O melek, onun yanında kalır ve sabah oluncaya kadar onun yanından ayrılmaz." 
 • "Her kim yatmadan önce Ayetel Kürsi okursa, Allah onun üzerine bir melek gönderir ki o melek onun yanında kalır ve sabah oluncaya kadar onun yanından ayrılmaz. O melek, şeytanın saldırılarını geri püskürür."

Ayetel Kürsi'nin Sırları

Ayetel Kursi Duası

Ayetel Kürsi faziletleri bakımından Kur'an'da ki en önemli ayetlerden biridir. Ayetel Kürsi'nin 70 adet sırrının olduğu belirtilmektedir. Fazileti yönünden oldukça önemli bir ayettir.

İşte, Ayetel Kürsi duasının bazı sırları;

1. Ayet’el-Kürsî’yi okuyan kimse, yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir
2. Ayet’el-Kürsî, Kuran-ı Kerimin dörtte biridir.
3. Ayet’el-Kürsî okunan eve şeytan giremez; büyücü sokulamaz.
4. Ayet’el-Kürsî okumaya devam kişi, dünyada ve âhirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya ve korunmaya başlar. Huzura kavuşur, makam ve mevkii yükselir.
5. Ayet’el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.
6. Resul-ü Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in isimleri sayısınca 201 defa okuyan kimsenin, dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.
7. Ayet’el-Kürsî; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.
8. Ayet’el-Kürsî’yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar.
9. Ayet’el-Kürsî okuyan kişi üstün bir zikir yapmış olur. Çünkü onda hem Tevhid anlamı var hem de Kuran tilaveti vardır.
10. Ayet’el-Kürsî’de 34 Esma-i İlahi vardır. 17’si açık olarak, 17’si de kapalı olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda 17 “mim” harfi, 17 de “vav” harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayete’l-Kürsi’de mevcuttur. Bu yüzden Ayet’el-Kürsî ile dua edilirse kabul edilir.
11. Ayet’el-Kürsî’yi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.
12. Ayet’el-Kürsî okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse, ahlâkı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır.
13. Ayet’el-Kürsî’yi okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir; gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hem de Bâtıni ilim nasip eder.
14. Ayet’el-Kürsî okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyana da büyük sevap verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem DuasıAmentü Duası
Rabbi Yessir DuasıKenzül Arş Duası
İsmi Azam DuasıCelcelutiye Duası
Rabbena DuasıKunut Duası
Allahümme Barik DuasıAllahümme Salli Duası
Sübhaneke DuasıTesbih Duası

Ayetel Kürsi Okunuşu nasıl?

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya'lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kursi duası hangisi?

Ayetel Kürsi duası, Kuran-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Bu ayet, okunması önerilen ve genellikle gün içerisinde herkes tarafından okunan dualar arasında yer alır.

Ayetel Kürsi duası ne için okunur?

Ayetel Kürsi duası, kişinin günahlarının affedilmesi, hayır kapılarının açılması, evde büyünün olmaması ve cennetin kapılarının açılması gibi faydalar sağlamak için okunur. Özellikle namazların ardından okunması, kişinin cennete girmesine yardımcı olur.

Bir Dilek için Ayetel Kürsi kaç defa okunur?

Sıkıntılı zamanlarda okunması durumunda Allah'ın izni ile sıkıntının geçeceğine inanılır. Ayetel Kürsi, 17 kelimesi, 50 harfi ve 170 resuller ve ashabı kiram sayısına göre okunabilecek bir duadır. Bu nedenle, kişinin arzu ettiği kadar okuyabilir.

7 defa Ayetel Kürsi nasıl okunur?

7 defa Ayetel Kürsi okumak için, kişi tek tek her okuduğunda, sağına, soluna, önüne, arkasına, yukarıya, aşağıya ve içine bakarak okumalıdır. Son olarak, etrafını çevreleyecek şekilde üfler ve melekler tarafından korunur.

Ayetel Kürsi duasını bilmeyen ne okumalı?

Ayetel Kürsi duasını bilmeyen kişiler, öncelikle bu duayı ezberlemek için çalışmalıdır. Eğer halen bilmiyorsa, geçici olarak Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunabilir. Bu sureler, aynı şekilde manevi açıdan yararlı ve koruyucu olabilir.

Korku nasıl yenilir dua?

Korkunun yenilmesi için öncelikle kişinin kendine olan güvenini arttırması gerekir. Bu nedenle korku anında okunabilecek dualar, kişinin kendine olan güvenini arttırmakta ve korkunun yenebileceğine inanmasını sağlamaktadır. Özellikle Ayetel Kürsi, Nas Suresi ve Felak Suresi gibi duaların okunması, kişinin korkunun yenebileceğine olan inancını arttırabilir. Ayrıca 'Bismillahillezi la yedurru me'asmihi şey'un fi'l-ardı ve la fis-sema'i ve huves-semiul-alim' diyerek Allah'a sığınma da korku anında kişinin rahatlamasına ve korkunun yenilmesine yardımcı olabilir.

Duanın kabul olması için kaç Ayetel Kürsi?

Ayetel Kürsi duasının kabul olması için önerilen birçok okuma yöntemi vardır. Bunlar arasında durak yerleri kadar 17 kez okumak, kelimeleri sayısınca 50 kez okumak, harfleri sayısınca 170 kez okumak veya Rasul ve nebilerin ile Ashabı kiram sayısınca 313 kez okumak yer alır. Bu okuma yöntemleri duanın kabul edilmesine fayda sağlamaktadır.

Şükür duası nedir?

Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

Ayetel Kursi uzatarak okunur mu?

Ayetel Kürsi duasında önemli olan ayetin anlamını anlamak ve kalpten okumaktır. Hazreti Peygamber (s.a.s) bir hadisi şerifinde, yatağa yattığınızda Ayetel Kürsi'yi okumanız tavsiye etmiştir. 

Ayetel Kürsi okurken başı açık okunur mu?

Ayetel Kürsi okurken başın örtülü olması tercih edilir ancak bazı dini kaynaklar, kadınların Kuran-ı Kerim okurken başlarının ve hatta kollarının açık olmasına izin verirken, diğerleri okuma sırasında saygı açısından başın örtülü olmasını önermektedir.

Ayetel Kürsi okurken nasıl niyet edilir?

Ayetel Kürsi okurken niyet etmek için öncelikle niyetinizi kalbinizde belirlemelisiniz. Örneğin, "Bu âyeti Allah'ın rızası için okuyorum" şeklinde bir niyet belirleyebilirsiniz. Bu niyetle önce euzu okuyarak Allah'a sığınabilirsiniz ve daha sonra Ayetel Kürsi'yi okuyabilirsiniz.

Ayetel Kürsi okurken esnemek ne anlama gelir?

Ayetel Kürsi okurken esneme, birçok yorumda şeytanın içimize attığı gaflet olarak nitelendirilmektedir. Bu durum, nazara karşı okunan dualarda da insanın şeytandan uzaklaşmasının bir göstergesi olarak kabul edilir. Ancak, dua okurken esnemenin o kişide nazar olduğu düşüncesi için net bir bilgiye rastlanmamaktadır. Nadazdan korunmak için Felak ve Nas suresi okunması önerilmektedir.

Ayetel Kürsi hangi durumlarda okunmaz?

Ayetel Kürsi, adet halinde ya da gusül gerektiren diğer temizlik hallerinde yüzünden ya da ezberden okunmaz. Bu durumlarda ancak gusül abdesti alındıktan sonra okunması caizdir.

YORUMLAR (31)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
31 Yorum