Klasik Yunan Mitolojisi ve Tanrılar

Klasik Yunan Mitolojisi ve Tanrılar
09.06.201510:13

Yunan mitolojisi, klasikleşmiş mitolojide en bilindik olanıdır. İşte Yunan mitolojisinin doğuşu ve tanrıları hakkında bütün ayrıntılar

Haber güncelleme tarihi 23.10.2020 21:15

Mitoloji; çok eski zamanlardaki gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları Tanrıların, kahramanların, perilerin, devlerin hayat ve maceralarından bahseden "Mit" (Mythe)ler ve hikayelerdir. Aynı zamanda Mitoloji; gerçek hayata uymayan bu efsanevi hikayelerin, masalların nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini, güzelleştiğini, ifade ettikleri anlamı, inancı ve bu alanda yetişen bilginlerin düşüncelerini bildiren bir ilimdir.

Yunan Mitolojisi, Eski Yunan'da oluşmuş mit ve öykülerin tamamıdır. Yunan mitleri; medeniyetin beşiği olan Akdeniz kıyılarında ve Ege bölgesinde yaşayan insan topluluklarının sanatı, ahlakı, dini, aile teşkilatı ve siyasi hayatı üzerinde derin etkiler yapmıştır.

yunan-mitolojisi ve tanrilar.jpg


Evrenin Yaradılışı ve Tanrıların Doğuşu

Eski Yunanlıların öğrenmek istedikleri ilk şey "Dünyanın yaradılışı" meselesiydi. Onlar, yerin, göğün, denizin, ışığın, suyun, havanın nasıl yaratıldığını bilmek istiyorlardı. Yeterli bilgileri olmadığı için bütün bu şeyleri ve diğer tabiat hadiselerinin canlı birer varlıkgibi tahayyil ederek incelemeye koyuldular. Yeri, göğü, suları birer tanrı saydılar. Onlara birer insan şekli verdiler. 

Buna göre; Khaos karışık ve hiç bir şekil almamış olan uçsuz bucaksız boşluğu ve karanlığı ifade ediyordu. Khaos'dan geniş göğüslü herşeyin dayanağı olan Gaia(Yer) çıktı. Sonra sevginin temeli, bütün varlıkları, her şeyi birbirine doğru çeken, birleştiren, hayatı kuran çoğalma sembolü olan Eros(Aşk) doğdu.

Khaos'dan Erebos (Gece) doğdu. Onlar da birleşerek yerin üst tabakasının ışığı olan Aither ve yeryüzünün ışığı olan Hemera'yı doğurdular. Işık meydana geldikten sonra yaratılış durmadan devam etti. Khaos bunları doğururken Gaia da ölümsüzlerin yeri olan ve yıldızlarla bezeli bulunan göğü Uranus'u doğurdu. Ona, yani göğe kendi büyüklüğünü verdi ki tamamıyla kendisini kaplasın, içine alsın. Ondan sonra Gaia yüksek dağları, ahenkli dalgaları Pontos'u (Deniz) meydana getirdi.

Böylece evren varlık alanında göründükten sonra, onun üstünde yaşayacak ve ömür sürecekleri meydana getirmek gerekiyordu. Bunun için Gaia kendi öz oğlu Uranus ile birleşti. Onların birleşmelerinden Titanlar doğdu. Titanların altısı erkek, altısı dişi olmak üzere on iki taneydi. Bunlar; Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, İapetos, Kronos, Theia, Rhea, Mnemosyne, Phebe, Tethys, Themis'di.

Daha sonra Kronos kendi kız kardeşi Rhea ile evlendi. Bu evlenme neticesinde Hestia, Demeter, Hera adında üç kızla, Hades, Poseidon, Zeus adlı üç erkek çocuk doğdu. Kronos Rhea'nın doğurduğu her çocuğunu yutar karnında saklardı. Rhea yanlız Zeus'u onun elinden kurtarabildi. Rhea taşı kundak bezlerine sarıp Kronos'a verdi. Kronos bu taşı hemen yuttu. 

