Siyaset Nedir? Amaçları, Hedefleri ve Algı Yönetimi

Her yerde karşımıza çıkan siyaset kavramının tanımını yaparak, siyasetin insanlar üzerindeki algısını sizlerle paylaşacağız. İşte detaylar..
Siyaset Nedir? Amaçları, Hedefleri ve Algı Yönetimi

Siyaset ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Sizlere genellikle kullanılan tanımları vereceğiz ve bu tanımlardan yola çıkarak insanlar üzerindeki siyaset algısını anlamaya çalışacağız. Ama bunları aktarmadan önce size bir sorum olacak, siyaset sizin için ne anlam ifade ediyor, siyaset deyince ne anlıyorsunuz? Bunu cevaplayın. Böylelikle sizin de siyasete karşı olan tutumunuz ortaya çıkmış olacaktır.

Siyaset Nedir?

Siyaset Nedir

Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır. Arapça kökenli olan bu kavramın anlamı devlet, yönetme ve yönetim anlamlarına geliyor.

Politika ise devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esasının bütünüdür. Mecaz anlamda ise: Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve bu yollarla işini yürütmek anlamına gelir.

Siyasetin Amaçları ve Hedefleri

Siyaset Nedir

Siyaset, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamayı amaçlar. Aşağıdaki kısımda siyasetin temel amaç ve hedeflerini maddeler halinde sıraladık.

  • Toplumun refahının artırılması, adaletin sağlanması, insan haklarının korunması, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi.
  • Çeşitli toplumsal sorunların çözülmesi ve halkın refah seviyesinin arttırılması hedeflenir.
  • Siyaset aynı zamanda ülkenin yönetimini ve idaresini organize etmeyi ve denetlemeyi hedefler.
  • Ülkede bulunan kaynakların doğru ve adil bir şekilde dağıtılması.
  • Kamu hizmetlerinin verilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve çeşitli toplumsal sorunların çözülmesi siyasetin hedeflerindendir.
  • Ülkenin uluslararası ilişkilerini yönetmeyi ve bu ilişkiler çerçevesinde ülkenin menfaatlerini koruyup geliştirmeyi hedefler.
  • Ülkenin güvenliğinin sağlanması, ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi, kültürel ve sosyal bağlantıların geliştirilmesi gibi konuları içerir.

Siyasal Sistemler ve Türleri

Siyaset Nedir

Siyasal sistemler, bir ülkedeki siyasi yapının ve yönetimin nasıl organize edildiğini ve yürütüldüğünü tanımlar ve farklı türlerde olabilir. Siyasal sistemler, bir ülkedeki siyasi güç dağılımını, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl işlediğini ve bu güçler arasındaki ilişkileri belirler.  Siyasal sistemler, birçok farklı türde olabilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bunlar arasında demokratik sistemler, totaliter sistemler, federal sistemler, monarşik sistemler ve diktatörlükler bulunur. İşte siyasal sistemler ve türleri;

1. Demokratik Sistem

Demokratik sistemler, halkın seçtiği temsilcilerin yasama gücünü elinde bulundurduğu ve halkın iradesinin yansıtıldığı sistemlerdir. Bu sistemlerde, yasama ve yürütme güçleri ayrılır ve yargı gücü bağımsızdır.

2. Totaliter Sistem

Totaliter sistemler ise tek bir lider tarafından yönetilir ve halkın iradesine pek yer verilmez. Bu sistemlerde yasama, yürütme ve yargı güçleri tek bir kişinin elinde toplanır.

3. Federal Sistem

Federal sistemler, bir ülkenin farklı bölgelerinin farklı siyasi yapılar içinde bulunduğu ve bu bölgelerin bir arada bulunduğu bir sistemdir.

4. Monarşik Sistem

Monarşik sistemler, bir kral veya prens tarafından yönetilen sistemlerdir. Bu sistemlerde yasama, yürütme ve yargı güçleri kral veya prens tarafından belirlenir.

5. Diktatörlük

Diktatörlükler ise tek bir lider tarafından yönetilen ve halkın iradesine yer vermeyen sistemlerdir. Bu sistemlerde, yasama, yürütme ve yargı güçleri tek bir kişinin elinde toplanır.

