Tuva Türkleri | Tarihi, Kültürü ve Dini Hakkında Bilgiler

Bu içeriğimizde Tuva Türklerine ve yaşam tarzlarına dair geniş bilgilere yer veriyoruz. İşte Tuva Türkleri dini ve kültürü hakkında bilgiler.
Tuva Türkleri | Tarihi, Kültürü ve Dini Hakkında Bilgiler

Tuva Türkleri, Türk halklarının geniş yelpazesini kapsayan zengin bir kültürün parçasıdır. Tuva Türkleri dünya çapında benzersiz bir yere sahiptir. Bu topluluğun özgün kültürünü ve geleneklerini keşfetmek için detaylı bir yazı hazırladık.

Tuva Türkleri: Tarihçe ve Kökenleri

Tuva Türkleri

Tuva Türkleri, Orta Asya'nın güneybatısında, günümüzde Rusya'nın sınırları içinde yer alan Tuva Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Türk halkıdır. Tarihleri binlerce yıl öncesine dayanan Tuva Türkleri, Asya steplerinin kültür mozaiğinin bir parçasıdır.

Tuva Türkleri'nin tarihi, İlk çağlara kadar uzanmaktadır. MÖ 4. yüzyılda, Orta Asya'nın bozkır bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında oluşan Göktürk Kağanlığı döneminde, Tuva bölgesinde de Türk boyları yer almıştır. Bu dönemde Tuva, Göktürklerin etkisi altında kalmıştır.

Daha sonra 6. yüzyılda, Göktürk İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Tuva, Uygur Kağanlığı'nın kontrolüne geçmiştir. 9. yüzyılda, Uygurların bölgeden ayrılmasıyla Tuva'da boşluk oluşmuştur. Bu dönemde Tuva, Çin'in etkisi altına girmiştir.

10. yüzyılın başlarında Tuva, Kırgız Kağanlığı'nın kontrolüne geçmiştir. 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasıyla Tuva, Moğolların egemenliği altına girmiştir. Bu dönemde Tuva, önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahipti.

Moğol İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, Tuva, Çağatay Hanlığı'nın egemenliği altına girmiştir. 16. yüzyılda ise Tuva, Altın Orda Devleti'nin bir parçası haline gelmiştir.

17. yüzyılda Tuva, Rusya'nın etkisi altına girmiştir. 1911 yılında, Rusya tarafından Tuva Özerk Oblastı kurulmuştur. 1921 yılında ise Tuva Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Sovyetler Birliği döneminde Tuva, bir özerk cumhuriyet haline gelmiştir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Tuva Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'nun bir parçası haline gelmiştir.

Tuva Türklerinin Kültürü ve Gelenekleri

Tuva Türkleri

Tuva Türkleri, zengin bir kültüre ve geleneklere sahip bir Türk halkıdır. Geleneksel yaşam tarzları ve kültürleri, binlerce yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Tuva Türkleri, doğa ve şamanizmle yakın bir ilişki içindedirler ve bu inançları, kültürlerinde ve geleneklerinde önemli bir yer tutar.

Tuva Türklerinin kültürü, geleneksel müzikleri, dansları, yemekleri, el sanatları, giyimleri ve mimarisi ile öne çıkar. Tuva Türklerinin müziği, doğa ile iç içe geçmiştir ve birçok enstrüman kullanılarak çalınır. Geleneksel Tuva müziğinde, boğaz şarkısı denilen özel bir teknik kullanılır. Bu teknik, Tuva müziğinin en önemli özelliklerinden biridir ve dünya müzik sahnesinde de tanınmıştır.

Tuva Türklerinin dansları da renkli ve etkileyicidir. Geleneksel danslarında, hayvan taklitleri yapılır ve doğayla uyum içinde olmanın önemi vurgulanır. Özellikle at, geyik ve kurt gibi hayvanların taklidi yapılır.

Tuva Türkleri, yemek kültürleri ile de öne çıkar. Yemekleri genellikle et ve süt ürünleri üzerine kuruludur. Geleneksel yemekleri arasında, çorba, etli mantı (höşürük), sütten yapılan tatlılar ve kurutulmuş et ürünleri bulunur.

El sanatları alanında Tuva Türkleri, ahşap işleri, deri işleri ve tekstil işleriyle uğraşırlar. Tuva Türklerinin el işçiliği, özellikle geleneksel elbiselerinde kendini gösterir. Geleneksel Tuva kıyafetleri, renkli ve süslüdür ve aynı zamanda işlevsel özellikleri de vardır. Örneğin, ayakkabıları, ağır koşullara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tuva Türkleri Dini

Tuva Türkleri

Tuva Türkleri, Türk kültüründe olduğu gibi, tarihleri boyunca çeşitli inanç sistemleri benimsemişlerdir. Ancak, günümüzde Tuva Türkleri arasında en yaygın din Şamanizmdir. Şamanizm, doğaya saygı, ruhlar ve ataların önemi gibi unsurları içerir ve bu inançlar Tuva Türkleri'nin geleneksel yaşam tarzlarının ve kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturur.

Şamanizm, Tuva Türkleri'nin inandığı diğer dünya dini ve felsefelerine benzer şekilde, ruhlar ve doğal güçlerle bağlantı kurar. Şamanlar, bu güçleri kullanarak, topluluğun sağlığını ve refahını korumak için çeşitli ayinler yaparlar. Şamanlar ayrıca, ruhların yolculuğu ve ölüm sonrası yaşam hakkında da önemli bilgiler verirler.

Tuva Türkleri, Şamanizm'in yanı sıra Budizm, Hristiyanlık ve İslam gibi diğer dinlere de açıktırlar. Ancak, Şamanizm hala Tuva Türkleri arasında en yaygın olanıdır. Bununla birlikte, bu inanç sistemi, Sovyet dönemindeki baskı nedeniyle zayıflamıştır ve günümüzde Tuva Türkleri arasında Şamanizm uygulayanların sayısı azalmaktadır.

Tuva Türkleri'nin inanç sistemi, onların geleneksel yaşam tarzlarını ve kültürlerini etkilemiştir. Şamanizm'in önemli unsurları arasında ritüel giysiler, maskeler, müzik ve danslar yer alır. Bu gelenekler, ruhların yolculuğu, tabiat güçleri ve ataların önemi hakkında bilgi verir ve Tuva Türkleri'nin kültürünün önemli bir parçasını oluşturur.

Tuva Türklerinin Özellikleri

Tuva Türkleri

Tuva Türkleri, dünya genelinde nadir görülen Türk halklarından biridir. Tuva Cumhuriyeti'nde yaşayan bu topluluk, zengin bir kültür, tarih ve geleneklere sahiptir. Tuva Türkleri, doğa ve şamanizmle yakın bir ilişki içinde olan, güçlü bir inanca sahip bir halktır. İşte Tuva Türklerinin diğer özellikleri

1. Onlar Almanları Esir Almıyorlardı, Öldürüyorlardı

Rus tarihçi Aleksey Rudeyeviç savaş yıllarında Tuva Türklerinin kahramanlığını kaleme aldı. Rudeyeviç’e göre 21 Haziran 1941’de Nazi lideri Adolf Hitler’in Sovyetlere saldırmasından 1 gün sonra Tuva Cumhuriyeti Almanya’ya savaş ilan etti. O dönemde Tuva bağımsız cumhuriyet idi. Tuvalılar savaşa katılmak için SSCB lideri Josef Stalin’e mektup yazarak, “Sizinleyiz, birlikteyiz. Bu aynı zamanda bizim savaşımız!” diyerek istekte bulundu. Rudeyeviç, “Askeri eğitim ardından Tuva atlı birlikleri savaşa katıldı.

Nazi birliklerine saldıran Tuvalılara almanlar ‘Kara ölüm’(Der Schwarze Tod) lakabını takmıştı. "Onlar Almanları esir almıyordu, öldürüyordu” ifadelerini kullandı.

2. Kahramanca Savaşıyorlardı

Hun İmparatoru Atillanın orduları gibi savaştıklarını belirten Rudeyeviç, “Tuvalılar kahramanca savaşıyordu. Nazilerin gözünü açmasına fırsat vermiyorlardı. Hayatlarını kaybediyor, ama bir adım geri çekilmiyorlardı” dedi.

3. Kurtlar Bile İzlerini Bulamıyordu

Rus tarihçi,"Sovyet komutanları Genel Kurmay Başkanlığı'na gizli bir telgraf gönderdi. Yazıda Tuvalıların gece saatlerinde Alman birliklerine saldırılar yaptığına dikkat çekildi. Onların yakalanması için Almanya’dan getirilen özel kurt köpeklerinin işe yaramadığı ifade edildi. Üzerlerinde ayı, kurt, tilki derisinden hazırlanan avcı kıyafet ve ayakkabılar, kurt kemikleri ile 'silahlanan' Tuva Türklerinin izini özel eğitimli köpekler bulmakta zorlanıyordu." ifadesine yer verdi.

