• DOLAR5,8320-0.63
 • EURO6,5230-1.04
 • ALTIN252,221-0.30
 • BIST93.4301.28

Vatan Sözleri - Vatan İle İlgili En Güzel Sözler, Etkileyici Vatan Şiirleri

Vatan Sözleri - Vatan İle İlgili En Güzel Sözler, Etkileyici Vatan Şiirleri
05.05.201609:25

Tanınmış kişiler tarafından vatan ile ilgili söylenmiş en etkileyici sözleri sizler için derledik. Okurken büyük bir coşku duyacağınız birbirinden güzel vatan sözlerini ve vatan şiirlerini sosyal hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Haber güncelleme tarihi 12.05.2019 15:54

Vatan; Yaşadığımız topraklar, varlığımız, memleketimiz, benliğimizdir. Vatanın bizler için önemi, ne ifade ettiği kelimelerle anlatılmayacak kadar derindir. Kime sorarsanız sorun "vatan" vazgeçilmezdir. Bülbül meselesindeki gibi; "Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş"  Bizler için de vazgeçilmez olan vatan ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri, en coşkulu şiirleri sizler için derledik.

vatan ile ilgili sözler


Vatan Sözleri 2019 - Vatan ile İlgili En Güzel Sözler

En güzel vatan sözleri, manalı vatan sözleri, ünlü kimselerin vatan ile ilgili sözleri, resimli vatan sözleri, akıllara kazınan vatan sözleri, Facebook vatan sözleri, vatana dair sözler, vatan sözleri...

vatan ile ilgili sözler

Vatan sevgisi imandan gelir.   Hz. Muhammed

Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.  Mete Han

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor.  Mehmet Akif Ersoy

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.  Hz. Ali (r.a)

vatan ile ilgili sözler

Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm.  Nathan Hale

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.  Mustafa Kemal Atatürk

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.  II. Abdülhamid

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.  Orhan Şaik Gökyay

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak.  Süleyman Nazif

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır.  Süleyman Nazif

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

vatan ile ilgili sözler

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.  Tevfik Fikret

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?  Horatius

Bu memleket tarihte Türk’tü. Bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır.  Atatürk

Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez.  Mete Han

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.  Thomas Henry Huxley

vatan ile ilgili sözler

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.  Tevfik Fikret

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.  Namık Kemal

Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır.  Tevfik Fikret

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat


Atatürk'ün Vatan Sevgisi İle İlgili Sözleri

vatan ile ilgili sözler

Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!

Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi tek istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe lâyık ve aday olan bir millettir. 1927

vatan ile ilgili sözler

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. 1921

Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

vatan ile ilgili sözler

Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur.

Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.

Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lâzım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmî çalışmalarda bunlar arasındadır.

vatan ile ilgili sözler

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk Milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.

Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Mühim bir vazifenin yapılışında benden evvel işe girişen, millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yaptırmıştır. Bunu milletin müşterek ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir misal olarak anmayalım.

Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir.

vatan ile ilgili sözler

Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeğe hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım. Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir insan olsa idim büyük işlerin rehberliğinde, milletim beni yaya bırakırdı. Milletimin iyi niyetine daima minnettarım. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.

Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Silâhı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin sâf seciyesi istidat ile doludur.


En Coşkulu Vatan Sevgisi Sözleri

Bu vаtаn toprаğın kаrа bаğrındа, sırа dаğlаr gibi durаnlаrındır. Bir tаrih boyuncа, onun uğrundа, kendini tаrihe verenlerindir.  Orhаn Şаik Gökyаy

İnsаn bu, su misаli, kıvrım kıvrım аkаr yа; Bir yаndа аkаn benim, öbür yаndа Sаkаryа. Su iner yokuşlаrdаn, hep bаsаmаk bаsаmаk; Benimse аlın yаzım, yokuşlаrdа susаmаk.  Necip Fаzıl Kısakürek

vatan ile ilgili sözler

Vаtаn, çаlışkаn insаnlаrın omuzlаrı üstünde yükselir.  Tevfik Fikret

Bir kаrış dаhi olsа vаtаn toprаğını sаtmаm, zirа bu vаtаn bаnа değil milletime аittir. Milletim de bu toprаklаrı аncаk аldığı fiyаtа verir. Çünkü bu toprаklаr kаnlа аlınmıştır, kаnlа verilir!  2. Abdülhamid

Benden eğerimi isteyin vereyim, аtımı isteyin vereyim, çаdırımı isteyin vereyim, fаkаt vаtаnımdаn hiç kimse bir kаrış toprаk istemesin vermem, veremem.  Mete Han

