Şeytani Rüya Nedir? Nedenleri ve Okunması Gereken Dualar

Şeytani rüyalar dediğimiz kötü rüyalar bizlere kötü yönden etkiler. Şeytani rüyalar gördüğümüz zaman ne yapmalı, şeytani rüyaların önüne nasıl geçebiliriz.
Şeytani Rüya Nedir? Nedenleri ve Okunması Gereken Dualar

Şeytani rüyalar, adından da anlaşılacağı gibi, şeytani veya kötü bir varlığın neden olduğu korkutucu ve rahatsız edici rüyalardır. Bu tür rüyalar genellikle uyku sırasında görülür ve kişinin uyanıkken hissettiği gerçeklik hissiyle birlikte yoğun bir korku ve dehşet hissi yaratır. Şeytani rüyalar, psikolojik olarak rahatsız edici olmalarının yanı sıra, aynı zamanda dinî açıdan da önemli bir konudur.

Şeytani Rüya Nedir?

Şeytani Rüya

Şeytani rüyalar, uyku sırasında görülen korkunç ve rahatsız edici rüyalardır. Genellikle kişinin gerçeklik hissiyle birlikte yoğun bir korku ve dehşet hissi yaratan şeytani rüyalar, uyku kalitesini düşüren ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu rüyaların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı araştırmalar stres, anksiyete ve depresyonun yanı sıra bazı sağlık sorunları ile de ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu yazıda, şeytani rüyaların ne olduğunu, neden görüldüğünü, belirtilerini, etkilerini ve bunlardan nasıl kurtulabileceğinizi öğreneceksiniz.

Şeytani rüyalar, kişinin uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyen ve bazı durumlarda uyku bozukluklarına yol açan rahatsız edici bir durumdur. Bu rüyaların en belirgin özelliği, uyku sırasında kişinin gerçekliği ile uyumlu bir şekilde algılanabilen korkunç ve rahatsız edici bir senaryo içermesidir.

Bu rüyalar, kişinin uyanıkken hissettiği gerçeklik hissiyle birlikte yoğun bir korku ve dehşet hissi yaratır. Şeytani rüyalar genellikle, uyku sırasında kısa bir süreliğine gözlemlenen REM (Rapid Eye Movement) evresinde ortaya çıkarlar ve genellikle kişinin uyku düzenini bozarlar.

Şeytani rüyaların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik faktörlerin yanı sıra bazı sağlık sorunları da bu rüyaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür rüyaların bir diğer olası nedeni de şeytani varlıkların kişi üzerindeki etkisidir. Bu nedenle, bazı insanlar şeytani rüyaların gerçek bir varlığın varlığına işaret ettiğine inanırlar.

Şeytani Rüyaların Nedenleri

Şeytani Rüya

Şeytani rüyaların nedenleri, tam olarak bilinmese de, çeşitli faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler arasında psikolojik ve fizyolojik faktörler, uyku düzenindeki değişiklikler, çevresel faktörler ve ruhsal etkiler sayılabilir.

Stres ve Anksiyete

Stres ve anksiyete, şeytani rüyaların en yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar, kaygı ve stres seviyesini artırarak uyku düzenini etkileyebilir. Uyku sırasında yaşanan stres ve anksiyete, şeytani rüyaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Uyku Bozuklukları

Uyku bozuklukları, şeytani rüyaların bir diğer nedeni olarak kabul edilir. Uyku apnesi, uyku felci, narkolepsi gibi uyku bozuklukları, kişinin uyku kalitesini düşürür ve REM evresindeki faaliyetleri etkileyebilir. Bu nedenle, uyku bozukluğu olan kişilerde şeytani rüyalar daha sık görülür.

Yanlış Uyku Pozisyonu

Uyku pozisyonu, şeytani rüyaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Sırt üstü yatmak, özellikle mide asidi reflüsü olan kişilerde şeytani rüyaları tetikleyebilir. Ayrıca, uyku sırasında boyun veya sırt bölgesindeki ağrılar da şeytani rüyaların görülmesine neden olabilir.

Çevresel Faktörler

Çevresel faktörler, şeytani rüyaların nedenleri arasında yer alabilir. Yüksek ses seviyesi, ışık kirliliği ve sıcaklık gibi faktörler, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir ve şeytani rüyaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ruhsal Etkiler

Bazı insanlar, ruhsal etkilerin şeytani rüyaları tetikleyebileceğine inanır. Meditasyon, yoga ve diğer ruhsal uygulamalar, kişinin zihinsel durumunu iyileştirerek şeytani rüyaların görülmesini azaltabilir.

Şeytani Rüyaların Etkileri

Şeytani Rüya

Şeytani rüyalar, uyku sırasında yaşanan korku dolu ve endişe verici deneyimlerdir. Bu tür rüyaların kişi üzerinde birçok etkisi olabilir. Şeytani rüyalar, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir, ruh hali ve duygusal durum üzerinde etkileri olabilir ve hatta fiziksel sağlık problemlerine neden olabilir.

Uyku Kalitesini Etkileme

Şeytani rüyalar, uyku kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Kişi uyku sırasında korku ve endişe yaşadığı için, uyku kalitesi düşük olur ve kişi dinlenemeden uyanabilir. Uyku kalitesindeki bu düşüş, kişinin günlük yaşamında daha yorgun ve stresli hissetmesine neden olabilir.

