Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Ağlama Duvarı olarak da bilinen Batı Duvarı, Kudüs'te bulunan ve Yahudiler için en kutsal yerlerden biridir. Bu tarihi ve dini yapı hakkında merak edilenleri ve 10 ilginç bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.
Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Ağlama Duvarı, Yahudiler için kutsal sayılan bir yapıdır ve Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nin batı duvarıdır. Tarihi ve dini önemiyle, Yahudi halkının en kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilir. İbranice'de "Kotel" olarak bilinen bu duvar, M.Ö. 70 yılında Romalılar tarafından yıkılan İkinci Tapınak'ın son kalıntısıdır. Yahudi inancına göre, bu duvar, Tanrı'nın varlığının hala hissedilebildiği bir yerdir ve duaların kabul edildiği bir mekan olarak görülür. Her yıl binlerce Yahudi ve turist, dua etmek ve tarihî bağlamı keşfetmek için Ağlama Duvarı'nı ziyaret eder.

AĞLAMA DUVARI'NIN ÖNEMİ VE KUTSALLIĞI

Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Tarihsel Önem:

Ağlama Duvarı, Birinci Tapınak'ın (M.Ö. 586'da yıkılmış) ve İkinci Tapınak'ın (M.S. 70'te yıkılmış) batı duvarının kalan tek kısmıdır. Bu tapınaklar, Yahudilik için en kutsal mekanlar olarak kabul edilir ve yıkılışları, Yahudiler için büyük bir trajedi olmuştur. İslam dünyasında Burak Duvarı olarak da bilinen yer, bu tapınakların ve Kudüs'teki Yahudi varlığının yıkılmışlığının sembolüdür.

Dini Önem:

Ağlama Duvarı, Yahudiler için en kutsal yerlerden biridir. Duvara dua etmek, Tanrı'ya yakınlık hissetmenin ve tapınakların yıkılışı için yas tutmanın bir yoludur. Duvara kâğıtlara yazılmış dileklerin yerleştirilmesi de yaygın bir uygulamadır. Bu dilekler, Tanrı'ya umutlar ve istekler iletmenin bir yoludur.

Siyasi Önem:

Ağlama Duvarı, İsrail-Filistin çatışmasının merkezinde yer alan siyasi bir öneme de sahiptir. Duvar, Filistin topraklarında yer almasına rağmen İsrail tarafından kontrol edilmektedir. Bu durum, Filistinliler tarafından işgal olarak görülmekte ve gerginliğe yol açmaktadır.

Kültürel Önem:

Ağlama Duvarı, sadece dini bir mekan olmanın ötesinde, Yahudi kültürü için de önemli bir semboldür. Duvar, Yahudilerin tarihi ve kimliği ile olan bağlarını temsil eder ve dünyanın her yerinden Yahudiler için bir hac yeri görevi görmektedir.

İşte Yahudilerin kutsal mekanı olan Ağlama Duvarı hakkında 10 ilginç bilgi;

1. Fısıltı Taşı

Ağlama Duvarı'nın kuzey ucunda bulunan bir taş, "Fısıltı Taşı" olarak bilinir. Duvara yaslanıp bu taşa fısıldadığınızda, sesiniz duvarın diğer tarafına iletildiğine inanılır.

2. Mucizelerin Duvarı

Ağlama Duvarı'nda birçok mucizenin gerçekleştiğine dair hikayeler anlatılır. Bu hikayeler, hastaların şifa bulduğundan, kaybolan çocukların geri döndüğünden ve duaların kabul olduğundan bahseder.

3. Kutsal Taşlar

Duvarın bazı taşları, kutsalları ve mucizeleri ile bilinir. Bu taşlara dua etmek ve dilek tutmak, özel bir bereket getirdiğine inanılır.

4. Barış Çığlıkları

Her Cuma günü öğleden sonra Ağlama Duvarı'nda "Barış Çığlıkları" etkinliği düzenlenir. Bu etkinlikte, farklı dinlerden ve etnik kökenlerden insanlar barış ve birlik için dua ederler.

5. Evcil Hayvanlar da Ziyaret Edebillir

Ağlama Duvarı'na evcil hayvanlarla da giriş yapılabilmektedir. Bu durum, birçok kutsal mekan için oldukça nadirdir.

6. Duvarın Gizli Tünelleri

Duvarın arkasında gizli bir tünel ağı olduğu bilinmektedir. Bu tüneller, geçmişte Yahudilerin zulümden kaçmak için kullanılmıştır.

7. Arkeolojik Keşifler

Duvarın yakınında yapılan arkeolojik kazılarda, İkinci Tapınak dönemine ait birçok eser bulunmuştur. Bu eserler, Kudüs'ün tarihi ve Yahudi kültürü hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır.

8. Ünlüler de Ziyaret Ediyor

Ağlama Duvarı, birçok ünlü tarafından da ziyaret edilmiştir. Bu isimler arasında Papa II. Jean Paul, Nelson Mandela ve Steven Spielberg yer almaktadır.

9. Ağlama Duvarı'nın Kokusu

Duvara yaklaştığınızda, taşlardan gelen özel bir koku hissedebilirsiniz. Bu koku, duvara dua eden ve dilek tutan insanların bıraktığı enerjiden kaynaklandığına inanılır.

10. Gelecek Nesiller için Korunuyor

Diğer ismiyle Burak Duvarı, İsrail hükümeti tarafından sürekli olarak korunmaktadır. Duvarın bakımı ve onarımı için özel bir birim görevlendirilmiştir.

AĞLAMA DUVARI'NIN TARİHİ

Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Duvarın İnşası ve Tarihi:

Ağlama Duvarı, Birinci Tapınak'ın ve İkinci Tapınak'ın batı duvarının kalan tek kısmıdır. Bu tapınaklar, Yahudilik için en kutsal mekanlar olarak kabul edilir ve yıkılışları, Yahudiler için büyük bir trajedi olmuştur.

Birinci Tapınak Dönemi:

 • M.Ö. 10. yüzyılda Hz. Süleyman tarafından inşa edilmiştir.
 • Kutsal Ahit Sandığı'nın evi de dahil olmak üzere Yahudiliğin en kutsal eserlerini barındırmıştır.
 • M.Ö. 586'da Babilliler tarafından yıkılmıştır.

İkinci Tapınak Dönemi:

 • M.Ö. 538'de Babil sürgünü sonrasında Zerdüşt Kralı II. Kyros tarafından yeniden inşa edilmiştir.
 • M.Ö. 20'de Kral Herod tarafından genişletilmiştir.
 • M.S. 70'te Romalılar tarafından yıkılmıştır.

Ağlama Duvarı'nın Kalan Kısmı:

 • İkinci Tapınak'ın yıkılmasından sonra Romalılar tarafından kutsal alanın etrafına bir duvar inşa edilmiştir.
 • Ağlama Duvarı, bu duvarın batı kısmıdır ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Duvarın Yıkımı ve Yeniden İnşası:

Ağlama Duvarı'nın tarihi boyunca birçok yıkım ve yeniden inşa aşaması yaşamıştır. Bunlardan bazı önemlileri şunlardır:

 • 7. yüzyıl: Emeviler tarafından Kudüs ele geçirildiğinde duvarın bir kısmı yıkılmıştır.
 • 11. yüzyıl: Haçlı Seferleri sırasında duvarın bir kısmı daha yıkılmıştır.
 • 15. yüzyıl: Osmanlılar tarafından Kudüs ele geçirildiğinde duvar onarılmış ve etrafı genişletilmiştir.
 • 19. yüzyıl: Bölgede yaşayan Yahudilerin nüfusu arttıkça duvarın önünde dua alanı genişletilmiştir.
 • 1967: Altı Gün Savaşı'ndan sonra Ağlama Duvarı'nın tamamı İsrail kontrolüne geçmiştir.

