Konfüçyüs Sözleri | En Düşündürücü ve Güzel Felsefik Sözler

Dünyaca ünlü düşünürlerin en güzel sözlerini sizler için derlemeye devam ediyoruz.İşte Konfüçyüs hakkında bilgiler ve öğüt verici sözleri...
Konfüçyüs Sözleri | En Düşündürücü ve Güzel Felsefik Sözler

Konfüçyüs Sözleri

Konfüçyüs'ün düşündüren sözlerini aşağıdaki kısımda bulabilirsiniz. Kısa ve öz Konfüçyüs sözlerini maddeler halinde derledik. İşte Konfüçyüs kitaplarından alıntı mesajlar, yazılar ve sözler;

"İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser."
- Konfüçyüs

Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştır.

"İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır."
- Konfüçyüs

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."
- Konfüçyüs

Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.

"Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir."
- Konfüçyüs

Konfüçyüs Sözleri

Güzel yeteneklerin dahi olsa, kibirli ve cimriysen, diğer özelliklerine göz atmaya bile değmez.

"Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil."
- Konfüçyüs

Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgâr: Rüzgâr ne yöne eserse, otlar o yöne eğilir.

Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece.

Konfüçyüs Sözleri

"Karanlığa söveceğine, bir mum yak."
- Konfüçyüs

Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.

"Öğretmek iki kere öğrenmek demektir."
- Konfüçyüs

Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

"Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır."
- Konfüçyüs

Konfüçyüs Sözleri

Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir.

"Sevdiğin işi meslek edinirsen, hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın."
- Konfüçyüs

En Güzel Konfüçyüs Sözleri

Hayatta üç şeyi iyi düşün. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı, ve bitirmeden önce son sözünü.

Herkesle arkadaşlık yapın ama sadece erdemli kişilerle dost olun.

Konfüçyüs Sözleri

Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün.

Aşk, dört bir nala giden at gibidir. Ne dizginden anlar, ne söz dinler.

Erdemli kişi, ne kadar zor olursa olsun, hizmeti öne koyar, ondan ne fayda temin edileceği ise daha sonra düşünülecek bir meseledir.

Kamil insan; kişisel olarak ciddi, büyüklere hizmet ederken saygıyı elden bırakmayan, halka karşı çok nazik olan ve onları yönetirken de adaletli davranan kişidir.

Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz.

Konfüçyüs Sözleri

Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır.

Eğitimli insanlar başkalarında iyi olanı beslerler, kötü olanı değil. Küçük insanlar ise tersini yaparlar.

İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.

Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştır.

Konfüçyüs Sözleri

İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.

Zıt karakterde birini gördüğümüzde içimize dönüp kendimizi incelemeliyiz.

Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.

Başağın iyi yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir.

Konfüçyüs Sözleri

Eğer insan kendini yönetmeyi biliyorsa, devleti yönetmekte de hiç bir güçlükle karşılaşmaz demektir.

Eş seçmek, kitap seçmeye benzer; iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça, sonunu getirmek zordur.

Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insandır.

Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında bulur.

Konfüçyüs Sözleri

Konfüçyüs Sözleri Resimli

Eğitimli insanlar yolunda, benim muktedir olamadığım üç şey vardır: insanca olanlar kaygılanmaz; bilenlerin aklı karışmaz; cesurlar korkmaz.

Kendisinden çok, başkalarından az isteyen bir insan kendini kötülüklerden uzak tutar.

Eğitimli insanlar yolunda, benim muktedir olamadığım üç şey vardır: insanca olanlar kaygılanmaz; bilenlerin aklı karışmaz; cesurlar korkmaz.

Onlara başkanlık ederken saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar. Babaca ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar. İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.

İnsanlar beni tanımıyor diye üzülmeyeceğim; insanları tanımıyorum diye üzüleceğim.

Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar, faziletli olanlar kuşku içinde olmazlar; cesur olanlar hiçbir şeyden korkmazlar.

Değerli bir insan gördüğümüz zaman onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımız zaman geri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz.

İdeal insan, insanın içindeki iyilik ve adalet kaynaklarını ihya eder, ondaki uyumu yakalamayı amaçlar.

Konfüçyüs Sözleri

Mutluluğu bulmak için değil, paylaşmak için evlenilir. Bir şeyler almak için değil, vermek için sevilir.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Üç çeşit dost yararlı, üç çeşidi ise zararlıdır. Dostlar dürüst, içten ya da bilgili oldukları zaman yararlıdırlar. Sahteci, yaltaklanmacı ya da fırsatçı olduklarında ise, zararlıdırlar.

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

Konfüçyüs Sözleri

Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.

Sadakat ve bağlılığı en öne yerleştir; kendin kadar iyi olmayanlarla ilişki kurma ve hata yaptığında değiştirmekten çekinme.

Bir öğrenci dostluğu sordu. Konfüçyüs dedi ki: Doğruyu konuş ve onları iyi yollara yönelt. Eğer uymazlarsa o zaman dur ve kendini onlar için alçaltma.

Hata yapmak bir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür.

Konfüçyüs Sözleri

Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.

Onlara başkanlık ederken saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar. Babaca ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar. İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.

Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insandır.

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.

Konfüçyüs Sözleri

Üç çeşit dost yararlı, üç çeşidi ise zararlıdır. Dostlar dürüst, içten ya da bilgili oldukları zaman yararlıdırlar. Sahteci, yaltaklanmacı ya da fırsatçı olduklarında ise, zararlıdırlar.

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.

Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır.

Dürüstlere değer ver onları çarpıkların üzerinde tut, böylelikle çarpıkların düzelmesini sağlayabilirsin.

Konfüçyüs Sözleri

Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır, ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir, ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir.

Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir.

Güzel yeteneklerin dahi olsa, kibirli ve cimriysen, diğer özelliklerine göz atmaya bile değmez.

Eylemlerinde tutarlı olmayanlarla dostluk edersen, ya çok sınırsız yada çok kısıtlı olursun. Çok sınırsız olanlar çok saldırgandır, çok kısıtlı olanlar çok edilgindir.

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.

Konfüçyüs Sözleri

Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar, faziletli olanlar kuşku içinde olmazlar; cesur olanlar hiçbir şeyden korkmazlar.

Dürüstlere değer ver onları çarpıkların üzerinde tut, böylelikle çarpıkların düzelmesini sağlayabilirsin.

Eğer halk yasalarla yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse, onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya çalışacak ve bundan hiç utanç duymayacaktır. Eğer onlar erdemle yönetilir ve eğitimle yola getirilmek istenirse, utanç duyacaklar ve böylece iyi olmaya çalışacaktır.

Özlü Konfüçyüs Sözleri

Özlü sözleriyle hafızalardan silinmeyen, Çin'deki resmi bir inancın kurucusu olan Konfüçyüs'e ait en güzel sözleri derledik.

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgâr: Rüzgâr ne yöne eserse, otlar o yöne eğilir.

Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece.

Konfüçyüs Sözleri

Karanlığa söveceğine, bir mum yak.

Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.

Öğretmek iki kere öğrenmek demektir.

Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.

Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir.

Konfüçyüs Sözleri

Güler yüzlü olmayan bir kişi, dükkan açmamalıdır.

Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.

Hata yapmak bir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür.

Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme balık tutmayı öğret.

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından iyidir.

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim.

Gerçek iyilik, insanın yüreğinden fışkırır. Bütün insanlar iyi doğarlar.

Konfüçyüs Sözleri

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.

Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.

Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi, başkasına yapmamalıyız.

Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında bulur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erich Froom Sevme Sanatı SözleriJean Paul Sartre'nin Sözleri
Cengiz Aytmatov SözleriFrancis Bacon Felsefi Sözleri
Carl Gustav Jung SözleriNobel Ödüllü Bernard Shaw'ın Sözleri
Immanuel Kant'ın Felsefi SözleriMotivasyon Dolu Paulo Coelho Sözleri
Rene Descartes Felsefi SözleriAnlamlı ve Etkileyici Osho Sözleri

YORUMLAR (13)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
13 Yorum