Zeus ormanların sık dalları arasında büyüdü. Olgunluk çağına gelince Zeus gizlendiği mağaradan çıktı. Kronos'dan yuttuğu taşı ve tanrıları kusturdu. Sonra da onu gökten kovup dünyanın dibine, yerin ve denizin alt tabakasının daha altına attı. Zeus, karısı Hera, çocukları, kardeşleri ve öbür tanrılarla Olympos dağına yerleşip saltanat sürmeye başladı.

yunan-mitolojisi ve doğuşu.jpg

Yunan Mitolojisinde Büyük Tanrılar

Zeus

Zeus, Olympos dağının ulu tanrısı, dünyanın sahibi, tanrıların ve insanların babası idi. Göklerde, yerlerde ne varsa hepsi onundu. Kardeşlerini Kronos'tan kurtardıktan sonra Hades; Yeraltı dünyası, Poseidon; Okyanusların tanrısı olur. Zeus, Olympos dağında oturur ve gök tanrısıdır. Yağmurları yağdırır, şimşekler çaktırır, gök gürletir, yıldırımları düşürür. Adaleti ve huzuru sağlar. 

Ufuklarda bulutların bulunmadığı bir yaz sabahı; Yunanistan göklerinde görülen tatlı mavilik Zeus'tandır. Kuvvetini, kudretini göstermek isteyince, fırtınaların, rüzgarların zincirlerini çözer, onları denizlere gönderir, kayalık sahillere köpürerek çarpan dalgaları çoşturur. Gemileri ceviz kabukları gibi suyun üstünde sallar durur. 

Zeus ekseriya yıldırımlar saçarak bulutları toplayıp fırtınalara yol verdiği ve bu suretle kudretini gösterdiği için onu "Yıldırım Saçan Tanrı" diye anarlar.


Hera

Kronos'un büyük kızı ve Zeus'un kız kardeşi olan Hera aynı zamanda baş-tanrının karısı idi. 

Evlilik kraliçesidir. Evliliklerinde ve doğumlarında kadınların koruyucusudur. Efsaneye göre çok büyük güçleri vardır. Ateş tanrısı Hephaistos'u tek başına yarattığına inanılır. Ayrıca Ares (savaş tanrısı), Eris (uyumsuzluk tanrıçası), Elithyia (doğum tanrıçası), Hebe (gençlik tanrıçası) Zeus'tan olan çocuklarıdır.

Çok kıskanç bir eştir Hera; Zeus, Hera'yı defalarca aldattığı için defalarca da Hera tarafından cezalandırılır. Zeus'la ilişkide bulunan kadınlara gazabı da ağır olur. Kallisto'yu ayıya çevirmiştir. Ekho'nun sesini almıştır. Son derece iffetli,sadık ve tek eşliliğin timsalidir.

yunan-mitolojisi-olympos tanrıları.jpg


Athena

Bir adı da Pallas olan Athena, baş tanrı Zeus'un çok sevdiği bir kız idi. Zeus'un ilk karısı Metis'ten olan kızıdır. Zeus mihveriyle ve zırhıyla onu kafasından yaratmıştır. Bu şekilde yetişkin bir tanrıça olarak doğmuştur.

Hiç evlenmemiş ve hiçbir gönül ilişkisine girmemiştir. Savaş tanrıçası görünümünde olmasına karşın savaşı sevmezdi. Daha çok koruyucu bir tanrıça denilebilir ve insanlara yakınlığıyla bilinmektedir.

Atina ismi Athena'dan gelmektedir. Bunun için Poseidon'la yarışır. Poseidon silahını yere vurarak yerden at çıkarır. Athena ise insanlara besin kaynağı ve yakarak ısınabilecekleri zeytin ağacını yetiştirir, yarışmayı kazanır. Tanrıların takdirini toplar. Barışı simgeleyen zeytin dalı Athena'nın sembollerinden biridir.


Apollon

Gün ışığının parlak tanrısı olan Apollon, Yunanlılara göre kendini güneş ile göstermektedir. Yani Apollon güneşin sembolüdür. Babası Zeus ışığın geldiği yer olan gökyüzü; annesi karanlık gece Leto'dur. Zeus'un karısı "Hera'nın" kötülüklerinden korkar, Deos adasına kaçar. Orada Apollon ve Artemis'i doğurur.

Güzel sanatlar tanrısı olan Apollon elinde lir ve okla gösterilir. Altın bir liri vardır çok güzel şarkılar çalar ve gümüş yayıyla oku istediği uzaklığa atabilmektedir. Son derece yakışıklı bir tanrıdır. Hekimliği insanlara öğrettiğine inanılır. 

yunan-mitolojisi ve evren.jpg


Artemis

Zeus'un kızı ve Apollon'un kız kardeşi olan Artemis, kardeşinden bir gün evvel doğdu ve kardeşinin doğumu sırasında annesine yardım etti.