Vаtаnınız için kаn, аrkаdаşınız için gözyаşı, аileniz için ter dökün.  Fletcher Chirtiаn

Çok şehit veren ve çok fedekаrlık yаpаn bir ülke istediği seviyeye gelir.  Mаhаtmа Gаndhi

Vаtаn ve toprаk sevgisi аnne bаbа sevgisi kаdаr doğаldır.  Gаbriel Hаrvey

vatan ile ilgili sözler

Vаtаn uğrunа kаtlаnılаn ölüm kаdаr tаtlı ve şerefli bir şey vаr mıdır?   Mаrcus Horаtius

Eğer vаtаn sevgisi olmаsаydı, vаtаnın bаzı yöreleri çekilmezdi.   Kаrl Imermаnn 

Bаrış sırаsındа vаtаnа yаpаcаğın hizmet, sаvаş esnаsındа vаtаn için ne yаpаcаğınızı ortаyа koyаr.   Gustаve Le Bon

Bir insаnın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok аcıdır.  George Linley

Vаtаnseverlik şehitlerin аlnındа pаrlаyаn meşаle gibidir. Edwаrd Mаrtin

Zengin insаnlаr yurt dışınа çıkıp yаşаmаk ister, аmа çıktıklаrındа istediklerinin ve tаsаrlаdıklаrının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kаdаr yаnlış yаptıklаrını ve ülkelerinin hаrаbelerinin bile önemli olduğunu аnlаrlаr.  Montesquieu

vatan ile ilgili sözler

Bir çivi bir nаlı, bir nаl bir аtı, bir аt bir insаnı, bir insаn dа bir ülkeyi kurtаrır.  TÜRK Atasözü

Kılıçlа аlınаn vаtаn, pаrа ile sаtılmаz.  II. Abdülhаmid

O dа gаzi olmаk istedi; fаkаt onа аnlаtmаk gerekti ki şehid olmаyı göze аlаmаyаn, gаzi olаmаzdı.  Arif Nihаt Asyа

İnsаnın kendi vаtаnı için yаlаn söylemesi, bir yurtseverlik sаnаtıdır; bunа diplomаsi derler.  Ambrose Bierce

Şаhsınızа kötülük eden bir düşmаnı аffediniz, lаkin vаtаnınızа ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, аslа аffetmeyiniz.  Hz. Ali

Benden eğerimi isteyiniz vereyim, аtımı isteyiniz vereyim. Fаkаt vаtаnımdаn hiç kimse bir kаrış toprаk istemesin veremem.  Mete Hаn

vatan ile ilgili sözler

Bir memleketin sаhа bаkımdаn büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifаde etmez ve bir milleti millet yаpаn аrаzisi değildir.  Thomаs Henry Huxley

Vаtаn sevgisi аhlаktа iyiliği, аhlаktа iyilik de vаtаn sevgisini meydаnа getirir. Montesquieu

Vаtаn için yаşаmаk, vаtаnın terаkki ve teаlisine çаlışmаk dа vаtаn için ölmek kаdаr şereflidir. Gerigori Petrof


En Manalı Vatan Millet Sözleri

Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez.  L. Kossuth

Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.  M. Kemal Atatürk

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.  M. Cemal Kuntay

vatan ile ilgili sözler

Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla.  İsmail Bey Gaspıralı

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.  Mustafa Kemal Atatürk

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır.  William Shenstone

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.  Hamilton

Alelade ve sıradan olmayın, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kadınların sayısının çok olmasına bağlıdır.  Suna Kıraç

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır.  J. Fletcher

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.  Mustafa Kemal Atatürk

vatan ile ilgili sözler

Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.  Mehmet Akif Ersoy

En yüksek vatan ve hayırseverlik, kanunları değiştirmek ve müesseseleri ıslah etmekle değil; insanların serbestçe kendilerini ıslah etmelerine ve kendi kendilerini yetiştirmelerine, yardım etmekle elde edilir.  Samuel Smiles

İnsan vatanını sever çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.  Namık Kemal

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.  Gerigori Petrof

O da gazi olmak istedi fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı.  Arif Nihat Asya

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir.  Schiller

vatan ile ilgili sözler

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler.  Ambrose Bierce

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.  Voltaire

Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir.  George Jacques Danton

Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir.  Ernest Renan

Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez.  G. Hippel


Vatan ile İlgili En Coşkulu Şiirler

Okurken duygulanacağınız, coşkulanacağınız birbirinden güzel vatan konulu şiirleri çok seveceksiniz. Büyük keyifle okuyacağınız bu şiirleri Facebook, Twitter gibi sosyal hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel vatan şiirleri, coşkulu vatan şiirleri, hüzünlü vatan şiirleri;

vatan ile ilgili sözler

Vatan

Ezanımdan alışıp tekbîre,

Buldunuz mutluluk, imanımla...

Vatan ettim sizi ey topraklar

Beş vakit damgalayıp alnımla.

- Arif Nihat Asya

***

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır;

Bir tarih boyunca, onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir...

 

Tutuşup: kül olan ocaklarından,

Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından,

Alnına ışıklar vuranlarındır...

 

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır...

 

İleri atılıp sellercesine,

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine,

Şu kara toprağa girenlerindir...

 

Tarihin dilinden düşmez bu destan:

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir...

 

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlısında görenlerindir...

- Orhan Şaik Gökyay

***

Vatan Destanı

O kadar dolu ki toprağın şanla,

Bir değil, sanki bin vatan gibisin.

Yüce dağlarına çöken dumanla

Göklerde yazılı destan gibisin.

 

Hep böyle bulutlar içinde başın,

Hilâli kucaklar her vatandaşın.

Geçse de asırlar, tazedir yaşın,

O kadar leventsin, fidan gibisin.

 

Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan,

Her dalın bir yay ki zümrüt okundan

Müjdeler fısıldar Ergenekon'dan:

Bu sese gönülden hayran gibisin.

 

Ey bütün cihana bedel Türkeli,

Açtığın cenklerin yoktur evveli.

Tarih bir nehir ki coşkundur seli.

Sen ona nisbetle, umman gibisin.

 

Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün,

Bir yandan cefalı bir ömür sürdün,

Fakat ne derece ezildinse dün.

Şimdi gene tunçtan kalkan gibisin.

 

Bir insan nihayet kemikle ettir,

Bu et, bu kemiğe can hürriyettir.

En büyük hürriyet Cumhuriyettir,

Demek şimdi sen bir cihan gibisin.

 

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

 

Yeni bir ay ördün al bayrağına,

Girdin en sonunda irfan bağına,

Medeni hayatın nur ırmağına

Ezelden susamış ceylan gibisin.

- Halit Fahri Ozansoy

***

Vatanımız

Şu güzel, huzurlu mutluluk anı,

Uçup gitmesin bir yaprak gibi,

 Bir kahpe kurşun almasın canı,

Bir devri tarihe mal eder gibi.

 

Huzur bulunmuş, yüzler gülerken,

Yurdumuz başarıdan başarıya koşarken,

İnsanlar birbirine dostça bakarken,

Birileri girmesin araya tetikçi gibi.

 

Dolaşmasın gökte kara bulutlar,

Bu vatanda sönmesin asla umutlar,

Birileri dostu dosta düşman yaparlar,

Düşmana hizmet eden, elçiler gibi.

 

Yokluyorlar nabzımızı belli bu ara,

Çalmak istiyorlar vatanın namına kara,

Böylesi olgular yorulamaz hayıra,

Düş olamaz bunlar, adeta bir kâbus gibi.

 

Bu vatanın ay yıldızlı Bayrağı vardır,

Cumhuriyet ise yaşanacak yolu, şiarıdır,

Ona kurşun sıkan eller, elbet kırılır,

Dimdik ayaktadır devlet, bir çınar gibi.

Selahattin Ölmez

***

Vatana Şiiri

 VATANINI sevmeyene insan diyemem,

 TÜRK'Ü sevmeyeni, bende sevemem,

 Dinine kalkıp sövene,

 Boş ver, aldırma diyemem.

 

 Çocukları kullanırlar, şer güçler,

 Hain senaryoda, saklanmış düşler,

 Uyan ey milletim uyan,

 Ülkeni parçalamadan bu güçler...

 

 Ay-yıldız sevdası başkadır bende,

Şehidimin kanı kalır mı yerde,

Hesap er geç elbet sorulur,

Birileri onlara olsa da perde...

 

Göğsümde iman, elimde bayrak,

Cesedimden ruhum böyle çıkacak,

Rabbimden duamda böyle istedim,

İnşallah beni utandırmayacak...

Yılmaz Çelik

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
81
37
150
43
25
22
28
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
 • Yorumlar 6
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  İLGİLİ HABERLER
  BENZER HABERLER
  Tüm Hakları Saklıdır © 2015 NeOldu.com
  Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
  kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.