Ülke Bayrakları ve Anlamları

Her bir ulusun bağımsızlığını simgeleyen bayrağı vardır. Peki bu bayrakların anlamları nelerdir? İşte ülke bayrakları ve bu bayrakların anlamları...
Ülke Bayrakları ve Anlamları

Ülkelerin Bayrakları ve Anlamları

Devletler özgürlüğünü kanıtlamak için bazı simgeler bulmaya başladı. Bunların başında da bayrak gelmektedir. Her bayrağın kendine özel anlamı bulunmaktadır. Bizler de bu içeriğimizde sizler için ülke bayraklarını ve bu bayrakların anlamlarını derledik.

İşte tüm şeffaflığıyla ülke bayrakları ve anlamları;

1. Türkiye Cumhuriyeti

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda ilk defa 1793'de devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti'nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan l. Abdülmecid Han zamanında 1842'de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti. Efsaneye göre bayraktaki kırmızı kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk Bayrağının görüntüsü oluşur.

2. Almanya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Bayrağında kırmızı renk bulunan ülkelerden biri Almanya'dır. Almanya bayrağı siyah, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 renkten oluşmaktadır. Renklerin anlamı "Beraberlik, Hak ve Özgürlük" olarak belirlenmiştir. Bayrağın bugünkü halini alması efsaneye göre, çeşitli renklerdeki askeri üniformalar maddi sıkıntılardan dolayı siyaha boyanmak zorunda kalmış olması, siyaha boyanınca sarı düğmelerin altlarındaki bez parçasının kırmızı kalması bugün Almanya bayrağını oluşturan renklerin geçmişi olarak kabul edilir.

Almanya'da gezilip görülmesi gereken yerleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Amerika Birleşik Devletleri

Ülke Bayrakları ve Anlamları

ABD bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin altısı beyaz, yedisi kırmızıdır. Bu şeritler ülkenin kuruluş döneminde Birleşik Krallığa başkaldıran Onüç Koloni'yi simgelerler. Sol üst köşede mavi dikdörtgenin içindeki 50 adet yıldız ülkenin eyaletlerini simgeler. On üç Koloni ABD'nin kurucu devletleridirler. Beyaz: saflık ve temizliği, kırmızı kahramanlık ve cesareti, mavi azmi ifade etmektedir.

4. Azerbaycan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Azerbaycan bayrağı mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil yatay şeritlerden oluşmuştur ve kırmızı zemin üzerinde ak renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Bayraktaki gök renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyet'i, kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir.

Azerbaycan'da gezilip görülmesi gereken yerleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Birleşik Arap Emirlikleri

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Birleşik Arap Emirlikleri, simgesel renkleri olan kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah bu bayrakta da bulunur. Yeşil bereket, beyaz ülkenin tarafsızlığı, siyah ise ülke sınırları içerisindeki yer altı kaynaklarını temsil etmektedir.

6. Birleşik Krallık

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Bayrak mavi zemin üstünde beyaz bir çarpı ve artı onların üstünde de kırmızı bir çarpı ve artı bulunmaktadır. Sivil bayrakta zemin kırmızı, Hükümet bayrağında mavi, Gemi bayrağında beyaz olur. Ancak gemi bayrağında beyaz zeminin yanı sıra zeminin üstünde kırmızı bir artı bulunur. Birleşik Krallık bayrağı ise artının sol üstünde bulunur.

7. Çin Halk Cumhuriyeti

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Çin Halk Cumhuriyeti Bayrağında kırmızı renk bulunan ülkelerin başında gelmektedir. Bu nedenle ülkede "Kırmızı Bayrak" olarak adlandırılmış, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han Ulusu'nun simgesi olarak kullanılmakta olup, büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade etmektedir. Büyük sarı yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı temsil etmektedir.

8. Ermenistan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Ermenistan bayrağı, kırmızı, mavi ve turuncu üç eşit genişlikli yatay şeritten oluşmaktadır. Tarih boyunca Ermenistan'ı simgeleyen bayraklar birçok kez değişmiştir. Geçmişte Ermenistan'da hüküm süren her bir hanedan ailesi kendi bayrağına sahip olduğu için, genelde üzerlerinde farklı hayvan sembolleri bulunan bu bayraklar Ermenistan'ı temsil etmiştir. Bunun yanı sıra 20. yüzyılda Sovyet egemenliği altında da birçok kez bayrak değişikliğine gidilmiştir.

9. Fransa

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Fransız Devrimi'nin resmi sloganı olan Eşitlik, Kardeşlik, Hürriyet sözünün bayrakta temsil edildiği görüşüdür. Fransa bayrağındaki mavi renk Hürriyet, beyaz renk Eşitlik ve kırmızı renk Kardeşlik anlamına gelir.