Ağlama Duvarı, yüzyıllar boyunca Yahudiler için önemli bir dini ve kültürel sembol olmuştur. Duvar, yıkılmış tapınakların ve Kudüs'teki Yahudi varlığının yasını tutmak, dua etmek ve Tanrı'ya yakınlık hissetmek için bir yer olmuştur. Ayrıca Yahudilerin kimlik ve tarihi ile olan bağlarını da temsil etmiştir.

AĞLAMA DUVARI'NIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Ağlama Duvarı, sadece dini açıdan değil, mimari açıdan da önemli bir yapıdır. 2000 yıllık tarihi boyunca birçok değişime uğramış olsa da, günümüze ulaşan haliyle etkileyici bir mimariye sahiptir.

Duvarın İnşasında Kullanılan Malzemeler:

 • Taş: Duvarın ana malzemesi kireçtaşından yapılmış taşlardır. Bu taşlar, Kudüs bölgesinde yaygın olarak bulunan ve dayanıklılığı ile bilinen bir malzemedir.
 • Harç: Taşların birbirine bağlanması için kireç ve kumdan oluşan bir harç kullanılmıştır.
 • Altın: Duvarın bazı bölümlerinde altın varak işlemeleri de kullanılmıştır. Bu işlemeler, duvarın kutsallığını ve önemini vurgulamak için yapılmıştır.

Duvarın Farklı Bölümleri ve İşlevleri:

 • Erkekler Bölümü: Duvarın ana kısmı erkekler için ayrılmıştır. Bu bölümde erkekler dua edebilir ve dilek tutabilirler.
 • Kadınlar Bölümü: Duvarın kuzey ucunda kadınlar için ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır. Kadınlar bu bölümde dua edebilir ve dilek tutabilirler.
 • Kutsal Taşlar: Duvarın bazı taşları kutsal kabul edilir ve bu taşlara dua etmek ve dilek tutmak özel bir bereket getirdiğine inanılır.
 • Fısıltı Taşı: Duvarın kuzey ucunda bulunan bir taş, "Fısıltı Taşı" olarak bilinir. Duvara yaslanıp bu taşa fısıldadığınızda, sesiniz duvarın diğer tarafına iletildiğine inanılır.

Duvarın Mimarisindeki Dini Semboller:

 • Davut Yıldızı: Duvarın birçok yerinde Davut Yıldızı işareti bulunmaktadır. Bu işaret, Yahudiliğin en önemli sembollerinden biridir ve Kral Davut'u temsil eder.
 • Menorah: Duvarın bazı bölümlerinde Menorah (Şamdan) işlemeleri de kullanılmıştır. Menorah, Yahudi tapınaklarında kullanılan yedi kollu bir şam dandır ve Tanrı'nın ışığını temsil eder.
 • On Emir Taşları: Duvarın yakınında On Emir Taşları'nın bir kopyası da bulunmaktadır. Bu taşlar, Tanrı'nın Musa'ya verdiği emirleri temsil eder.

Ağlama Duvarı'nın mimarisi, Yahudi tarihi ve kültürü hakkında birçok bilgi barındırmaktadır. Duvarın her taşı ve her işleme, Yahudilerin inancını ve geleneklerini yansıtmaktadır.