Artemis babası Zeus'tan altı dilekte bulunur. Dileklerinden birisi hiç evlenmemek, bir dileği de çok iyi ok atmak, iyi bir avcı olmak. Tanrıçanın dilekleri kabul olur, istediği hedefi vurabilen çok iyi bir avcı olur. Elinde yayla temsil edilir. Artemis'e ay tanrıçası da denir. Efes'te dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı yapılmıştır.


Hermes

Kanatlı sandalları bulunan Hermes'i babası rüzgarların dolaştığı gök kubbenin eşsiz tanrısı Zeus; annesi ise yağmur perilerinden biri olan Maia'dır. Rüzgar tanrısı Hermes çok hızlı hareket ettiği için tanrıların habercisidir.

Çok yönlü bir tanrıdır. Bebekken kaplumbağa kabuğuna öküz derisini geçirerek liri yapmayı ve çalmayı başarmıştır. Lirin, notaların, ölçü birimlerinin mucidi sayılır. Kumarbazlarında tanrısıdır; çünkü zarı onun bulduğuna inanılır. Ölülerin ruhlarını yer altına taşır. Yolculara, gemilere rehberlik yapar.

Efsaneye göre; Apollon öküzlerini çalan Hermes'i, Zeus'a götürür. Hermes, lirini öyle duygulu çalar ki onu cezalandırmaktan vaz geçerler. Zeus ona kanatlı bir sandalet ve başlık vererek tanrıların habercisi yapar.

klasik-yunan-mitolojisi-olympos.jpg


Ares

Çok eski zamanlarda Ares'in fırtına tanrısı olduğu sanılıyordu. Sonraları kanlı harb tanrısı olarak tanınmıştı. 

Zeus, Hera'dan olan oğlu olmasına rağmen onu sevmezdi. Trakya'da, Karadeniz'in bazı yerlerinde tapılırdı. Afrodit'in sevgilisidir. Afrodit'ten üç oğlu vardır. En çok bilinen Eros; aşk, Phomos; korku, Deimos; dehşet ifade ederdi. Ares'in ve oğullarının zulmünden usanan tanrılar Ares'e savaş açtılar. Savaşı Ares kazandı. Zeus'u yerinden etmedi. Karşılığında Olympos'a yerleşti. Barış tanrısı Athena'yla sürekli yarış halindedir.


Aphrodite

Yunanların Aphrodite, Latinlerin Venüs dediklerin ölümsüzlerin en güzeli, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinirdi.

Afrodit'in doğumuyla ilgili iki efsane vardır: birine göre; Afrodit denizin köpüklerinden doğmuştur. Diğerine göre; Zeus ve Dione'nin kızıdır. Heykellerinde çıplak veya üzerinde kusursuz güzelliğini ortaya koyan bir örtü bulunmaktadır. Güzelliğiyle insanların ve tanrıların gönlünü fethetmektedir.

Bütün canlılarda aşkı başlatır. Bu aşk her zaman mutlulukla sonuçlanmayabilir. Acı ve talihsizlikler yaşanabilir. Bütün doğaya hakimdir. Denizin dalgalarını, fırtına ve rüzgarları durdurabilir. Çiçekleri açtırıp dünyayı güzelleştirir.

Bir kere en çirkin tanrı Hephaistos'la evlendi. Kocasını beğenmediği için onu sık sık aldatırdı. Bu beraberlikten çocukları olmuştur. Çocuklarından birisi de aşk tanrısı Eros'tur. Pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Anadolu tanrıçasıdır. Anadoluda Afrodit'e ait tapınaklar bulunmaktadır.

klasik-yunan-mitoljisi-tanrilar.jpg


Eros

Dünya yüzünde görülen bütün güzelliklerin, neş'enin sultanı olan ve daima gülümser duran Aphrodite; Eros adındaki kanatlı güzel çocuğun annesi idi. Annesi gibi Eros da dünyaya hayat, neşe saçardı ve her türlü çoğalmaların nazımı idi. Aşk tanrısıdır.

Elinde yay ve oku, sırtında kanatları olan yakışıklı bir tanrıdır. Bazende kanatlı bir bebek şeklinde ifade edilir. Okuyla tanrıları ve insanları birbirine aşık eder. Her türlü cinsel aşkın ve arzunun simgesidir. Üremenin aile hayatının düzenleyicisidir. 


Hestia

Hestia, Yunanca "Ocak" demektir. Mitolojide Hestia, aile ocağını temsil eden bir tanrıçadır. Daha doğrusu her evin her ailenin ocağında veya tapınakların mihrabında yanan ateşin tanrıçasıdır.

Hestia Kronos'un ilk yediği çocuğudur. Zeus'un da ablasıdır. Hestia son derece kibar, saygılı, sevecen bir tanrıçadır. Kavgayı sevmez. Huzurlu yaşamı tercih eder. Zeus, diğer tanrılar ve insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir tanrıçadır. Zeus'tan bakire kalmayı diler, Zeus da bu dileğini kabul eder, onu aile hayatını ve ocak ateşlerini korumakla görevlendirir. Apollon ve Poseidon'un aşk ve evlilik tekliflerini reddeder.

klasik-yunan-mitolojisi ve evren.jpg


Poseidon

Poseidon denizlerin tanrısı idi. Kronos ve Rheanın oğlu, Zeus'un kardeşidir. Poseidon'un yabaya benzeyen üç çatallı bir silahı bulunmaktadır. Bu silahını yere vurarak depremlere neden olur. Onun için aynı zamanda deprem tanrısıdır. Bu silahıyla denizleri karıştırır, rüzgarlar estirir, fırtınalar kopartırdı. 

Deniz dibi tanrıçası Amphidrite ile evlidir. Bu evlilikten Kyknos, Akhileus, Theleus adında oğulları vardır. Ayrıca Demeterle birlikteliğinden at Arion dünyaya gelir.


Demeter

Kroneos ile Rhea'nın kızı olan Demeter; Olympos tanrılarının en büyüklerindendir. Demeter; toprak, bereket ve mevsimler tanrıçasıdır. 

İnsanlara tarımı, ekip biçmeyi öğretir. Ürünlerin verimli olmasını sağlar. Sağ elinde bereketi simgeleyen bir başak tutar, sol elinde tuttuğu meşaleyle kızı Persephone'yi aramaktadır. Zeus'un dördüncü evliliğini Demeter'le yaptığı söylenir. Bu evliliğinden Persephone adında bir kızları vardır.

klasik-yunan-mitoloji.jpg


Hades

Bir adı da Aidoneus olan Hades, Zeus ve Poseidon gibi vahşi Kronos'un oğludur.  Hades, yeraltı (ölüler diyarı) tanrısıdır. Yeraltı zenginlikleri de Hades'e ait olduğu için zengin bir tanrıdır. Hades, aynı zamanda yer altının da adıdır.

Zeus, kardeşleriyle iş bölümü yaptığında yeraltı Hades'e düşmüştü. Çok acımasız bir tanrıdır. İnsanlar, çok korktukları için onun adını anmaktan çekinirler onu başka isimlerle anarlardı. Sözüne güvenilir bir tanrıydı. Genellikle yer altında yaşardı. Başında taşıdığı miğfer onu görünmez yapardı. Ölülerden de sorumluydu. 


Dionysos

Üzümden çıkarılan güzel renkli şarabın mucidi olmadan ve şarap tanrısı sayılmadan evvel Dionysos; ilkbaharda ağaçları, bitkileri çiçeklendiren besi suyunun tanrısı sayılırdı. 

Dionysos, Zeus'un baldırından doğar. Hera'dan zarar görmemesi için onu Hermes'le Nysa dağına gönderir. Nysa perileri Dionysos'u büyütür. Olympos tanrılarından en çok ismi olandır. Bütün Anadoluyu dolaşır. Mısır'a ve Hindistan'a kadar gittiği söylenir. Gittiği yerlerde asma dikmeyi ve yetiştirmeyi öğretmiştir.

Şarabın sadece zararları değil faydaları da birlikte anılır. Mutluluk ve acıyı birlikte yaşar. Sefahate düşkündür; on iki oliympos tanrısından biridir. Çok büyük güçlere sahiptir. Annesini küllerinden yaratıp tekrar Olympos'a götürdüğü söylenir.

klasik-yunan-mitolojisi-.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1201
362
771
231
51
61
1103
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
İLGİLİ HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2022 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.