10. İran İslam Cumhuriyeti

Ülke Bayrakları ve Anlamları

İran bayrağı üç eşit büyüklükteki yatay çizgilerden oluşur; üst şerit yeşil, ortadaki beyaz ve alt şerit kırmızı. Beyaz şerit kenarlarında stilize yazıları vardır. Beyaz şerit ortasında ve bayrak merkezli, hanedanlığı temsil eden, dört hilal ve bir kılıçtan oluşan bir sembol yer almaktadır. Yeşil şerit İslamı sembolize eder ve beyaz saflığı ve barışı temsil eder. Kan kırmızısı bir şerit ise yiğitliği sembolize eder. Bir bütün olarak stilize amblemi, Allah olarak okunur.

11. İspanya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

İspanya'nın bayrağı üstten alta olmak üzere üç yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, sarı ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır. Arma, Herkül Sütunlarının çevrelediği kraliyet mührünü kapsar. Sütunlar, Cebelitarık Boğazının bitimindeki her iki tarafta bulunan Cebelitarık ve Ceuta burunlarını temsil eder.

12. İsrail

Ülke Bayrakları ve Anlamları

İsrail'in bayrağı beyaz zemin üzerinde iki yatay mavi şerit arasında aynı mavi renkte bir Davut Yıldızı'ndan oluşur. Anlamı, "dinimizden kopmayarak Davut'un kalkanı bizi de korusun" demektir. Bayraktaki iki mavi çizgi Fırat ve Nil nehirlerini temsil ettiği belirtilen görüşler arasındadır.

13. İtalya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

İtalya bayrağındaki her renge bir anlam atfedilmeye çalışıldığında genelde yeşilin doğayı, beyazın Alplerdeki karı, kırmızının da İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nda akan kanı temsil ettiği söylenir. Daha dindar bir açıklamaya göre ise; yeşil umudu, beyaz kaderi, kırmızı de hayırseverliği temsil eder.

İtalya'da gezilip görülmesi gereken yerleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

14. Japonya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Japonya bayrağındaki kırmızı daire ülkeden doğan güneş ifade eder. Ülkenin adı 'güneşin kaynağı' anlamına gelen Japonya'da güneş, milli simgelerin en önemlilerinden biridir. Japon mitolojisine göre güneşin tanrıçası Amaterasu da Japon tanrılarının kraliçesi ve Japon imparator hanedanının anasıdır.

15. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı, boydan boya şerit ile, ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan bayraktır. KKTC bayrağının simgelediklerine ilişkin resmi bir açıklama yoktur. Bazı kaynaklara göre ay yıldız Türklüğü, kırmızı renk Kıbrıslı Rumlarla meydana gelen çatışmalarda dökülen Kıbrıslı Türk kanını, beyaz barışı, üstteki kırmızı şerit Türkiye'yi, alttaki kırmızı şerit Kuzey Kıbrıs'ı ve şeritlerin düz ve paralel olması "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar süreceğini" simgelemektedir.

16. Kuzey Kore

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kuzey Kore bayrağındaki beyaz çember içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği, mavi renkli şeritler bağımsızlık, barış ve kardeşlik idealleri için mücadele eden dünya halklarını, beyaz şeritler ise Kore ulusunun uzun tarihe yayılan kültürel bütünlüğünü simgeler.

17. Güney Kore

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Güney Kore bayrağının anlamı, eşit olarak ve kusursuz bir dengeyle ikiye bölünmüş olan ortasındaki teğet ;çemberinden alır. Bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşedeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi suyu, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise yeryüzünü simgeler. Bayrağın bütünü, Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü anlatır.

18. Mısır

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Mısır bayrağı yatay olarak sıralanmış kırmızı, beyaz, siyah renkleri barındırır. Beyaz şeridin üzerinde amblem olarak Selahattin Eyyubi'nin altın kartalını barındıran bayraktır. Söz konusu pan-arabik renkler 1952 yılında benimsenmiştir.

19. Rusya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Rusya'nın bayrağı, panslavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Beyaz tanrıyı, mavi hükümdarı, kırmızı ise halkı sembolize etmektedir.

20. Suriye

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Suriye bayrağı, geleneksel Pan-Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir.

21. Yunanistan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Yunanistan bayrağı mavi ve beyaz olmak üzere iki renkten oluşmaktadır. Efsaneye göre bayrağın mavi ve beyazının Ege Denizi'ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen Uygarlığı'nın rengidir. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda mücadele eden denizcilerin mavi ve beyaz renklerinde giysiler giydikleri de bilinmektedir.

22. Brezilya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Yeşil renk ülkenin geniş ormanlarını ortadaki sarı eşkenar dörtgen, Brezilya'nın büyük altın rezervlerini simgeler. Kürenin ortasından geçen bantta "Ordem e Progresso" yazar. Bunun anlamı da huzur ve kalkınmak demektir. Kürenin içinde 27 adet yıldız bulunur. Bunlar Brezilya'da bulunan 27 federal eyaleti temsil etmektedir. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değildir. Astronomik temellere göre yapılmıştır.

23. Afrika

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Afrika bayrağı, Kırmızı kanı, mavi gökyüzünü simgeler. Yeşil ülke topraklarını, siyah ise kendi halkını, beyaz da Avrupalıları temsil eder. Sarı ise altın ve ülkede bulunan doğal kaynakları simgeler. Bayraktaki 'y' formatı ise iki farklı ırkın birleşimini temsil eder.

24. Hindistan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil kahramanlık ve sadakati temsil etmektedir. Hindistan bayrağının ortasındaki yuvarlak simge ise Budizm inancındaki Çakra'dır.

25. Meksika Devletleri

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Bayrakta bulunan yeşil renk, beyaz renk birliği, kırmızı renk ise kahraman halkının ülkesi için akıttığı kanı simgeleri. Meksika bayrağının tam ortasında bulunan devletin armasında kartal bir yılanı yerken gösterilmektedir.

26. Portekiz Cumhuriyeti

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kırmızı bölümü, 1910 Portekiz devrimini temsil etmektedir. Yeşil renk umudu simgeler. Armadaki çapraz yerleşim, Hristiyanlığı temsil eder. Mavi kalkanlar, Portekiz'in ilk kralı, Alfonso Henriques'in İsa'dan alınan ilahi yardımla beş Faslı krallara karşı olan zaferini sembolize etmektedir. Ayrıca bu beş kalkan İsa'nın beş yarasını da simgelemektedir.

27. Suudi Arabistan Krallığı

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Arapça "لا إله إلا الله محمد رسول الله " yani "La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah" yazmaktadır. Arka plandaki yeşil renk İslam'ı ve Suudi Arabistan'ı yöneten Suud ailesini, Suudi Arabistan ordusunun gücünü ve cesaretini temsil etmektedir. Yeşil bayrak denildiğinde akla Suudi Arabistan Krallığı'nın bayrağı gelir.

28. Arjantin

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Arjantin bayrağı, Açık mavi-beyaz kombinasyonlarını ilk olarak özgürlük hareketinin lideri Manuel Belgrado kullanmış. Rosario Savaşı'nda bu renkler ilk defa görülmüştür. Savaş esnasında gökyüzü üzerinde beyaz bulutlar ve pırıl pırıl Mayıs güneş bulunuyormuş. Bayrağın anlamı da buradan gelmektedir.

29. Afganistan Bayrağı

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Afganistan'ı yöneten geçici hükümet tarafından tasarlanmıştır. 1930-1973 yılları arasında monarşi ile yönetilen dönemde kullanılan bayrağa oldukça benzeyen bayrağın eski tasarımından farkı ise ortada bulunan amblemin üst kısmına yazılan şehadet yazısıdır.

30. Cezayir

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Zemini ortadan ikiye bölen iki şerit bayrağın tam ortasında kalacak şekilde yerleştirilmiş hilal ve yıldızdan oluşan Cezayir bayrağının, ortadan ikiye bölünmüş bayrağındaki, bakan kişinin sağında kalan beyaz bölümü barışı, solda kalan yeşil kısım ise Cezayir askerlerinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı için yaptıkları mücadeleler sırasında döktükleri 'şehit' kanlarını temsil etmektedir.

31. Bulgaristan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Sırasıyla beyaz, yeşil ve kırmızı renkli üç eşit kalınlıkta çizgiden oluşur. Bulgaristan Cumhuriyeti'nin resmi bayrağıdır. Beyaz barışı, yeşil Bulgaristan topraklarının verimliliğini, kırmızı da insanlarının cesaretini temsil etmektedir.

32. Çek Cumhuriyeti

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Eski Çekoslavya bayrağının aynısıdır. Çekoslovakya'nın dağılışı sonrası Slovakya kendine yeni bir bayrak uyarlarken, Çek Cumhuriyeti tarihi bağlardan dolayı bu bayrağı korumuştur.

33. Filistin

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Şerif hüseyin tarafından 1916'daki Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlanmıştır. Ardından 1964 yılında bayrak Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edilmiştir. Bayrak üç eşit boyutta şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir ikizkenar üçgen tamamlar. Bayrak Batı Sahra ve Ürdün'ün bayraklarına çok benzer.

34. Kanada

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kanada bayrağı ilk defa 15 Şubat 1965'da kullanılmaya başlamıştır. Bayraktaki kırmızı-beyaz renk gelenekten geliyor. Kullanılan yaprak da akçaağaç yaprağıdır.

35. Bahreyn

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Bahreyn bayrağının, beyaz bölümünün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntısı İslam'ın beş şartından birini simgelemektedir. Zemin rengi kırmızı ise, tarih boyunca İran liman kentlerinin geleneksel rengi olmayı başarmıştır.

36. Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Türk ressam İsmet Güney tarafından çizilmiştir. Barışı simgeleyen beyaz zemin üzerine Kıbrıs adasının haritası, antik çağlardan beri iletilen ve adaya adını veren bakır madenlerini simgeleyen sarı renkle temsil edilmiştir. Haritanın altında yine barışı temsil eden ve adada bol miktarda bulunan zeytin dalı bulunmaktadır.

37. Lübnan Bayrağı

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Lübnan bayrağının sahip olduğu renklerin farklı anlamları vardır. Kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı için kendini feda eden insanların kanlarını temsil etmektedir. Beyaz renk barışı ve Lübnan dağlarında bulunan karı temsil etmektedir. Ortadaki sedir ağacı ise ebediyeti ve istikrarı simgelemektedir.

38. Bhutan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Bayrağın ortasındaki Ejderha 1200'lü yıllardan beri ülkede kullanılan bir simgedir. "Druk" ismiyle çağrılmaktadır. Ejderhanın beyaz rengi ise saflığı simgelemektedir. Sarı rengin anlamı ülkenin laik yönetimidir. Turuncu renk ise ejderha tapınakları ve Budist inancı temsil etmektedir. Ejderhanın dört ayağında taşıdığı değerli taşlar ise refahı simgeler. Ayrıca bayrağında ejderha kullanan iki ülkeden biridir. Diğeri ise Galler ülkesidir.

39. Umman

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Umman'ın ulusal bayrağı, yukarıdan aşağıya sırasıyla beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere üç yatay çizgiden oluşmaktadır. Bayrağın sol kısmında dikey kırmızı bir sütün üzerinde Umman'ın ulusal arması bulunmaktadır. Beyaz renk barışı, Kırmızı renk ülkeye gelen yabancıları yurtlarından atmak için mücadele ederken hayatlarını kaybetmiş askerlerin kanlarını, yeşil ise bereketi temsil etmektedir.

40. Kamboçya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kamboçya bayrağının içindeki şekil Ankgor Tapınağı benzeri Kamboçya devletinin armasıdır.

41. Maldivler

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Maldivler bayrağının ana rengi kırmızı ulusun geçmişteki ve bugünkü ve gelecekteki kahramanlıklarını temsil etmektedir. Yeşil dikdörtgen ülkede bulunan sayısız Hindistan cevizi ağacını ve adayı beyaz hilal ise İslam inancını simgelemektedir.

42. Moğolistan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Moğolistan bayrağının sol sütununda ateşi temsil eden Moğollar'ın ulusal amblemi olan "Soyombo" bulunur.

43. Kuveyt

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Kuveyt bayrağının beyaz rengi İslam uğruna ölen şehitler, siyah savaş meydanları, yeşil ülkenin çayırlarını, kırmızı ise düşman kanlarıyla bolca sulanmış Kuveyt topraklarını anlatır.

44. Filipinler

Ülke Bayrakları ve Anlamları

1897'de bağımsız olan ülkedeki yeni dönemi vurgularken, sekiz kolu ise bağımsızlık savaşında önemli bir bölgeyi simgelemektedir.

45. Özbekistan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Bayrak üzerindeki 12 yıldız Özbek vilayetlerini temsil eder. Mavi, beyaz, yeşil, bayrak denildiğinde akla Özbekistan gelir. Mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise güçlü olmayı anlatmaktadır. Yarım ay ise, yenilenmeyi anlatmaktadır.

46. Kazakistan

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Mavi kumaş Türklüğü simgeler. Kazakların haklı olduğunu anlatmaktadır. Altın renkli şerit eski Altın ordusunu ayrıca Kazakistan'a özgü kültürü simgelemektedir. Ortadaki güneş Kazak boylarını temsil eder. Şahin ise Kazak özgürlüğünü ve bağımsızlığı sembolize eder.

47. Avustralya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Avustralya bayrağının, ülkenin nüfusunun temelini oluşturan Britanyalıları simgeler. Çünkü Avustralya eski bir İngiliz koloni devletidir. Güney haçı ise Avustralya'nın her yerinden görülebilen bir yıldız kümesidir.

48. Avusturya

Ülke Bayrakları ve Anlamları

Avusturya 1191 yılında, Avusturya hükümdarının büyük bir savaşta giydiği beyaz kıyafetinin üzerindeki kanlar bayrağa ilham olmuştur.

YORUMLAR (23)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
23 Yorum