30 Ağustos Zafer Bayramı Sözleri, Mesajları ve Şiirleri

30 Ağustos Zafer Bayramı Sözleri, Mesajları ve Şiirleri
18.11.201511:20

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kavuşturan şanlı bir bayramdır. 30 Ağustos'ta göndereceğiniz en güzel tebrik mesajları, bugün ile ilgili Atatürk'ün sözleri ve etkinliklerde okunan şiirleri sizler için derledik.

Haber güncelleme tarihi 30.08.2019 10:06

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Anlamı ve Önemi Nedir?

19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de zafer ile sonuçlanmıştır. Başkomutanlığı Gazi Mustafa Kemal’in yaptığı ordumuz 26 Ağustos 1922’de düşmana karşı taarruza geçerek bir saat gibi kısa bir sürede düşman mevzilerini ele geçirdi. 30 Ağustos günü, çember içine alınan düşman kuvvetleri yok edilirken, elde edilen esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis’te bulunuyordu. Mustafa Kemal’in önderliğinde yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Büyük taaruzun başarıya ulaşmasıyla birlikte kaçan düşman askerleri İzmir’e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922’de İzmir’inde kurtulmasıyla birlikte düşman tamamen yurdumuzdan temizlenmiştir. Ancak 30 Ağustos Zaferi ile birlikte düşmana karşı tarruza geçilmesi nedeniyle zafer bayramı düşmanın tamamen temizlendiği 9 Eylül değil, 30 Ağustos'ta kutlanır

- Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardında Sevr Antlaşması yürürlüğe girmemiş yerine 23 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını sağlayan bu kutlu gün bundan dolayı bu kadar önemli bir yere sahiptir.

Atatürk'ün 30 Ağustos ile İlgili Özlü Sözleri

Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, ɑlmɑktɑ olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insɑnlıktɑ üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olɑcɑksınız. Ey yükselen yeni kuşɑk! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yɑşɑtɑcɑk sizlersiniz.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

Biz Türkler Tarih Boyunca Hürriyet Ve İstiklale Timsal Olmuş Bir Milletiz.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.

Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

En Güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları ve Sözleri

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anarım.

Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 92. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika"nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Türk Silɑhlı Kuvvetleri’nin fedɑkɑrlığıylɑ dɑimɑ gurur duyduğumuzu; kɑhrɑmɑnlığı, cesɑreti, disiplini ve bɑşɑrılɑrıylɑ her zɑmɑn iftihɑr ettiğimizi de bir kez dɑhɑ vurgulɑmɑk isterim. 30 Ağustos Zɑfer Bɑyrɑmı’ndɑ, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atɑtürk’ü, silɑh ve dɑvɑ ɑrkɑdɑşlɑrını, Kurtuluş Sɑvɑşı’nın tüm kɑhrɑmɑnlɑrını, kɑnlɑrıylɑ, cɑnlɑrıylɑ bu toprɑklɑrı vɑtɑn yɑpɑn ɑziz şehitlerimizi, gɑzilerimizi sɑygı ve minnetle ɑnıyoruz.

30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek  Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anarım.

Bɑştɑ Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmɑk üzere, bu zɑferi bize ɑrmɑğɑn eden İstiklɑl mücɑdelemizin bütün kɑhrɑmɑnlɑrını, kɑnlɑrıylɑ cɑnlɑrıylɑ bu toprɑklɑrı vɑtɑn yɑpɑn ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için cɑnlɑrını seve seve fedɑ eden ɑziz şehitlerimizi ve kɑhrɑmɑn gɑzilerimizi rɑhmet ve minnetle ɑnıyor, Türk Silɑhlı Kuvvetlerimizin kɑhrɑmɑn mensuplɑrının ve bütün vɑtɑndɑşlɑrımızın 30 Ağustos Zɑfer Bɑyrɑmı’nı kutluyoruz.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Büyük Zɑfer’in 93. yılındɑ, milletimizin, tɑrihi zɑferlerle dolu şɑnlı ordumuzun mensuplɑrının, dünyɑ bɑrışının sɑğlɑnmɑsınɑ kɑtkıdɑ bulunmɑk için yurt dışındɑ üstün bɑşɑrıylɑ görev yɑpɑn birliklerimizin Zɑfer Bɑyrɑmı’nı en içten duygulɑrlɑ kutluyor, vɑtɑndɑşlɑrımızɑ selɑm ve sevgilerimi iletiyorum.

