Yavuz Sultan Selim: 80 Yıllık İşi 8 Yıla Sığdıran Padişah

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın 9. padişahı ve 88. İslam halifesidir. Doğunun Fatihi olarak bilinen I. Selim hakkında ilginç gerçekleri sıraladık.
Yavuz Sultan Selim: 80 Yıllık İşi 8 Yıla Sığdıran Padişah

Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahı olan Yavuz Sultan Selim, tarihte efsanevi bir figür olarak anılır. Onun sıra dışı liderlik becerileri, cesur savaş stratejileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmesi ile tanınır. Bu muhteşem liderin hayatı, araştırılması ve anılması gereken bir konudur. İşte Yavuz Sultan Selim hakkında her şey.

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahı olarak tarihe geçmiştir. Onun liderliği sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları genişletildi ve imparatorluk güçlendi. Yavuz Sultan Selim, cesur savaş stratejileri ve zeki diplomatik hamleleri ile tanınır. Özellikle, Arap Yarımadası'ndaki Safevi İmparatorluğu'nun yıkılması ve Egipte'nin ele geçirilmesi ile tarihe geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim aynı zamanda İslam dünyası için önemli bir figürdür. Onun sıra dışı liderlik yeteneği, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun bir süre için güçlü kalmasına ve İslam dünyası için öncü bir rol oynamasına yardım etmiştir.

Yavuz Sultan Selim, tarihteki en büyük Osmanlı padişahlarından biridir ve hala bugün de önemli bir figür olarak anılır. Onun hayatı ve başarıları, tarih sevenler ve Osmanlı İmparatorluğu hakkında araştırma yapanlar için ilgi çekici bir konudur.

Yavuz Sultan Selim Hakkında 16 İlginç Bilgi

I. Selim olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı ve 88. İslam halifesidir. Sert ve otoriter devlet anlayışına sahip Yavuz Sultan Selim, azim ve iradeye son derece cevval bir dinamizme sahip Osmanlı Hakanı olarak bilinmektedir. Cihanın en büyük askeri ve siyasi kudretine sahip Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim hakkında 16 ilginç bilgi;

1. Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim'in babası Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahı II. Bayezid, annesi Dulkadiroğulları beyliğinden II. Gülbahar Hatundur. 

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

2. Yavuz Sultan Selim, 1487 yılında Trabzon valisi olarak göreve başlamıştır. Valiliği sırasında Trabzon halkını rahatsız eden Gürcülere karşı üç önemli sefer düzenleyen Sultan Selim, Kütayis seferiyle Kars, Erzurum, Artvin illerini Osmanlı topraklarına dahil etmiştir. Babası II. Bayezid'in tahta geçmesiyle 1491 yılında Trabzon Sancağı'na tayin edilmiştir. Burada askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenen Şehzade Selim, alim ve divan şairi Mevlana Abdülhalim Efendi'den ilim dersi almıştır.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

3. Yavuz Sultan Selim, Hafsa Valide Hatun'la 1494 yılında Trabzon'da evlenmiştir. I. Selim'in bu evliliğinden "I. Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ve Hafsa Hanım Sultan" isminde dört çocuğu olmuştur. 

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

4. Tarih, Yavuz Sultan Selim'in özel ilgi alanları arasında yer almaktadır. Osmanlı padişahları arasında en çok kitap okuyan Sultan Selim, ilim ve bilime verdiği önemle gözleri bozulmuştur. Ortalama 4 saat uykuyla yetinen Sultan Selim, göz bozukluğu nedeniyle Osmanlı'da mercek kullanan ilk padişah olma unvanına sahiptir. 

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

5. Yavuz Sultan Selim Han, dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi cesur kişiliğe ve sert tabiata sahiptir. Savaşçı ruhuyla fetih politikasını el üstünde tutan Sultan Selim, son derece iyi yay yapmayı, ok atmayı, ata binmeyi ve dönemin en iyi silahşörlerini alt edecek kadar ustaca kılıç kullanmayı bilmektedir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

6. Yavuz Sultan Selim'in en büyük hobisi kuyumculuktur. Bunun yanı sıra Sultan Selim şiir yazmaktan, kitap okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif aldığı bilinmektedir. Hobilerinin yanı sıra iyi bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim, bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen çini koleksiyonlarının büyük bir kısmının sahibidir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

7. Yavuz Sultan Selim son derece sert, güçlü ve kararlı kişiliğe sahip olmasından dolayı "Yavuz" ismini almıştır. Hataya asla tahammül edemeyen padişah, otoriter kişiliğiyle hep taktir edilmiştir. Rivayete göre dönemin Osmanlı'sında "Sultan Selime vezir olasın" diye beddua ortaya çıkmıştır.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

8. Safevi Devleti'ne sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in ordusu tarafından zehirlenmek istenmiştir. Osmanlı Ordusu'nun güzergahındaki su kuyularına atılan zehir, orduyu açlık ve susuzlukla baş başa bırakmıştır. Durumdan şikayetçi Yeniçeriler, padişah çadırını kuşatarak isyan başlatmıştır. Ansızın çadırından fırlayarak isyancıların önüne dikilen Yavuz Sultan Selim, "er olanın kendisiyle kalmasını, gerekirse savaşa tek başına gideceğini" dile getirmiştir. Sultan Selim bu lafının ardından Çaldıran Meydan Muharebesi'ne katılarak günümüze kadar ulaşan pek çok siyasal, dinsel ve ekonomik gelişmenin sonucunu oluşturmuştur.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

9. Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, Halep yakınlarında Memlük Devletini halt ederek Mercidabık Muharebesi'yle Suriye'nin kapıları Osmanlı'ya açılmıştır. Burada Abbasi halifesiyle görüşen Yavuz Sultan Selim, halifeliğin kutsal emanetlerini yanına alarak İstanbul'a dönmüştür. Böylelikle İslam dünyasında halifelik Osmanlı Devletine geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

10. Dedesi Fatih Sultan Mehmet'in de yaptığı gibi Yavuz Sultan Selim, çıktığı seferlerde ordunun nereye gideceğini kimseyle paylaşmamıştır. Bu konuda son derece ısrarcı olan veziri seferin nereye olduğunu sorduğunda "Sen sır saklamayı bilir misin?" diye sormuştur. Bunu üzerine vezir; "evet bilirim padişahım" diye cevap vermiştir. Yavuz bunun üzerine vezire dönerek "bende bilirim" demiştir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

11. Yavuz Sultan Selim, zaferle sonuçlanan Mercidabık Muharebesi'nin ardından istikametini Mısır'a çevrilmiştir. Kavurucu sıcaklık ve susuzlukla geçen 13 günlük çöl yolculuğu, Sultan Selim'in atından inerek yürümeyi tercih etmesiyle ilginç bir hal almıştır. Askerler tarafından şikayetle karşılanan bu durum karşısında Sultan Selim; "önümde peygamber yürürken ben nasıl ata bineyim" söyleminde bulunmuştur.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

12. "Biz bunca meşakkate alkış uğruna katılmadık, halis niyetimiz rıza-yı ilahidir" diyen Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşünde süslü elbiselerle gördüğü oğlu Süleyman'a "Bre Süleyman, sen böyle giyinirsen anan ne giysin" demiştir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

13. Sert ve disiplinli yapısıyla bilinen Yavuz Sultan Selim aynı zaman son derece mütevazi ve ince ruha sahip bir padişahtır. Her öğününü tek çeşit olarak yiyen padişah, gösterişten uzak sade bir hayattan hoşlanmaktadır. Her daim tutumlu davranışlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nu ileriye taşımayı hedefleyen Yavuz Sultan Selim, devlet malının israf edilmesine son derece karşı olmasıyla bilinmektedir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

14. Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid'den aldığı boş hazineyi ağzına kadar doldurmuştur. Yaptığı seferlerle bu başarıyı elde eden Yavuz Sultan Selim, "Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kin doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin" vasiyetinde bulunmuştur. Hiç bir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında her daim Yavuz Sultan Selim'in mührü yer almıştır.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

15. Yavuz Sultan Selim'e Mekke ve Medine emiri tarafından "sahib ul-haremeyn" unvanı taktim edilmiştir. Bunu bir saygısızlık olarak nitelendiren Sultan Selim, unvanını "hadim ul-haremeyn" olarak değiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim bu değişiklikle kendisini Mekke ve Medine'nin sahibi değil, hizmetçisi olarak görmüştür.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

16. Yavuz Sultan Selim'in vefatından önce en yakın dostu Hasan Can'ın "Sultanım Allah'a yönelip onunla olma vakti gelmiştir" demesi üzerine Yavuz; " Ya sen bizi bunca zaman kiminle bilirdin. Allah'a yönelişimizde kusur mu gördün" demiştir.

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Padişahların Görkemli SözleriYavuz Sultan Selim Dönemi Kronolojisi

Yavuz Sultan Selim’in padişah olduğu tarih nedir?

1512 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı olarak tahta çıkan Yavuz Sultan Selim tarihe geçecek başarılar elde etmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in padişahlık dönemi nasıl geçti?

Yavuz Sultan Selim, padişahlık döneminde Osmanlının daima genişlemesini ve güçlenmesini hedef almıştır. Pek çok tarih yazarı bu dönemin görkemli ve şehvetli geçtiğinden bahsetmektedir.

Yavuz Sultan Selim, İslam dünyasında önemli bir figür müdür?

Evet, Yavuz Sultan Selim İslam dünyası için önemli bir figür olarak anılır. Onun liderliği sırasında Osmanlı İmparatorluğu güçlendi ve İslam dünyası için öncü bir rol oynadı.

Yavuz Sultan Selim nasıl öldü?

 1520 yılında vefat eden Yavuz Sultan Selim, resmi olarak hastalık sonucu öldüğü bilinmektedir. Tarih kitaplarının bazılarında zehirlenme sonucu öldüğü de yazmaktadır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum