Hac Nasıl Yapılır? Haccın Farzları ve Şartları Nelerdir?

Hac Nasıl Yapılır? Haccın Farzları ve Şartları Nelerdir?
03.02.201915:55

İslam dininin şartları arasında yer alan Hac ibadeti nasıl yapılır? İşte, tüm detaylarıyla birlikte adım adım haccın yapılışı ve hakkında bilgiler...

Haber güncelleme tarihi 23.08.2021 13:08

Hac İbadeti Hakkında Bilgiler

İslam’ın 5 şartından biri olan Hac, Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Bu nedenle yapılması gereken Hac ibadetinin, uyulması gereken kuralları da bulunmaktadır. İlk kural ise Hacca gidilmesi için kullanılacak olan paranın helal yollardan kazanılmış olması gerekiyor. Ayrıca Hacca gidecek kişilerin borçlarının da olmaması gerekmektedir. Bu nedenle Hacca gitmek isteyen kişilerin borçlarını ödemesi gerekmektedir. Hacca gidecek şahısların ergenlik yaşlarına gelmeleri, hür olmaları, akıllarının yerinde olması, sağlıklı olması (bu ibadeti yapabilecek sağlıkta olmalı) ve ayrıca Hac ibadeti zamanın gelmiş olması da Haccın şartları arasındadır.

Hacca gidecek kişi aile bireyleri ile mutlaka helalleşmelidir çünkü hac için kullanılacak para aynı zamanda aileye ait olan bir paradır ve aile bireylerinin de rızası alınmalıdır. Hacca gidecek kişiler Hac için niyet ederek yolculuğa başlamalıdır. Yolculuğun bir Hac yolculuğu olduğu ve ibadetten sayıldığı unutulmadan, yolculukta da ahlaki ve saygı kurallarına uymalıdır. Daha sonra Mikat olarak adlandırılan ve Mekke yakınlarında olan bölgeye gelmeden önce; gerekli vücut temizliklerini yapmalı, imkan varsa gusül abdestlerini almalıdırlar. Gusül abdesti için imkan bulamayanlar ise normal abdestlerini almalıdırlar.

İşte adım adım hac ibadetinin yapılışı, farzları ve şartları... 

1. İhram

Hac Nasıl Yapılır?

İhram, Müslümanların Hac ibadeti boyunca kullandıkları, beyaz renkte ve dikişsiz bir kıyafettir (örtü). Mikat bölgesine gelmeden önce ihramın giyilmesi gerektiğinden, ülkemizden uçakla Mekke’ye gidecek olan Hacı adaylarının Türkiye’de uçağa binecekleri hava limanlarında ihrama girmeleri gerekmektedir. Önce Medine’ye gidecekler için böyle bir şart bulunmamaktadır. Erkekler tüm kıyafetlerini çıkararak ihramı örtünürken (baş ve ayaklar açık olmalı), kadınların üzerlerindeki sade elbiseleri ve eşarpları ihram sayılmaktadır. İhrama giren Hacı adayları, sünnet olan iki rekat ikram namazını kılarak niyet etmelidirler. İhramın da bazı yasakları bulunmaktadır, bunların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1. Hac ibadeti boyunca, saç ve sakal tıraşı olunmaz ve tırnaklar kesilmez
2. Vücuttan kıl yolunmaz
3. Güzel koku sürülmez ve parfüm sıkılmaz
4. İhram kıyafeti haricinde kıyafet giyilmez, takke veya sarık geçirilmez, eldiven ve çorap giyilmez, kapalı ve topuklu ayakkabılar giyilmez
5. Eşlerle öpüşme ve koklaşma yapılmaz ve cinsel ilişkiye girilmez
6. Tartışmalara girilmez, kavga edilmez ve kalp kırılmaz
7. Av yapılmaz ve yapanlara da yardım edilmez
8. Hamama girilmez

Hacı adayları namaz kılıp niyet ettikten sonra telbiye adı verilen; Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innelhamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek sözünü söylerler.

2. Tavaf

Hac Nasıl Yapılır?