Siyaset Algısı ve Tarihi

Siyaset Nedir

Siyaset sözcüğü 14. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanılan ve eş anlamlısı politika olan sözcük ise 20. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan bir sözcüktür. Genel anlamıyla; insanları yurttaşlık düzeyinde etkilemektir. Her döneme, her topluma göre etkileme biçimleri farklılık gösterir, bunun için her yerde seyir eden siyaset anlayışı farklıdır.

Siyasetin oluşumu ve gelişimi Eski Yunan’a kadar dayanıyordur. Halkı ikna etmek için zaman zaman siyasete başvurulmuş ve bu doğrultuda güçler kendi istediklerini yaptırmışlardır. Krallıklar zamanı, mutlak monarşilerde siyasete gerek kalınmazdı. Ancak daha sonraları mutlak monarşilerin yıkılması, devlet yapılanmasının değişmesi, Fransız ihtilali ile birlikte ulus devletlerinin kurulması siyasetin de yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Ulus devletleriyle birlikte halkın söz sahibi olduğu devlet yapılanmaların kurulmasıyla artık devlet halkın temsil hakkını verdiği insanlar tarafından yönetilecekti. Bunun için de bu insanların ya da partilerin insanlarda temsili hakkı almaları için artık etkin siyaset içinde kendilerini bulmuşlardır.

Siyasetin etkin hale gelmesi, bu yolda siyasetçilerin birbiriyle yarışması ve sürekli vaatler verilmesi insanların siyasete bakış algısını etkilemiştir ve çoğu insana göre siyaset yalan ve dolandır. Verilen vaatlerin seçilen siyasetçiler tarafından yerine getirilmemesi ya da eksik bir şekilde yapılması insanların siyasetçilere olan güvenini sarsmıştır.

Siyaset ve Toplum İlişkisi

Siyaset Nedir

Siyaset ve toplum arasındaki ilişki, siyasetin toplumun yapısını ve hayatını nasıl etkilediğini gösterir. Toplum, siyaset aracılığıyla kendilerine sunulan hizmetlerin kalitesini, yasaların uygulanmasını ve adaletin sağlanmasını belirler.

Siyaset ise, toplumun ihtiyaçlarına ve isteklerine göre yapılandırılır ve toplumun güncel sorunlarına çözüm bulmaya çalışır. Siyaset, toplumun bireysel ve kolektif amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli kararların alınması sürecidir. Siyaset, toplumun güncel sorunlarına çözüm bulmaya çalışan ve toplumun ihtiyaçlarına göre yapılandıran bir araçtır.

Siyaset ve toplum arasındaki ilişki, toplumun siyasi süreçlere katılması, yerel ve ulusal seçimlere katılması ve siyasetçilere oy vermesi gibi aktivitelerle güçlendirilir. Toplum, siyasi kararların ve yasaların uygulanması sürecinde aktif bir rol oynamalı ve siyasal süreçlere katılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siyasi Partilerin GörevleriSiyasal İletişim Ne Demektir?
Siyaset ve KadınSiyasetçinin Özellikleri

Siyaset ne işe yarar?

Siyaset, toplumun bireysel ve kolektif amaçlarını belirleyerek bu amaçları gerçekleştirme sürecidir. Siyaset, toplumun güncel sorunlarına çözüm bulmaya ve toplumun ihtiyaçlarına göre yapılandırmaya çalışır.

Siyaset kimler tarafından yapılır?

Siyaset, seçilmiş siyasi liderler tarafından yapılır. Ancak, toplum da siyasal süreçlere katılarak kararların alınmasına ve uygulanmasına etki edebilir.

Siyaset toplumun hayatını nasıl etkiler?

Siyaset, toplumun yapısını ve hayatını belirleyen kararların alınması sürecidir. Siyaset, toplumun güncel sorunlarına çözüm bulmaya çalışır ve toplumun ihtiyaçlarına göre yapılandırılır.

Siyaset neden önemlidir?

Siyaset, toplumun güncel sorunlarına çözüm bulmaya çalışan ve toplumun ihtiyaçlarına göre yapılandıran bir araçtır. Bu nedenle, siyaset toplumun yapısını ve hayatını belirleyen ve karar alma sürecidir ve bu nedenle önemlidir.

YORUMLAR (3)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum