Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Babil Krallığı ve o dönemdeki Mezopotamya uygarlığı hakkında da önemli bilgiler sunan Hammurabi Kanunları hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.
Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Mezopotamya'nın Babil Krallığı'nda MÖ 1760 civarında Kral Hammurabi tarafından oluşturulan Hammurabi Kanunları, insanlık tarihinin en eski yazılı kanunlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 2800 maddeden oluşan bu kanunlar, ticaret, aile hukuku, ceza hukuku ve din gibi birçok konuyu kapsar. Kanunlar, o dönemdeki insanların aile hayatı, ticaret faaliyetleri, suç ve ceza anlayışı gibi konulara ışık tutar.

BABİL HUKUKUNUN KÖKENİ: HAMMURABİ KANUNLARI'NIN İNCELENMESİ

Hammurabi Kanunları, adaleti ve düzeni sağlamayı, toplumda oluşabilecek kaosu önleyerek barış ve istikrarı korumayı ve merkezi idareyi güçlendirmeyi amaçlamıştır. Yazılı olmaları, kapsamlı olmaları ve halka açık olmaları gibi özellikleriyle öne çıkan bu kanunlar, günümüz modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Hammurabi Kanunları'nın önemi, sadece hukuk tarihiyle sınırlı değildir. Bu kanunlar, Babil Krallığı ve o dönemdeki Mezopotamya uygarlığı hakkında da önemli bilgiler sunan tarihi bir kaynaktır.

Adaletin klavuzu olarak bilinen ve ilk hukuk metinleri olarak karşımıza çıkan Hammurabi Kanunları hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Hammurabi Kanunları'nın Amacı

Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları'nın temel amacı, Babil Krallığı'nda adaleti ve düzeni sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kanunlar çeşitli hedefler gütmektedir:

 • Suçları Caydırmak: Kanunlarda yer alan caydırıcı cezalar, suç işlemeyi önlemeyi amaçlamıştır. "Göz Göze, Diş Dişe" gibi ilkeler, suçun ağırlığına göre orantılı cezalar öngörerek, potansiyel suçluları caydırmayı hedeflemiştir.
 • Haksızlığa Uğrayanları Korumak: Kanunlar, haksızlığa uğrayan kişilere tazminat ve yasal koruma sağlayarak, adaleti tesis etmeyi amaçlamıştır. Kadın ve çocuklar gibi savunmasız grupların haklarını koruyan maddeler de kanunda yer almıştır.
 • Toplumsal Barışı Korumak: Farklı sosyal sınıflara mensup kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunlar, toplumda bir düzen sağlayarak, çatışmaları ve huzursuzluğu önlemeyi amaçlamıştır.
 • Güçlü Bir Merkezi İdare Kurmak: Hammurabi, krallığın tüm bölgelerinde geçerli olacak tek bir yasa sistemi oluşturarak, merkezi idaresini güçlendirmeyi ve kontrolünü sağlamlaştırmayı amaçlamıştır.
 • Ekonomik Faaliyetleri Teşvik Etmek: Ticaretle ilgili maddeleri içeren kanunlar, güvenli bir ticaret ortamı oluşturarak ekonomik kalkınmayı ve refahı artırmayı amaçlamıştır.
 • Ahlaki Değerleri Yerleştirmek: Kanunlarda yer alan bazı maddeler, toplumda dürüstlük, saygı ve aile gibi ahlaki değerleri teşvik etmeyi amaçlamıştır.
 • Dini Düzeni Sağlamak: Kanunlarda yer alan bazı maddeler, dini inançları ve ibadetleri düzenleyerek, dini düzeni korumayı amaçlamıştır.

Hammurabi Kanunları'nın Özellikleri

Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları, MÖ 1760 civarında Babil Kralı Hammurabi tarafından oluşturulmuş ve tarihin en eski yazılı kanunlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 2800 maddeden oluşan bu kanunlar, ticaret, aile hukuku, ceza hukuku ve din gibi birçok konuyu kapsar.

