Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Anadolu Selçuklu Devleti bir diğer deyişle Türkiye Selçukluları'nın üzerindeki Moğolların etkilerini bu makalede kısaca işleyeceğiz.
Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne yaptığı saldırılar, ülkenin tarihinde önemli bir yer tutar. Bu saldırılar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin gücünü azalttı ve ekonomisini olumsuz etkiledi. Ancak, bu süreç aynı zamanda Türklerin Anadolu'daki hakimiyetinin başlamasına zemin hazırladı ve yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi.

Moğolların Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Anadolu'da olası bir Moğol işgalinin etkisi kendini belli ediyordu. Ancak çok iyi bir devlet adamı olan Alaaddin Keykubat oynadığı denge politikaları ile Moğolları Anadolu’dan uzak tutmayı başarmıştır. Alaaddin Keykubat ölünce yerine 2. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiştir. Moğollar 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Selçukluların hala çok güçlü olduklarını zannediyordu. 1240 yılında Baba İshak önderliğinde çıkan Babai isyanını Selçukluların bastıramadığını gören Moğollar Selçukluların gücünün yetersiz olduğunu anlamıştır.

1243 yılında Erzurum’a giren Moğollar şehri yakıp yıkmışlardır. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev ordusunun başına geçmiş ve savaşa çıkmıştır. Sivas, Erzincan arasındaki Kösedağ mevkiinde karşılaşan ordular, savaşmışlardır.

Selçuklular bu savaşta yenilgiye uğramıştır. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev bütün ağırlıklarını ve hazineyi bırakarak savaş alanından kaçmıştır. Aynı zamanda bir devletide kaderine mahkum etmiştir. 1246 yılında ölen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in yerine 3 oğlu kalmıştır. Üçlü saltanat dönemi başlamıştır. 

Moğolların desteğiyle 4. Kılıçarslan tahtı ele geçirmiştir. Bu devirden sonra Anadolu'da Moğol etkisi yönetime kadar sıçramıştır. 4. Kılıçarslan Anadolu'da Moğolların valisi gibi hareket etmeye başlamıştır. Kösedağ Savaşı’ndan beri Moğollara vergi de verilmekteydi. 

Ayrıca Kılıçarslan’ın yanındaki devlet adamları da Moğol taraftarı kimselerdi.  Sonraki dönemlerde Moğolların etkisi iyice artmıştı. Moğollar kendilerine en çok hediye gönderen ve vergi veren kimse tahta onu geçirmekteydi. Bu yüzden sık sık taht değişiklikleri oluyordu. İstikrar yok olmuştu. 

Devlet adamları da çoğu zaman moğollar tarafından atanıyordu.  Sultanlar Moğollara para yetiştirebilmek için halka eziyet ediyordu. Moğollar bazen aynı göreve iki görevli atayabiliyorlardı. Aynı anda hem sultanın atadığı vali, hem de Moğolların atadığı vali olabiliyordu. Yani aynı anda iki vali görev yapıyordu.  Son olarak da otoriter boşluktan yararlanan devlet adamları fiili vezirlik yapabiliyorlardı.

Moğol İstilası ve Anadolu Selçuklu Devleti

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Moğol İstilası, dünya tarihinde oldukça önemli bir yer tutar. 12. yüzyılın sonlarından itibaren Asya bozkırlarından başlayan Moğol istilası, 13. yüzyılda Orta Doğu, Hindistan ve Çin'i kapsayan bir bölgeye yayıldı. Anadolu Selçuklu Devleti de Moğol istilasının etkilerini hisseden ülkeler arasında yer alır.

Moğollar, 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı zafer kazandılar. Bu savaş, Anadolu Selçuklu Devleti için büyük bir yıkımdı. Anadolu Selçuklu Devleti, Moğol İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi ve artık bağımsız bir devlet olma özelliğini kaybetti. Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti'ni vergiye bağladılar ve ülkede bulunan tüm yerleşim yerlerini kontrol altına aldılar.

Moğol istilası, Anadolu Selçuklu Devleti'nde birçok değişikliğe neden oldu. Devlet, Moğol egemenliğine girdiği için yönetim ve ekonomik yapısında büyük değişiklikler yaşandı. Moğol yönetimi, Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki yerel yönetimleri kaldırdı ve yerine kendi atadıkları idarecileri getirdi. Ayrıca, Moğolların getirdiği yeni vergi sistemi, halkın maddi yönden daha da zorlanmasına sebep oldu.

Moğol istilası, Anadolu Selçuklu Devleti'nde kültürel ve sanatsal bir gerilemeye de neden oldu. Anadolu Selçuklu Devleti, Moğol istilası sonrasında gücünü kaybettiği için kültürel ve sanatsal alanlarda da gerileme yaşandı. Moğol istilası sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti'nde birçok tarihi eser yok edildi veya zarar gördü. Ayrıca, Moğolların getirdiği yasalar, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sınırlanmasına sebep oldu.

Moğol-Türk İlişkilerinin Gelişimi

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Moğol-Türk ilişkileri, tarihin en önemli ilişkilerinden biridir. İki kültür arasındaki etkileşim, tarih boyunca birçok alanda kendini göstermiştir. Bu ilişkiler, Moğol istilası sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'ne de etki etmiştir.

Türk ve Moğol toplumları arasındaki ilişkiler, Orta Asya'da başlamıştır. Türkler, Moğollarla ilk kez 6. yüzyılda karşılaşmışlardır. İki toplum arasındaki etkileşim, zamanla gelişerek devam etmiştir. 12. yüzyılın sonlarında Moğollar, Orta Asya'daki Türk devletlerine egemen olmaya başladılar. Bu dönemde Moğol İmparatorluğu'nun en ünlü lideri Cengiz Han, Türklerle birçok kez savaşmış ve Türk toplumlarının bir kısmını imparatorluğuna katmıştır.

Moğolların Türk toplumları üzerindeki etkisi, 13. yüzyılın başlarında daha da arttı. Bu dönemde Moğollar, Orta Asya'dan başlayarak Orta Doğu ve Hindistan'a kadar geniş bir bölgeyi ele geçirdiler. Bu süreçte Anadolu Selçuklu Devleti de Moğol istilasının etkisi altına girdi.

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne Yaptığı Saldırılar

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ne Etkileri

Moğollar, 13. yüzyılda Orta Asya'dan başlayarak Batı'ya doğru ilerlemeye başladılar ve kısa sürede geniş bir coğrafyaya hakim oldular. Bu süreçte Anadolu Selçuklu Devleti de Moğol istilasından etkilendi. Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne yaptığı saldırılar, ülkenin tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırıları, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı ile başladı. Bu savaşta Moğol İmparatorluğu'nun önde gelen komutanlarından Baycu Noyan, Anadolu Selçuklu Devleti ordusunu yenilgiye uğrattı ve Moğol egemenliğinin Anadolu'da kurulmasına zemin hazırladı. Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti'ni egemenlikleri altına almak için sık sık saldırılar düzenlediler ve bu durum ülkenin istikrarını olumsuz etkiledi.

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne yaptığı saldırılar sadece askeri açıdan değil, ekonomik açıdan da büyük kayıplara neden oldu. Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticaret yollarını kontrol ettiği için ticaret faaliyetleri durma noktasına geldi. Bu da ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi ve sosyal hayatını bozdu.

Moğol saldırılarından dolayı Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları da daraldı ve ülkenin gücü azaldı. Ancak, Moğol istilası sonrasında Anadolu'da beylikler dönemi başladı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu gibi önemli olaylar gerçekleşti. Bu dönemde Anadolu, Türklerin hakimiyeti altında birçok kültürel ve ekonomik gelişmeye de sahne oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuklu Teşkilat TarihiSelçuklu Devleti'nde Hükümdarlık Sistemi

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne etkileri nelerdir?

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne etkileri askeri, ekonomik ve sosyal açılardan oldukça önemliydi. Moğol istilası sonucu Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları daraldı ve gücü azaldı. Ancak, Moğol istilası sonrasında beylikler dönemi başladı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu gibi önemli olaylar gerçekleşti.

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk saldırısı ne zaman oldu?

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk saldırısı 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı ile oldu. Bu savaşta Moğol İmparatorluğu'nun önde gelen komutanlarından Baycu Noyan, Anadolu Selçuklu Devleti ordusunu yenilgiye uğrattı ve Moğol egemenliğinin Anadolu'da kurulmasına zemin hazırladı.

Moğol istilası sonrası Anadolu'da neler değişti?

Moğol istilası sonrası Anadolu'da beylikler dönemi başladı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu gibi önemli olaylar gerçekleşti. Bu dönemde Anadolu, Türklerin hakimiyeti altında birçok kültürel ve ekonomik gelişmeye de sahne oldu.

Moğol istilası sonrası Anadolu Selçuklu Devleti'nin ekonomisi nasıl etkilendi?

Moğol istilası sonrası Anadolu Selçuklu Devleti'nin ekonomisi olumsuz etkilendi. Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticaret yollarını kontrol ettiği için ticaret faaliyetleri durma noktasına geldi. Bu da ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi ve sosyal hayatını bozdu.

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne etkileri günümüzde hala hissediliyor mu?

Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne etkileri günümüzde hala hissediliyor. Moğol kültürü, özellikle Türk kültüründe kendine yer bulmuş ve birçok Moğol geleneği Türk toplumunda yaşatılmaktadır.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum