Kuba Mescidi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kuba Mescidi Nedir? Kuba Mescidi'nin Tarihi, Tarihteki ilk mescid Kuba Mescidir. Kuba Mescidi'nin Özelliklerini Sizler İçin Araştırdık.
Kuba Mescidi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kuba Mescidi Hakkında Bilgi

  • Medine’ye yaya bir saat uzaklıkta bulunan Kuba köyündedir. 
  • Peygamberimiz Kuba Mescidi’nin bu kutsiyeti sebebiyle Medine’de bulundukları günlerde her Cumartesi, yaya veya binitli olarak oraya gider ve namaz kılardı.
  • Hadis-i Şeriflerinde Allah’dan hakkıyla korkup temizlenerek Kuba Mescidi’nde namaz kılanların bir Umre sevabına erişeceğini beyan etmişlerdir.
  • Hz. Ömer Mescid-i Kuba’yı ziyaret ettiğinde tozunu alır, buraya büyük hürmet gösterirdi.

Kuba Mescidi Nedir?

Kuba Mescidi Nedir, Muhammed bin Abdullah'ın hicret ederken konakladığı Kuba'da inşa ettirdiği, İslam'da inşa edilen ilk mescit. Kuba Mescidi Bugün Suudi Arabistan'ın Medine şehri sınırları içerisindedir.

 Medine’de Gezilecek Yerler


Kuba Mescidi Nerede?

Suudi Arabistan'ın Medine şehri sınırları içerisinde Kuba köyünde bulunmaktadır.

Adres: Al Hijrah Rd, Al Khatim, Medina 42318, Suudi Arabistan


Kuba Mescidi'nin Hikayesi 

Kuba Mescidi'nin hikayesi, Peygamberimiz yanında Hz. Ebubekir de olduğu halde hicret ederken Medine’ye girmeden önce Kuba köyünde konaklamış ve orada 3-4 gün, bir başka rivayete göre de 13-14 gün kadar kalmıştır. Bu müddet içinde Kuba’da bir mescid yapılmasını emretmiş ve bizzat kendisi de çalışarak küçük bir mescid inşa ettirmiştir. Kuran-ı Kerim’de “Temelleri takva üzere atılan mescid” diye övülen bu mübarek yer böylece İslam’ın ilk mescidi olmuştur. Orada müslümanlar topluca ve açıkça ibadet etmişlerdir


Kuba Mescidi'nin İlk Hali

Kuba Mescidi'nin eski hali şu şekildedir.

kuba.jpg


Kuba Mescidi'nin Bibliyografyası

Kuba Mescidi'nin Bibliyografyası, Müsned, II, 4, 10, 57, 58, 155; III, 487; Buhârî, “Fażlü’ś-śalât fî mescidi Mekke ve’l-Medîne”, 2, “Śalât”, 516, “Menâķıbü’l-enśâr”, 45, “Aĥkâm”, 25; Müslim, “Ĥac”, 515-522; İbn Mâce, “İķāmet”, 197; Tirmizî, “Mevâķītü’ś-śalât”, 125, “Śalât”, 242; Abdürrezzâk es-San‘ânî, el-Muśannef (nşr. Habîbürrahman el-A‘zamî), Beyrut 1403/1983, V, 133; İbn Sa‘d, eŧ-Ŧabaķāt, I, 235, 244, 245, 480; III, 84, 87; IV, 311; İbn Şebbe, Târîħu’l-Medîneti’l-münevvere, I, 40, 41, 44-45, 47-50, 52, 54-55; Taberî, CâmiǾu’l-beyân, XI, 26, 27, 28, 29, 31; Taberânî, el-MuǾcemü’l-kebîr (nşr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), II, 246, 339; XXIV, 317-318; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, es-Sünenü’l-kübrâ (nşr. Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aşlî), Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), V, 249; Semhûdî, Vefâǿü’l-vefâǿ bi-aħbâri dâri’l-Muśŧafâ (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), Beyrut 1374/1955, I, 178 vd.; II, 16 vd.; Nûreddin el-Halebî, İnsânü’l-Ǿuyûn, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), II, 236, 237, 238; Abdülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (Özel), II, 301; Hamîdullah, İslâm Peygamberi, II, 834; Köksal, İslâm Tarihi (Medine), I, 10, 11, 12; Ahmed Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, Ankara 1994, s. 159, 161; Nebi Bozkurt, “Kuba Mescidi”, Şamil İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, III, 397-398.

Suudi Arabistan Gezilecek Yerler

NeOldu.com / Tatil

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.