Ülke Bayrakları ve Anlamları

Ülke Bayrakları ve Anlamları
27.05.201517:10

Bir ulusun birliğini simgeleyen, belli bir topluluğun simgesi olarak kullanılan özel olarak tasarlanmış her ülkelerin bayrakları ve bu bayrakların anlamlarını sizler için bir araya getirdik.

Haber güncelleme tarihi 20.08.2020 16:05

Ülkelerin Bayrakları

Devletler özgürlüğünü kanıtlamak için bazı simgeler bulmaya başladı. Bunların başında da bayrak gelmektedir. İşte biz de ülke bayraklarının ne anlama geldiklerini sizler için araştırdık. Hadi hep birlikte göz atalım.


1. Türkiye Cumhuriyeti

Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda ilk defa 1793'de devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti'nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan l. Abdülmecid Han zamanında 1842'de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti. Efsaneye göre bayraktaki kırmızı kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk Bayrağının görüntüsü oluşur.

bayrak-002.jpg


2. Almanya

Almanya bayrağı siyah, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 renkten oluşmaktadır. Renklerin anlamı "Beraberlik, Hak ve Özgürlük" olarak belirlenmiştir. Bayrağın bugünkü halini alması efsaneye göre, çeşitli renklerdeki askeri üniformalar maddi sıkıntılardan dolayı siyaha boyanmak zorunda kalmış olması, siyaha boyanınca sarı düğmelerin altlarındaki bez parçasının kırmızı kalması bugün Almanya bayrağını oluşturan renklerin geçmişi olarak kabul edilir.

almanya-bayragi.jpg


3. Amerika Birleşik Devletleri

ABD bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin altısı beyaz, yedisi kırmızıdır. Bu şeritler ülkenin kuruluş döneminde Birleşik Krallığa başkaldıran Onüç Koloni'yi simgelerler. Sol üst köşede mavi dikdörtgenin içindeki 50 adet yıldız ülkenin eyaletlerini simgeler. On üç Koloni ABD'nin kurucu devletleridirler. Beyaz: saflık ve temizliği, kırmızı kahramanlık ve cesareti, mavi azmi ifade etmektedir.

abd-bayragi.jpg


4. Azerbaycan

Azerbaycan bayrağı mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil yatay şeritlerden oluşmuştur ve kırmızı zemin üzerinde ak renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Bayraktaki gök renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyeti, kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir.

azerbaycan-bayragi.jpg


5. Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, simgesel renkleri olan kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah bu bayrakta da bulunur. Yeşil bereket, beyaz ülkenin tarafsızlığı, siyah ise ülke sınırları içerisindeki yer altı kaynaklarını temsil etmektedir.

birlesik-arap-emirlikleri-bayragi.jpg


6. Birleşik Krallık

Bayrak mavi zemin üstünde beyaz bir çarpı ve artı onların üstünde de kırmızı bir çarpı ve artı bulunmaktadır. Sivil bayrakta zemin kırmızı, Hükümet bayrağında mavi, Gemi bayrağında beyaz olur. Ancak gemi bayrağında beyaz zeminin yanı sıra zeminin üstünde kırmızı bir artı bulunur. Birleşik Krallık bayrağı ise artının sol üstünde bulunur.

birlesik-krallik-bayragi.jpg


7. Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı ülkede "Kırmızı Bayrak" olarak adlandırılmış, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han Ulusu'nun simgesi olarak kullanılmakta olup, büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade etmektedir. Büyük sarı yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı temsil etmektedir.

cin-bayragi.jpg


8. Ermenistan

Ermenistan bayrağı, kırmızı, mavi ve turuncu üç eşit genişlikli yatay şeritten oluşmaktadır. Tarih boyunca Ermenistan'ı simgeleyen bayraklar birçok kez değişmiştir. Geçmişte Ermenistan'da hüküm süren her bir hanedan ailesi kendi bayrağına sahip olduğu için, genelde üzerlerinde farklı hayvan sembolleri bulunan bu bayraklar Ermenistan'ı temsil etmiştir. Bunun yanı sıra 20. yüzyılda Sovyet egemenliği altında da birçok kez bayrak değişikliğine gidilmiştir.

ermenistan-bayragi.jpg


9. Fransa

Fransız Devrimi'nin resmi sloganı olan Eşitlik, Kardeşlik, Hürriyet sözünün bayrakta temsil edildiği görüşüdür. Fransa bayrağındaki mavi renk Hürriyet, beyaz renk Eşitlik ve kırmızı renk Kardeşlik anlamına gelir.

fransa-bayragi.jpg


10. İran İslam Cumhuriyeti

İran bayrağı üç eşit büyüklükteki yatay çizgilerden oluşur; üst şerit yeşil, ortadaki beyaz ve alt şerit kırmızı. Beyaz şerit kenarlarında stilize yazıları vardır. Beyaz şerit ortasında ve bayrak merkezli, hanedanlığı temsil eden, dört hilal ve bir kılıçtan oluşan bir sembol yer almaktadır. Yeşil şerit İslamı sembolize eder ve beyaz saflığı ve barışı temsil eder. Kan kırmızısı bir şerit ise yiğitliği sembolize eder. Bir bütün olarak stilize amblemi, Allah olarak okunur.

iran-bayragi.jpg


11. İspanya

İspanya'nın bayrağı üstten alta olmak üzere üç yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, sarı ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır. Arma, Herkül Sütunlarının çevrelediği kraliyet mührünü kapsar. Sütunlar, Cebelitarık Boğazının bitimindeki her iki tarafta bulunan Cebelitarık ve Ceuta burunlarını temsil eder.

ispanya-bayragi.jpg


12. İsrail

İsrail'in bayrağı beyaz zemin üzerinde iki yatay mavi şerit arasında aynı mavi renkte bir Davut yıldızı'ndan oluşur. Anlamı, "dinimizden kopmayarak Davut'un kalkanı bizi de korusun" demektir. Bayraktaki iki mavi çizgi Fırat ve Nil nehirlerini temsil ettiği belirtilen görüşler arasındadır.

israil-bayragi.jpg


13. İtalya

İtalya bayrağındaki her renge bir anlam atfedilmeye çalışıldığında genelde yeşilin doğayı, beyazın Alplerdeki karı, kırmızının da İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nda akan kanı temsil ettiği söylenir. Daha dindar bir açıklamaya göre ise; yeşil umudu, beyaz kaderi, kırmızı de hayırseverliği temsil eder.

italya-bayragi.jpg


14. Japonya

Japonya bayrağındaki kırmızı daire ülkeden doğan güneş ifade eder. Ülkenin adı 'güneşin kaynağı' anlamına gelen Japonya'da güneş, milli simgelerin en önemlilerinden biridir. Japonmitolojisine göre güneşin tanrıçası Amaterasu da Japon tanrılarının kraliçesi ve Japon imparator hanedanının anasıdır.

japonya-bayragi.jpg


15. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı, boydan boya şerit ile, ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan bayraktır. KKTC bayrağının simgelediklerine ilişkin resmi bir açıklama yoktur. Bazı kaynaklara göre ay yıldız Türklüğü, kırmızı renk Kıbrıslı Rumlarla meydana gelen çatışmalarda dökülen Kıbrıslı Türk kanını, beyaz barışı, üstteki kırmızı şerit Türkiye'yi, alttaki kırmızı şerit Kuzey Kıbrıs'ı ve şeritlerin düz ve paralel olması "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar süreceğini" simgelemektedir.

kuzey-kibris-bayragi.jpg


16. Kuzey Kore

Kuzey Kore bayrağındaki beyaz çember içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği, mavi renkli şeritler bağımsızlık,barış ve kardeşlik idealleri için mücadele eden dünya halklarını, beyaz şeritler ise Kore ulusunun uzun tarihe yayılan kültürel bütünlüğünü simgeler.

kuzey-kore-bayragi.jpg


17. Güney Kore

Güney Kore bayrağının anlamı, eşit olarak ve kusursuz bir dengeyle ikiye bölünmüş olan ortasındaki teğet çemberinden alır. Bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşedeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi suyu, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise yeryüzünü simgeler. Bayrağın bütünü, Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü anlatır.

guney-kore-bayragi.png
 


18. Mısır

Mısır bayrağı yatay olarak sıralanmış kırmızı, beyaz, siyah renkleri barındırır. Beyaz şeritin üzerinde amblem olarak Selahattin Eyyubi'nin altın kartalını barındıran bayraktır. Söz konusu pan-arabik renkler 1952 yılında benimsenmiştir .

misir-bayragi.jpg


19. Rusya

Rusya'nın bayrağı, panslavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Beyaz tanrıyı, mavi hükümdarı, kırmızı ise halkı sembolize etmektedir.

rusya-bayragi.jpg


20. Suriye

Suriye bayrağı, geleneksel Pan-Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir.

suriye-bayragi-001.jpg


21. Yunanistan

Yunanistan bayrağı mavi ve beyaz olmak üzere iki renkten oluşmaktadır. Efsaneye göre bayrağın mavi ve beyazının Ege Denizi'ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen Uygarlığı'nın rengidir. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda mücadele eden denizcilerin mavi ve beyaz renklerinde giysiler giydikleri de bilinmektedir.

yunanistan-bayragi.jpg


22. Brezilya

Yeşil renk ülkenin geniş ormanlarını ortadaki sarı eşkenar dörtgen, Brezilya'nın büyük altın rezervlerini simgeler. Kürenin ortasından geçen bantta "Ordem e Progresso" yazar. Bunun anlamı da huzur ve kalkınmak demektir. Kürenin içinde 27 adet yıldız bulunur. Bunlar Brezilya'da bulunan 27 federal eyaleti temsil etmektedir. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değildir. Astronomik temellere göre yapılmıştır. Brezilya hakkında bilinmeyen ilginç gerçekler içeriğimize de göz atabilirsiniz.

brezilya-bayragi.png


23. Afrika

Afrika bayrağı, Kırmızı kanı, mavi gökyüzünü simgeler. Yeşil ülke topraklarını, siyah ise kendi halkını, beyaz da avrupalıları temsil eder. Sarı ise altın ve ülkede bulunan doğal kaynakları simgeler. Bayraktaki 'y' formatı ise iki farklı ırkın birleşimini temsil eder.

afrika-bayragi.png


24. Hindistan

Turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil kahramanlık ve sadakati temsil etmektedir. Hindistan bayrağının ortasındaki yuvarlak simge ise Budizm inancındaki Çakra'dır.

hindistan-bayragi.png


25. Meksika Devletleri

Bayrakta bulunan yeşil renk, beyaz renk birliği, kırmızı renk ise kahraman halkının ülkesi için akıttığı kanı simgeleri. Meksika bayrağının tam ortasında bulunan devletin armasında kartal bir yılanı yerken gösterilmektedir. 

meksika-bayragi.png


26. Portekiz Cumhuriyeti

Kırmızı bölümü, 1910 Portekiz devrimini temsil etmektedir. Yeşil renk umudu simgeler. Armadaki çapraz yerleşim, Hristiyanlığı temsil eder. Mavi kalkanlar, Portekiz'in ilk kralı, Alfonso Henriques'in İsa'dan alınan ilahi yardımla beş Faslı krallara karşı olan zaferini sembolize etmektedir. Ayrıca bu beş kalkan İsa'nın beş yarasını da simgelemektedir. 

portekiz-bayragi.gif


27. Suudi Arabistan Krallığı 

Arapça "لا إله إلا الله محمد رسول الله " yani "La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah" yazmaktadır. Arka plandaki yeşil renk İslam'ı ve Suudi Arabistan'ı yöneten Suud ailesini, Suudi Arabistan ordusunun gücünü ve cesaretini temsil etmektedir.

arabistan-bayragi.png


28. Arjantin

Arjantin bayrağı, Açık mavi-beyaz kombinasyonlarını ilk olarak özgürlük harketinin lideri Manuel Belgrado kullanmış. Rosario Savaşı'nda bu renkler ilk defa görülmüştür. Savaş esnasında gökyüzü üzerinde beyaz bulutlar ve pırıl pırıl Mayıs güneş bulunuyormuş. Bayrağın anlamı da burdan gelmektedir.

arjantin-bayragi.png


29. Afganistan Bayrağı

Afganistan'ı yöneten geçici hükümet tarafından tasarlanmıştır. 1930-1973 yılları arasında monarşi ile yönetilen dönemde kullanılan bayrağa oldukça benzeyen bayrağın eski tasarımından farkı ise ortada bulunan amblemin üst kısmına yazılan şehadet yazısıdır. 

afganistan-bayragi.png


30. Cezayir

Zemini ortadan ikiye bölen iki şerit bayrağın tam ortasında kalacak şekilde yerleştirilmiş hilal ve yıldızdan oluşan Cezayir bayrağının, ortadan ikiye bölünmüş bayrağındaki, bakan kişinin sağında kalan beyaz bölümü barışı, solda kalan yeşil kısım ise Cezayir askerlerinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı için yaptıkları mücadeleler sırasında döktükleri 'şehit' kanlarını temsil etmektedir.

cezayir-bayragi.png


31. Bulgaristan

Sırasıyla beyaz, yeşil ve kırmızı renkli üç eşit kalınlıkta çizgiden oluşur. Bulgaristan Cumhuriyeti'nin resmi bayrağıdır. Beyaz barışı, yeşil Bulgaristan topraklarının verimliliğini, kırmızı da insanlarının cesaretini temsil etmektedir. 

bulgaristan-bayragi.png


32. Çek Cumhuriyeti

Eski Çekoslavya bayrağının aynısıdır. Çekoslovakya'nın dağılışı sonrası Slovakya kendine yeni bir bayrak uyarlarken, Çek Cumhuriyeti tarihi bağlardan dolayı bu bayrağı korumuştur.

cek-cumhuriyeti.png


33. Filistin

Şerif hüseyin tarafından 1916'daki Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlanmıştır. Ardından 1964 yılında bayrak Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edilmiştir. Bayrak üç eşit boyutta şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir ikizkenar üçgen tamamlar. Bayrak Batı Sahra ve Ürdün'ün bayraklarına çok benzer.

filistin-005.jpg


34. Kanada

Kanada bayrağı ilk defa 15 Şubat 1965'da kullanılmaya başlamıştır. Bayraktaki kırmızı-beyaz renk gelenekten geliyor. Kullanılan yaprak da akçaağaç yaprağıdır.

kanada-.png


35. Bahreyn

Bahreyn bayrağının, beyaz bölümünün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntısı İslam'ın beş şartından birini simgelemektedir. Zemin rengi kırmızı ise, tarih boyunca İran liman kentlerinin geleneksel rengi olmayı başarmıştır.

bayreyn-bayragi.png


36. Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Türk ressam İsmet Güney tarafından çizilmiştir. Barışı simgeleyen beyaz zemin üzerine Kıbrıs adasının haritası, antik çağlardan beri iletilen ve adaya adını veren bakır madenlerini simgeleyen sarı renkle temsil edilmiştir. Haritanın altında yine barışı temsil eden ve adada bol miktarda bulunan zeytin dalı bulunmaktadır.

guney-kibris-bayragi.jpg


37. Lübnan Bayrağı

Lübnan bayrağının sahip olduğu renklerin farklı anlamları vardır. Kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı için kendini feda eden insanların kanlarını temsil etmektedir. Beyaz renk barışı ve Lübnan dağlarında bulunan karı temsil etmektedir. Ortadaki sedir ağacı ise edebiyeti ve istikrarı simgelemektedir.

lubnan-bayragi.png


38. Bhutan

Bayrağın ortasındaki Ejderha 1200'lü yıllardan beri ülkede kullanılan bir simgedir. "Druk" ismiyle çağrılmaktadır. Ejderhanın beyaz rengi ise saflığı simgelemektedir. Sarı rengin anlamı ülkenin laik yönetimidir. Turuncu renk ise ejderha tapınakları ve budist inancı temsil etmektedir. Ejderha'nın dört ayağında taşıdığı değerli taşlar ise refahı simgeler. Ayrıca bayrağında ejderha kullanan iki ülkeden biridir. Diğeri ise Galler ülkesidir.

bhutan-bayragi.png


39. Umman

Umman'ın ulusal bayrağı, yukarıdan aşağıya sırasıyla beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere üç yatay çizgiden oluşmaktadır. Bayrağın sol kısmında dikey kırmızı bir sütün üzerinde Umman'ın ulusal arması bulunmaktadır. Beyaz renk barışı, Kırmızı renk ülkeye gelen yabancıları yurtlarından atmak için mücadele ederken hayatlarını kaybetmiş askerlerin kanlarını, yeşil ise bereketi temsil etmektedir.

umman-bayragi.png


40. Kamboçya

Kamboçya bayrağının içindeki şekil Ankgor Tapınağı benzeri kamboçya devletinin armasıdır.

kambocya-bayragi.png


41. Maldivler

Maldivler bayrağının ana rengi kırmızı ulusun geçmişteki ve bugünkü ve gelecekteki kahramanlıklarını temsil etmektedir. Yeşil dikdörtgen ülkede bulunan sayısız hindistan cevizi ağacını ve adayı beyaz hilal ise İslam inancını simgelemektedir.

maldivler-bayragi.png


42. Moğolistan

Moğolistan bayrağının sol sütununda ateşi temsil eden Moğollar'ın ulusal amblemi olan "Soyombo" bulunur.

mogolistan-bayragi.png


43. Kuveyt

Kuveyt bayrağının beyaz rengi İslam uğruna ölen şehitler, siyah savaş meydanları, yeşil ülkenin çayırlarını, kırmızı ise düşman kanlarıyla bolca sulanmış Kuveyt topraklarını anlatır.

kuveyt-bayragi.png


44. Filipinler

1897'de bağımsız olan ülkedeki yeni dönemi vurgularken, sekiz kolu ise bağımsızlık savaşında önemli bir bölgeyi simgelemektedir.

filipinler-bayragi.png


45. Özbekistan

12 yıldız Özbek vilayetlerini temsil eder. Mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise güçlü olmayı anlatmaktadır. Yarım ay ise, yenilenmeyi anlatmaktadır. 

ozbekistan-.png


46. Kazakistan

Mavi kumaş Türklüğü simgeler. Kazakların haklı olduğunu anlatmaktadır. Altın renkli şerit eski Altın ordusunu ayrıca Kazakistan'a özgü kültürü simgelemektedir. Ortadaki güneş Kazak boylarını temsil eder. Şahin ise Kazak özgürlüğünü ve bağımsızlığı sembolize eder.

kazakistan-bayragi.png


47. Avustralya

Avustralya bayrağının, ülkenin nüfusunun temelini oluşturan Britanyalılar'ı simgeler. Çünkü Avustralya eski bir İngiliz koloni devletidir. Güney haçı ise Avustralya'nın her yerinden görülebilen bir yıldız kümesidir.

avusturalya.png


48. Avusturya

Avusturya 1191 yılında, Avusturya hükümdarının büyük bir savaşta giydiği beyaz kıyafetinin üzerindeki kanlar bayrağa ilham olmuştur.

avusturya-bayragi.png

Önerilen İçerik; Dünyanın En Güzel 15 Şehri

Neoldu.com / Sosyal Fayda

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
839
2235
766
128
129
216
763
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 16
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
İLGİLİ HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2021 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.