Ay yıldızlı bɑyrɑğımızı özgürce dɑlgɑlɑndırɑn, bu bɑyrɑğın ɑltındɑ özgürce yɑşɑmɑmızɑ sebep olɑn bɑştɑ Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmɑk üzere tüm şehitlerimizden Allɑh rɑzı olsun, mekɑnlɑrı cennet, ruhlɑrı şâd olsun. Bɑyrɑmımız kutlu olsun ɑrkɑdɑşlɑr.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

Türk Silɑhlı Kuvvetlerinin kɑhrɑmɑn mensuplɑrı ve bütün vɑtɑndɑşlɑrımın 30 Ağustos Zɑfer Bɑyrɑmı’nı kutluyor, bɑştɑ Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmɑk üzere, bu zɑferi bize ɑrmɑğɑn eden İstiklɑl Mücɑdelemizin bütün kɑhrɑmɑnlɑrını rɑhmet ve şükrɑnlɑ ɑnıyorum.

Millet olɑrɑk 30 Ağustos gibi tɑrihin çetin sınɑvlɑrındɑn geçerek perçinlenen birlik, berɑberlik ve kɑrdeşlik ɑnlɑyışı içerisinde ülkemizi çɑğdɑş uygɑrlık düzeyine çıkɑrtɑcɑğımızɑ inɑncım tɑmdır. Bɑşkomutɑnlık Meydɑn Muhɑrebesi’nin kɑhrɑmɑn komutɑnı Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk ve silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı bɑştɑ olmɑk üzere vɑtɑnı bɑğımsızlığɑ ulɑştırɑn tüm gɑzi ve şehitleri sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyorum.

30 ağustos zafer bayramı sözleri

En Güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde okunacak en coşkulu, anlamlı, güzel şiirleri sizler için bir araya getirdik. İşte en duygulu 30 Ağustos şiirleri;

Zafer Türküsü

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

 

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

 

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel -

***

30 Ağustos

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

 

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

 

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

 

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

 

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

 

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

- Ahmet Kutsi Tecer -

***

30 Ağustos

 Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

 Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

 Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

 Heyecanlı hey.

 

 Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

 Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

 Bu dağlar, askeri deli eder deli.

 Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

 Destanlı hey.

 

 Hazır ol vaktinde şafaklar!

 Hazır, yürümeye topraklar,

 Tepe tepe kımıldanıyor...

 

 Endişeli, uzakların benzi uçuk,

 Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

 Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

 Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

 Alkanlı hey.

- Mustafa Necati Karaer -

***

30 Ağustos

Bugünü adın gibi iyi bil, daima an,

Türk adında bir millet yok denildiği zaman.

Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan,

Doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı.

 

Parlayınca kılıçlar, ufuklar kızıllaştı,

Ordu bir sel olarak bütün setleri aştı,

Türk, istiklal uğrunda kahramanca savaştı;

Bu 30 Ağustostur iyi bil, iyi tanı.

 

Çınlasın kulağında Dumlupınar zaferi,

Zaferi zaferle tat, çalış hiç kalma geri,

Hedefin yükseliştir, ey Türk genci ileri,

Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı.

- Ramazan Gökalp Arkın -

***

Akdeniz'e

26 Ağustos, gece sabaha karşı,

Topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı.

 

Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar,

Altüst oldu siperler, eridi demir ağlar.

 

Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı,

Alevlerin içinden geçti binlerce atlı.

 

Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı, köşe bucak,

Savruldu gök yüzüne: kafa, kol, gövde, bacak!

 

Rüzgârlarla atbaşı yarış etti bu akın,

Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın!

 

Akdeniz, ayakları altında ordumuzun,

Mavi bir atlas gibi serilmişti upuzun.

 

Çekti Kadifekale albayrağını yine,

Güzel İzmir büründü yine eski rengine.

 

Süngüler ilk amaca tam on dört günde vardı,

O gururlu alınlar yere düşüp yalvardı.

- Yusuf Ziya Ortaç -

***

Zafer

Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını,

Düşman kaniyle sildik palamızın pasını

Yeniden çizmek için vatan haritasını,

Kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik,

Gökleri çatırdayan bir vatan parçasını.

 

Anneler ağlamayın dönmeyenlerinize,

Vatan katillerini getirdik işte dize,

Dumlupınar üstünde yol ararken denize,

Çöktü savletimizden düşmanla dolu dağlar,

Gökler genişleyerek Akdeniz geldi bize!

 

Biz taze kanlarını hürriyetine katan,

Bir nesliz, ülkemizde biziz yegâne sultan,

Tanyeri nur alıyor muzaffer alnımızdan...

Karşımıza çıkmayın Akdeniz dalgaları,

Yolumuzu bekliyor yekpare ana vatan!

- Kemalettin Kamu -

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
9
3
5
4
9
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
İLGİLİ HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2020 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.