4. Kendi İstekleriyle SSCB'ye Dahil Oldular

Rus tarihçi makalesinde, savaş yıllarında toplam 80 bin nüfusu olan Tuva Türklerinin yaklaşık 8 bininin savaşa katıldığı, 6 bin kişinin çeşitli kahramanlık madalyası ile ödüllendirildiği ve 2 Tuva kökenli askere en üst ödül SSCB Kahramanı madalyası verildiğini belirtiyor. Tuva halkının Sovyet ordusuna 80 milyon rublelik altın, 50 bin at, 750 bin baş hayvan ve ayrıca tonlarca çeşitli gıda ürünleri ve giysi yardımında bulunduğu belirtilerek Tuvalıların savaş sonrasında kendi isteğiyle SSCB’ye dâhil olduğu belirtildi.

5. Şamanizm Yaygın Fakat Resmi Dinleri Budizm

Halkın geleneksel olarak yaşattığı inanç sistemi Şamanizm olmasına rağmen, resmî din olarak Budizm kabul edilmiştir. “XIV. yüzyıldan itibaren Moğolların Çin’deki hâkimiyeti, onların arasında Budizm’in etkilerini nispeten kırmıştı. Ancak XVI. yüzyıldan itibaren ve özellikle de Altan Han döneminde (1507-1583), Tibet’in doğu bölgelerine yapılan sefer, Moğollar arasında Budizm’in yeniden canlanmasına yol açmış.

Bütün bunlar Moğollara yakın veya onlarla iç içe yaşayan bazı Türk boylarının da Lamaist (Budizmin Orta Asya ve özellikle Tibet’teki biçimi) Budizm’in etkisine girmeleri sonucunu beraberinde getirmiştir. İşte bu şekilde XVII. yüzyılın ikinci yarısında, Lamaizm Tuva Türkleri arasına nüfuz etmiştir. Tıvaların arasında Tibet Lamaizmi ile geleneksel din birlikte yaşamaya devam etmektedir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuklu Devleti'nde HükümdarlıkTürk Devletleri'nde Hükümdarlık Alametleri

Tuva Türkleri kimdir?

Tuva Türkleri, Rusya'nın güneyindeki Tuva Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk kökenli bir halktır. Tuva Türkleri, Orta Asya ve Sibirya arasındaki bölgede yer alır ve yaklaşık 300.000 kişilik bir nüfusa sahiptir.

Tuva Türkleri'nin dili nedir?

Tuva Türkleri, Tuva dilini konuşurlar. Tuva dili, Türk dilleri ailesinin bir üyesidir ve yalnızca Tuva Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda Rusya'nın diğer bölgelerinde de konuşulur.

Tuva Türkleri'nin kültürü nedir?

Tuva Türkleri, geleneksel olarak Şamanizm'i benimsemişlerdir. Şamanizm, doğaya saygı, ruhlar ve ataların önemi gibi unsurları içerir ve bu inançlar Tuva Türkleri'nin geleneksel yaşam tarzlarının ve kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Tuva Türkleri ayrıca geleneksel müzik, dans ve el sanatları gibi kültürel geleneklere sahiptirler.

Tuva Türkleri'nin tarihi nedir?

Tuva Türkleri'nin tarihi, Orta Asya'daki diğer Türk boylarıyla benzerdir. Orta Asya'da Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi diğer Türk boylarıyla birlikte varlıklarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra Moğol İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde Moğol yönetimi altında kalmışlardır. 17. yüzyılda Rusya'nın Sibirya'yı fethetmesinden sonra Tuva Türkleri Rus hâkimiyeti altına girmiştir.

Tuva Türkleri'nin ekonomisi nedir?

Tuva Türkleri, geleneksel olarak hayvancılık ve tarım ile uğraşırlar. Tuva Cumhuriyeti, ormanlık alanları ve dağlık bölgeleriyle ünlüdür. Bu nedenle, Tuva Türkleri'nin ekonomisi, kereste üretimi, madencilik, turizm ve hayvancılık gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

YORUMLAR (1)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum