Avrupa Birliği | Üyeleri, Hedefleri ve Politikaları

Bu yazımızda Avrupa Birliği'nin tarihi, özellikleri, amacı ve politikaları hakkında detaylı bir araştırma yaptık. İşte Avrupa Birliği ile ilgili her şey.
Avrupa Birliği | Üyeleri, Hedefleri ve Politikaları

Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmek, ortak ekonomik alanı geliştirmek ve Avrupa'da barışı korumaktır. İşte AB hakkında ayrıntılı bilgiler.

Avrupa Birliği Nedir?

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği, 27 üye ülkenin oluşturduğu bir siyasi ve ekonomik birlik olarak bilinmektedir. İlk kez 1957 yılında altı ülke arasında imzalanan Roma Antlaşması ile temelleri atılan Avrupa Birliği, tarih boyunca birçok kriz ve zorluklarla karşı karşıya kalmış olsa da, bugün dünyanın en güçlü siyasi ve ekonomik birliklerinden biridir.

Avrupa Birliği'nin ana amacı, Avrupa kıtasındaki ülkeleri bir araya getirerek barışı ve refahı artırmak, insan hakları ve özgürlükleri korumak ve sürdürülebilir kalkınma sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Avrupa Birliği üyeleri arasında serbest ticaret ve serbest dolaşım gibi bir dizi ekonomik ve sosyal politikalar geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği'nin üyeleri arasında tam bir ortaklık bulunmaktadır ve üyeler arasında işbirliği ve dayanışma prensipleri temel alınmaktadır. Her üye ülkenin kendine özgü bir kültürü, tarihi ve sosyoekonomik durumu olsa da, Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği birçok ortak değer ve hedefler vardır.

Avrupa Birliği Tarihi

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği, tarihi 1950'lere kadar uzanan bir süreçle şekillenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri, barışı ve refahı sağlamak için birlikte çalışma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu ihtiyacın sonucu olarak, 1950'lerin başında, altı ülke - Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda - Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kurmuştur.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, üyeler arasında kömür ve çelik üretimi ve ticaretini serbestleştirerek, savaş sonrası dönemde ekonomik işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Bu topluluk, başarılı bir şekilde işleyerek, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma prensiplerinin uygulanmasına öncülük etmiştir.

Avrupa Birliği Amaçları ve Hedefleri

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmek, barış ve refahı korumak, ekonomik büyümeyi ve sosyal ilerlemeyi sağlamak gibi birçok amaç ve hedefe sahiptir.

AB, üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve refahını artırmak amacıyla birçok ekonomik politika ve program uygulamaktadır. Serbest ticaret bölgesi oluşturma, ortak tarım politikası, ortak para birimi olan Euro kullanımı, ve üye ülkeler arasında işgücü ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi yer almaktadır.

AB, üye ülkeler arasında sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak amacıyla da birçok politika uygulamaktadır. Bunlar arasında, eğitim, sağlık, çalışma koşulları, işçi hakları, kadın hakları, çevre koruma ve insan haklarına saygı gibi alanlarda standartların belirlenmesi ve uygulanması yer almaktadır.

AB'nin bir diğer önemli amacı, üye ülkeler arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğini artırmaktır. AB, bu amaçla üye ülkeler arasında ortak savunma politikası, ortak mülteci politikası, ortak dış politika, ve terörle mücadele gibi konularda işbirliği yapmaktadır.

Avrupa Birliği Üyelik Süreci

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), şu anda 27 üye ülkeden oluşmaktadır. AB üyesi olmak isteyen ülkeler, belli bir süreçten geçerek üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üyelik süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

Başvuru

Ülke, AB'ye üyelik başvurusunda bulunur. Bu başvuru, ülkenin hükümetinin kararı ile yapılır.

Kopenhag Kriterleri

AB, üyelik başvurusu yapan ülkelerin Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan bir dizi ekonomik, siyasi ve yasal kriteri karşılamalarını istemektedir. Bu kriterler arasında demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi, AB mevzuatının kabul edilmesi ve uygulanması yer almaktadır.

İlerleme Raporları

AB, başvuru yapan ülkelerin ilerleme raporlarını hazırlamakta ve yayınlamaktadır. Bu raporlar, ülkelerin Kopenhag Kriterlerini ne ölçüde karşıladığını ve üyelik sürecinde neler yapmaları gerektiğini belirtir.

Müzakere

AB, başvuru yapan ülkelerle müzakere sürecine girer. Bu süreçte, ülkenin AB mevzuatını kabul etmesi ve uygulamaya koyması gerekmektedir.

Katılım Anlaşması

Müzakereler başarılı olursa, ülke ve AB arasında bir katılım anlaşması imzalanır. Bu anlaşma, ülkenin AB üyesi olması için gereken tüm koşulları belirler.

Üyelik

Ülke, katılım anlaşmasını onayladıktan ve AB mevzuatını kabul ettikten sonra AB üyesi olur. Üyelik süreci, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve genellikle uzun bir süreçtir. Bazı ülkeler, müzakereleri tamamlayıp AB üyesi olduktan yıllar sonra bile belli kısımlarda uygulama sürecinde zorluklar yaşayabilirler.

Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler

Avrupa Birliği

1973’de Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallıklar; 1981’de Yunanistan; 1986’da Portekiz, İspanya; 1990’da Batı ve Doğu Almanya, 1995’de Avusturya, Finlandiya ve İsveç; 2004’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya, Slovenya 2007'de Bulgaristan, Romanya ve 2013'de Hırvatistan AB'ye üye olmuştur. Böylece üye sayısı 27 olmuştur.

Türkiye,  Avrupa Birliğine 1959 yılında başvuru yapmıştır. 30 Eylül 1959’da resmen başlayan ilişkiler sürekli kesintilere uğramıştır. Ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği yoktur.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Kıbrıs Cumhuriyeti
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Avrupa Birliği'nin Politikaları

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğini teşvik etmek için kurulmuştur. AB, bu hedeflere ulaşmak için bir dizi politika ve program geliştirmiştir.

Ekonomik Politikalar

AB, üye ülkelerin ekonomilerini koordine etmek ve ortak bir ekonomik alan yaratmak için bir dizi politika uygular. Bu politikalar arasında ortak para birimi Euro, serbest ticaret anlaşmaları, ortak tarım politikası, rekabet politikası ve enerji politikası gibi konular yer almaktadır.

Sosyal Politikalar

AB, sosyal hakların korunması ve işçi haklarının geliştirilmesi gibi konulara da önem vermektedir. AB, çalışma saatleri, işçi sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik ve engelli hakları gibi alanlarda ortak standartlar belirleyerek üye ülkeler arasında sosyal uyumu teşvik etmektedir.

Çevre Politikaları

AB, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulara da önem vermektedir. AB, hava kalitesi, su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği gibi alanlarda ortak standartlar belirleyerek çevre koruma konusunda üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmektedir.

Dış Politikalar

AB, dış politikaları ile de dünya çapında etkilidir. AB ülkeleri, ortak dış politika ve güvenlik politikaları oluşturarak birlikte hareket etmektedirler. AB ayrıca, gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yaparak, kalkınma ve insani yardım projeleri yürütmekte ve barışı korumaya yönelik çabaları desteklemektedir.

Eğitim ve Kültür Politikaları

AB, eğitim ve kültür konularında da faaliyet göstermektedir. AB, üye ülkeler arasında öğrenci ve öğretmen değişimi programları, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi projeleri gibi konularda işbirliği yapmaktadır. AB ayrıca, kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesi amacıyla çeşitli programlar da yürütmektedir.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

Avrupa Birliği

Batı Avrupa’da yeni bir savaşın çıkmaması için mutlaka kömür ve çelik gibi iki önemli savaş malzemesinin üretiminin bir elde toplanmasını savunmaktaydı. Avrupa Birliğinin kurulmasında fikir babalığı yapan Jean Monnet’in savaşı imkansız kılmak için demir ve çelik topraklarının devletlerin elinde alınması gerektiğini söylemiştir.

Monnet’den etkilenen Schumman, Fransa ile Almanya arasındaki çelik kaynaklarının birleştirilmesi, savaş sanayinin temel girdileri olan bu maddelerinin ulus üstü bir organın sorumluluğuna bırakılması, önerilmiş ve kabul edilmiştir. Böylelikle Avrupa’da ülkeler arası savaş oluşumuna engeller konulmuştur.

1958’de yürürlüğe giren Roma Antlaşması, üye ülkeler arasında önce gümrük birliği yani malların gümrük vergisi ödemeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılmasını öngörmüştür. Ancak Roma Anlaşmasının nihai amacı sadece ekonomi değil, ortak tarım, ulaştırma, rekabet gibi bir çok alanda ortak politikalar oluşturmaktı. Ekonomi politikalarının yakınlaşması ekonomik ve parasal birliğin kurulması, ortak bir politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıdır. Temelini Monnet ve Schumman oluşturmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birleşmiş Milletler TarihiUNESCO Hakkında Bilgi

AB ülkeleri hangileridir?

AB'nin 27 üyesi şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

AB'ye nasıl üye olunur?

C: Üyelik süreci oldukça uzun ve karmaşıktır. Bir ülkenin AB üyesi olabilmesi için, AB'nin kurallarına uygunluğunu göstermesi, ekonomik ve siyasi kriterleri karşılaması ve AB standartlarını benimsemesi gerekmektedir.

AB'nin resmi dili nedir?

AB, 24 resmi dile sahiptir. Bu diller arasında Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca gibi Avrupa ülkelerinde konuşulan diller yer alır.

AB'nin amacı nedir?

AB'nin amacı, üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmek, ortak ekonomik alanı geliştirmek ve Avrupa'da barışı korumaktır. AB ayrıca, üye ülkelerin vatandaşlarına daha iyi yaşam koşulları sağlamak için çeşitli politikalar uygular.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.