Duygusal Durumu Etkileme

Şeytani rüyaların kişinin ruh haline ve duygusal durumuna etkisi olabilir. Korkunun ve endişenin artması, kişinin genel olarak mutsuz veya huzursuz hissetmesine neden olabilir. Bazı kişiler şeytani rüyalar sonrası anksiyete veya depresyon semptomları gösterir.

Kabusların Yeniden Yaşanması

Şeytani rüyaların kişi üzerindeki bir diğer etkisi, bu kabusların yeniden yaşanmasıdır. Kişi, yaşadığı korku dolu deneyimi hatırladıkça tekrar korku ve endişe yaşayabilir. Bu, kişinin günlük yaşamını etkileyerek, iş ve sosyal hayatında daha az verimli olmasına neden olabilir.

Fiziksel Sağlık Problemlerine Neden Olma

Şeytani rüyalar, fiziksel sağlık problemlerine neden olabilir. Korku ve endişenin artması, kalp atışlarının hızlanmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Ayrıca, kabuslar sonrası kişinin uykusuz kalması, bağışıklık sistemi zayıf olabilir ve sağlık problemlerine daha yatkın hale gelebilir.

Şeytani Rüyalar İçin Okunacak Dualar

Şeytani Rüya

Şeytani rüyalar, insanların uykularını etkileyen ve korku, endişe veya rahatsızlık hissi yaratan rüyalar olarak tanımlanabilir. Bu tür rüyaların kaynağı, genellikle kişinin zihninde yer etmiş kötü düşünceler, korkular veya olumsuz yaşantılar olabilir. Ancak bazen bu tür rüyaların arkasında şeytanî bir etki de olabilir.

Gördüğünüz kötü rüyalar sonrasında okuyabileceğiniz duaları sizler için aşağıdaki kısımda belirttik. İşte kabuslar sonrasında okunabilecek dualar.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,
 • lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,
 • men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
 • ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 • Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
 • Ne uykusu gelir ne de uyur.
 • Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
 • O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
 • Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
 • O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
 • O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
 • Onları korumak kendisine zor gelmez.
 • O yücedir, mutlak büyüktür.

Nas Suresi Arapça Okunuşu

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Kul e'ûżu birabbinnâs.
 • Melikinnâs.
 • İlâhinnâs.
 • Min şerrilvesvâsil ḣannâs.
 • Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.
 • Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Türkçe Anlamı

 • Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 • De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 • İnsanların hükümdarına,
 • İnsanların ilahına,
 • O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 • O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 • Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

İhlas Suresi Okunuşu

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Kul hüvellâhü ehad
 • Allâhüssamed
 • Lem yelid ve lem yûled
 • Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 • De ki; O Allah bir tektir.
 • Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 • Doğurmadı ve doğurulmadı
 • O'na bir denk de olmadı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neden Kabus Görürüz?Neden Rüya Görürüz?

Şeytani Rüya Gördüğümüz Zaman Neler Yapmalıyız?

Şeytan tarafında bizlere gösterilen rüyaları gördüğümüz zaman ilk olarak ne yapmalıyız, bu kötü durumun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bu gibi sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Sorularınızı, düşüncelerinizi, eklemek istediğiniz bilgileri yorum kısmında yazarak katkı sağlayabilirsiniz.

Şeytani, kötü rüyalar gördüğünüz zaman bu rüyayı kesinlikle kimseye anlatmayınız. Hadisi Şerifffe göre: "Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allahü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez.) [Müslim]"  Bundan sonra ise Şeytani rüyayı kovan duayı okuyunuz.

Şeytani Rüya Gördüğümüzü Nasıl Anlarız?

Şeytani rüya gören kişi kendini iyi hissetmez, ruhu daralır; karanlıklar, hoş olmayan görüntüler aynı zamanda rüyasında ahlaki açıdan iyi olmayan şehvani durumlar da görebilir. Uyandığınız zaman bu rüyanın etkisinden kolay kolay kurtulmayacaksınızdır. Bunun için kötü rüyalar gördüğünüz zaman bu rüyanın sizi tesiri altına almasına izin vermeyiniz, dua ederek Allah'a sığınınız.

Şeytani Rüyaları Kimler Görür?

Şeytani rüya kimler görür diye bir ayrım yapmak doğru değildir. İslami donanımdan noksan birinin gördüğü gibi; ibadetlerle iç içe olan kişiler tarafında da görülebilir. Hatta böyle bir tabir vardır. Şeytan ibadet yapan kişilerle daha çok uğraşır çünkü onları salih yoldan döndürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Herkesin görebileceği şeytani rüyaları görmemek için yatmadan önce mutlaka elinizi açarak dua ediniz.

Şeytani Rüya Görmenin Önüne Nasıl Geçilir?

Şeytani rüyalar şeytan tarafından bizleri korkutan, kötü hisler veren rüyalardır. Şeytanın bizleri tesiri altına almasını engellemenin tek yolu duadır. Sizler için Peygamber Efendimizin (sav) yatmadan önce okuduğu duaları derledik. Bu duaları yatmadan önce okuduğunuz zaman bütün kötülüklerden korunmuş, huzur içinde bir uyku çekeceksiniz.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
13 Yorum