AĞLAMA DUVARI'NDA DİNİ RİTÜELLER

Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Ağlama Duvarı, sadece tarihi ve siyasi önemiyle değil, aynı zamanda dini açıdan da önemli bir mekandır. Yüzyıllar boyunca Yahudiler için dua, yas tutma ve dini kutlamaların merkezi olmuştur. Ağlama Duvarı'nda gerçekleştirilen bazı önemli dini ritüellere örnek verecek olursak;

Duvarda Dua Etme ve Yas Tutma Gelenekleri:

 • Dua: Ağlama Duvarı'na gelen insanlar, Tanrı'ya dua etmek, şükretmek ve isteklerini dile getirmek için buraya gelirler. Duvarın önünde dua etmek, Tanrı'ya yakınlık hissetmenin ve ona yalvarmanın bir yolu olarak görülür.
 • Yas: Ağlama Duvarı, Yahudiler için yas tutmanın da önemli bir yeridir. Tapınakların yıkılışı ve Yahudi halkının yaşadığı acılar için bu duvarda yas tutulur. Yas tutanlar duvarın önünde dua edebilir, ağıt yakabilir ve gözyaşı dökebilirler.

Duvara Not ve Dileklerin Yazılması:

 • Kağıtlar: Ağlama Duvarı'nın en bilinen geleneklerinden biri de duvara kâğıtlara yazılmış dileklerin yerleştirilmesidir. Bu dileklerde insanlar Tanrı'dan isteklerini diler, şükranlarını sunar ve dualarını dile getirirler. Kağıtlar genellikle duvardaki taşların arasına yerleştirilir.
 • Dilek Duvarı: Duvarın bazı bölümleri, dileklerin yoğun olarak yazıldığı "Dilek Duvarı" olarak adlandırılır. Bu bölümler, dileklerin Tanrı'ya ulaşacağına dair inancın bir göstergesidir.

Duvarda Kutlanan Dini Bayramlar:

 • Tisha B'Av: Bu yas günü, Birinci ve İkinci Tapınak'ın yıkılışının yıldönümü anısına kutlanır. Ağlama Duvarı'nda Tisha B'Av günü oruç tutulur, dua edilir ve ağıt yakılır.
 • Rosh Hashanah: Yahudi Yılbaşı olarak da bilinen Rosh Hashanah, Ağlama Duvarı'nda dua ve törenlerle kutlanan önemli bir bayramdır. Bu bayramda insanlar günahlarından tövbe eder ve yeni yılda daha iyi bir insan olmayı dilerler.
 • Yom Kippur: Keffaret Günü olarak da bilinen Yom Kippur, Ağlama Duvarı'nda oruç ve dua ile kutlanan en kutsal Yahudi bayramıdır. Bu bayramda insanlar günahlarından tövbe eder ve Tanrı'dan af dilerler.

AĞLAMA DUVARI HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

Ağlama Duvarı, tarihi, dini ve siyasi açıdan önemli bir yapı olmasına rağmen, onunla ilgili birçok yanlış bilgi de yaygındır. Bu yanlış bilgiler, duvarın algılanmasını ve anlaşılmasını olumsuz etkileyebilir. Ağlama Duvarı hakkındaki bazı yaygın yanlış bilgileri özetleyecek olursak;

 • Ağlama Duvarı, Tapınak'ın tek kalıntısıdır: Bu bilgi yanlıştır. Tapınak kompleksinin birçok kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Ağlama Duvarı, Batı Duvarı olarak da bilinen ve tapınak avlusunu çevreleyen duvarın bir kısmıdır.
 • Ağlama Duvarı, İsrail tarafından işgal edilmiştir: Bu bilgi de yanlıştır. Ağlama Duvarı, Kudüs'ün Eski Şehri'nde yer almaktadır ve 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in kontrolüne geçmiştir. Bölgenin statüsü hâlâ çözüm bekleyen bir sorundur.
 • Duvara sadece Yahudiler dua edebilir: Bu bilgi de kısmen doğrudur. Ağlama Duvarı'nda dua etmek için Yahudi olmak gerekmese de, duvarın dini önemi Yahudiler için daha fazladır. Farklı dinlerden insanlar da duvara dua edebilir ve dilek tutabilirler.
 • Duvara not yazmak yasaktır: Bu bilgi yanlıştır. Duvara not yazmak ve dilek tutmak, Ağlama Duvarı'nın en eski ve en yaygın geleneklerinden biridir. Kağıtlara yazılmış dilekler duvara taşların arasına yerleştirilir.
 • Duvarın taşları kutsaldır: Bu bilgi de kısmen doğrudur. Duvarın taşları kutsal kabul edilir, ancak duvarın kutsallığı, dini önemi ve tarihi değerinden kaynaklanır. Taşların kendisi kutsal bir güce sahip değildir.