Tavaf, Kâbe’nin etrafında belirli kurallar uygulanarak dönme işlemine denmektedir. Kâbe’nin etrafında 7 kere dönülmesi bir tavafı oluşturmaktadır. İhram namazını kıldıktan sonra yürümeye başlayan hacı adayları, Kâbe’yi görünce telbiye ve tekbirleri keserek dua etmeye başlarlar. Hacer-i Esved taşından başlamak üzere, Kâbe sol taraflarında kalacak şekilde 7 defa Kâbe’nin etrafında dönerek, tavaflarını tamamlarlar. Tavaflarını tamamlayan Hacı adayları, iki rekat tavaf namazı kılarak tavaflarını tamamlamış olurlar. Namazını kılan Hacı adayları, sünnet olan zem zem suyundan da içerler. Tavafında bazı sünnetleri ve kuralları vardır, bunlar şöyle sıralanabilir:

1. Tavaf, mutlaka abdestli ve avret yerleri örtülmüş olarak yapılmalıdır (kıyafetler de temiz olmalıdır)
2. Tavafa, Hacer-i Esved taşından başlanmalı ve yürüyerek yapılmalıdır
3. Kesintisiz olarak yedi kez dönmek ve iki rekat namaz kılmak
4. Her dönüş tamamlandığında ve başlarken Hacer-i Esved taşının selamlanması, öpülmesi ve el sürülmesi
5. Tavafı Kâbe’ye mümkün olan en yakın mesafede yapmak

3. Sa’y

Hac Nasıl Yapılır?

Kelime olarak hızlı yürümek ve koşmak anlamına gelen Sa’y, Kâbe’nin doğu tarafında yer alan Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan gidiş ve geliş ibadetine denmektedir. Sa’ya, Safa tepesinden başlanır, 4 kez Merve tepesine gidiş ve 3 kez de Safa tepesine dönüş olarak 7 defa gidiş ve geliş yaparak tamamlanmaktadır. Bu ibadetin de bazı kural ve sünnetleri vardır, bunlar şu şekildedir:

1. Sa’y, mutlaka yürüyerek yapılmalıdır. Ancak yaşlılar, yürüyemeyecek derecede hasta olanlar ve özürlüler tekerlekli sandalye ile yapabilirler
2. İhrama girmeden Sa’y yapılmamalıdır
3. Mutlaka 7 gidiş ve geliş tamamlanmalıdır
4. Tavaf namazından sonra başlanmalıdır
5. Abdestli olunmalı ve Sa’ya başlarken Hacer-i Esved taşının selamlanması gereklidir
6. Safa ve Merve tepelerinde yükseğe çıkarak Kâbe’ye doğru dua etmek
7. Sa’ya niyet etmek ve Sa’y esnasında tekbir ve zikir getirmek

4. Arafat

Hac Nasıl Yapılır?

Arafat, Hz. Adem ile Hz. Havva’nın cennetten çıktıktan sonra ilk buluştukları yer olarak kabul edilmektedir. Sa’y görevini yerine getiren Hacı adayları, Zilhicce ayının sekizinci gününde Arafat’a hareket ederek, burada bir müddet kalır (öğlene kadar) ve bu zamanı dua ve tekbirle geçirirler. Arafat vakfesi denilen bu ibadetin kural ve sünnetleri ise şunlardır:

1. Arife günü, güneş doğduktan sonra Arafat’a yürümek
2. Zeval vaktinden önce Arafat’a varmak
3. İmkan varsa gusül abdesti almak
4. Oruç tutmamak
5. Nemîre Mescidinde öğle namazından önce hutbe okunması
6. Kıbleye doğru vakfe yapmak
7. Cebelü’r-Rahme tepesine mümkün olan en yakın mesafede vakfe yapmak
8. Öğle ve akşam namazlarını birleştirerek kılmak

5. Müzdelife

Hac Nasıl Yapılır?

Müzdelife vakfesini yapmak için, hacı adayları Arafat’ta akşam namazından önce, Muzdelife bölgesine hareket ederler. Bu bölgeye gelen hacı adayları, akşam namazı vaktinde önce akşam sonra da yatsı namazını birleştirerek kılarlar. Bu vakfe bayramın birinci günü sabahı, tan yeri ağarmaya başlayınca biter. Bu sürede hacı adayları zamanlarını tekbir ve dualarla geçirirler. Ayrıca şeytan taşlamak için gerekli olan taşlar da buradan toplanmaktadır. Müzdelife vakfesinin koşulları ise şöyledir:

1. Abdestli ve ihramlı olmak
2. Vakfe zamanında ve Müzdelife sınırlarında yapılması
3. Arafat vakfesinin yapılmış olması

6. Mina ve Şeytan Taşlama

Hac Nasıl Yapılır?

Müzdelife vakfesi tamamlandıktan sonra, Mina bölgesine hareket edilir. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında yer almaktadır. Burada bayram günleri esnasında şeytan taşlama, konaklama ve kurban kesme işlemleri yapılır. Bayram günleri Mina bölgesinde büyük, orta ve küçük şeytanlar usulüne uygun olarak taşlanmaktadır. Bu taşlama işlemi küçükten büyüğe doğru yapılmaktadır.

Bayramın birinci günü sadece büyük şeytana 7 adet taş atılmaktadır ve taş atma zamanı ertesi gün tan yeri ağarmasına kadar olmaktadır. Bayramın ikinci günü küçük şeytandan başlanarak, her şeytana 7, toplamda 21 adet taş atılır. Bayramın üçüncü ve dördüncü günleri de aynı işlem tekrar edilir. Bayramın dördüncü günü taş atılması şart değildir fakat isteyen atabilir, isteyenler de atamadıkları diğer taşları bugünde atabilirler. Şeytan taşlamanın kural ve sünnetleri ise şöyle sıralanmaktadır:

1. Taşları yakın mesafeden ve peş peşe atmak
2. Şeytan taşlamanın küçük şeytandan başlanarak sıra ile yapılması
3. Taşların fındıktan küçük ve nohuttan büyük olması
4. Küçük ve orta şeytanlar taşlandıktan sonra dua edilmesi, büyük şeytan taşlandıktan sonra dua edilmeyerek hızla bölgenin terk edilmesi
5. Taşlar atılırken her seferinde Bismillâhi Allahüekber denmesi
6. Her taşın ayrı olması (bir taş kırılarak taş elde edilmemesi)
7. Taşların kirli ve pis olmaması
8. Taş atma bölgesinden taş toplanıp atılmaması

7. Hac Kurbanı

Hac Nasıl Yapılır?

Hac’ta kesilen kurbanın Mina bölgesinde ve büyük şeytan kesildikten sonra yapılması sünnettir. Bayramın dördüncü günü kesilmesinde de bir sakınca bulunmamaktadır. Kesilen kurban etinden, kurban kesenler de yiyebilmektedir. Kurban kesme imkanı bulamayanlar veya parası olmayanlar ise kurban kesmek yerine oruç tutabilmektedir. Kurban kesme yeri ve zamanı mezhepler arasında farklılıklar gösterse de, tüm mezheplerde mutlaka kurban kesilmektedir. Ayrıca, Hacca gitmeden veya döndükten sonra değil, kurbanın mutlaka Hac ibadeti esnasında kesilmesi gerekmektedir.

8. Tıraş Olup İhramdan Çıkmak

Hac Nasıl Yapılır?

İhramdan çıkma işlemi tıraş olarak gerçekleşmektedir. Erkekler genellikle saçlarını diplerinden keserlerken, kadınlar saçlarının ucundan bir miktar (en az parmak ucu kadar olmalı) keserler. Tıraş işlemini herkes kendisi yapabilirken, Hacı adayları genellikle birbirlerini tıraş etmektedir. Tıraş olunduktan sonra ihramdan çıkıldığı için, ihram esnasında uyması gereken tüm geçici yasaklar da ortadan kalkmaktadır. Tıraş zamanı, mezheplere göre değişmekle beraber, ihramdan çıkış şartı olarak tüm mezheplerce uygulanmaktadır.

9. Ziyaret Tavafı

Hac Nasıl Yapılır?

Bayramın ilk günü gece yarısından sonra, Mekke’ye gidilerek yapılan tavaf işlemine ziyaret tavafı denmektedir. Ziyaret tavafın yapılması için gerekli kurallar ise; Arafat vakfesinin yapılmış olması ve tavafın belirlenen süresinde yapılmasıdır. Mezheplere göre ziyaret tavafının zamanı değişmekle beraber, bayramın ilk üç günü içinde yapılması ile ilgili mutabakat bulunmaktadır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10722
3162
8189
2163
1576
1576
4444
413
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 65
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2021 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.