AĞLAMA DUVARI'NIN KÜLTÜREL ETKİSİ

Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Ağlama Duvarı, sadece tarihi ve dini açıdan değil, aynı zamanda kültürel açıdan da önemli bir yapıdır. Yüzyıllar boyunca sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda yer alarak farklı kültürleri ve toplumları etkilemiştir.

Duvarın Sanatta, Edebiyatta ve Müzikte Temsili:

 • Sanat: Ağlama Duvarı, birçok sanat eserine ilham kaynağı olmuştur. Resimlerde, heykellerde ve gravürlerde tasvir edilen duvar, Yahudi kimliği ve tarihiyle ilişkilendirilir.
 • Edebiyat: Duvar, birçok şiir, roman ve oyunun da konusu olmuştur. Yazarlar, duvarın dini ve duygusal önemini eserlerinde işlemişlerdir.
 • Müzik: Duvar, birçok şarkıya da konu olmuştur. Bu şarkılar, duvarın kutsallığını, Yahudi halkının acısını ve umutlarını dile getirir.

Duvarın Popüler Kültürdeki Yeri:

 • Ağlama Duvarı, günümüzde popüler kültürün de bir parçası haline gelmiştir. Filmlerde, dizilerde ve video oyunlarında yer alan duvar, farklı kültürlere ve toplumlara tanıtılmıştır. Bu sayede duvarın tarihi ve dini önemi daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Duvarın Evrensel Bir Sembol Olarak Önemi:

 • Ağlama Duvarı, sadece Yahudiler için değil, tüm insanlık için de önemli bir semboldür. Duvar, inanç, umut ve barışın bir simgesi olarak görülür. Farklı dinlerden ve etnik kökenlerden insanlar bu duvara dua ederek ve dilek tutarak ortak duygularını paylaşırlar.

AĞLAMA DUVARI'NA ZİYARET

Yahudilerin Kutsal Mekanı: Ağlama Duvarı Hakkında 10 İlginç Bilgi

Ağlama Duvarı, Kudüs'te bulunan ve tarihi, dini ve kültürel açıdan önemli bir yapıdır. Her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen duvar, dua, yas tutma ve dilek tutma gelenekleri ile bilinir.

 • Ulaşım: Ağlama Duvarı'na Kudüs'ün Eski Şehri'nde yürüyerek veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz.
 • Giriş: Ağlama Duvarı'na giriş ücretsizdir.
 • Giyim: Ziyaretçilerin mütevazı giyinmesi ve omuzlarını ve dizlerini kapatması beklenir.
 • Cinsiyet Ayrımı: Duvarın erkekler ve kadınlar için ayrı bölümleri vardır. Erkekler duvara ön cepheden, kadınlar ise yan taraftan dua edebilirler.
 • Davranış Kuralları: Duvarda dua ederken veya dilek dilerken sessiz ve saygılı olmak önemlidir. Fotoğraf çekmek serbesttir, ancak dua eden insanları rahatsız etmemeye özen gösterilmelidir.
 • Güvenlik: Ağlama Duvarı'nda sıkı güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ziyaretçilerin kimliklerini göstermeleri ve çantalarını kontrol ettirmeleri istenebilir.

Ağlama Duvarı'na Saygılı Davranış Kuralları:

 • Duvara yaslanmak veya üzerine oturmak yasaktır.
 • Duvara yiyecek veya içecek bırakmak yasaktır.
 • Duvara para atmak yasaktır.
 • Duvara zarar vermek veya yazmak yasaktır.

 İçerik Üreticisi
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.