Hammurabi Kanunları'nı diğer kanunlardan ayıran ve önemini artıran bazı önemli özellikler şunlardır:

 • Yazılı Olmaları: Hammurabi Kanunları, sözlü geleneklerden farklı olarak yazılı hale getirilmiştir. Bu sayede kanunlar daha net, tutarlı ve kalıcı hale gelmiştir. Yazılı kanunlar fikri, hukukun gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.
 • Kapsamlı Olmaları: Kanunlar, toplumda karşılaşılabilecek birçok durumu kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede düzenlemeler içerir. Ticaret, aile, ceza, din gibi alanlarda detaylı maddeler yer almaktadır. Bu kapsamlılık, kanunların günlük hayatta uygulanmasını kolaylaştırmıştır.
 • Halka Açık Olmaları: Kanunlar, taştan yapılmış dikilitaşlara kazınarak halka açık alanlarda sergilenmiştir. Bu sayede halk, yasalara kolayca ulaşabilmiş ve haklarını öğrenmiştir. Bu şeffaflık, adalete olan güveni artırmıştır.

Hammurabi Kanunları'ndan Örnekler

Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları, MÖ 1760 civarında Babil Kralı Hammurabi tarafından oluşturulmuş ve tarihin en eski yazılı kanunlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 2800 maddeden oluşan bu kanunlar, ticaret, aile hukuku, ceza hukuku ve din gibi birçok konuyu kapsar.

Kanunlardan bazı örnekler:

Ticaret:

 • Madde 12: Bir tüccar, bir başkasının malını emanet olarak alırsa ve o mal çalınırsa veya kaybolursa, tüccar, malın değerini sahibine tazmin etmelidir.
 • Madde 104: Bir tüccar, borçlu bir kişiden borcunu tahsil edemezse, borçlunun malını satarak borcunu tahsil edebilir.

Aile Hukuku:

 • Madde 142: Bir koca, karısını boşarsa, karısına mehir parasının yarısını ve çocuklarının mülkiyetini vermelidir.
 • Madde 178: Bir baba, oğluna miras bırakmak isterse, bunu yazılı bir vasiyetname ile yapabilir.

Ceza Hukuku:

 • Madde 2: Bir kişi, bir başkasının gözünü çıkarırsa, kendi gözü çıkarılmalıdır.
 • Madde 23: Bir kişi, bir başkasının ölümüne neden olursa, ölüm cezasına çarptırılmalıdır.

Din:

 • Madde 10: Bir kişi, tapınağa ait bir malı çalarsa, çaldığı malın on katını tazmin etmelidir.
 • Madde 115: Bir rahip, bir kadına tecavüz ederse, ölüm cezasına çarptırılmalıdır.

Hammurabi Kanunları'nın Önemi

Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları, MÖ 1760 civarında Babil Kralı Hammurabi tarafından oluşturulmuş ve tarihin en eski yazılı kanunlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 2800 maddeden oluşan bu kanunlar, ticaret, aile hukuku, ceza hukuku ve din gibi birçok konuyu kapsar.

Hammurabi Kanunları'nın önemini birçok açıdan ele alabiliriz:

 • Yazılı Kanunlar Fikri: Hammurabi Kanunları, sözlü geleneklerden farklı olarak yazılı hale getirilmiştir. Bu sayede kanunlar daha net, tutarlı ve kalıcı hale gelmiştir. Yazılı kanunlar fikri, hukukun gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.
 • Kapsamlılık: Kanunlar, toplumda karşılaşılabilecek birçok durumu kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede düzenlemeler içerir. Ticaret, aile, ceza, din gibi alanlarda detaylı maddeler yer almaktadır. Bu kapsamlılık, kanunların günlük hayatta uygulanmasını kolaylaştırmıştır.
 • Adalet ve Düzen: Hammurabi Kanunları'nın temel amacı, Babil Krallığı'nda adaleti ve düzeni sağlamaktır. Caydırıcı cezalar, haksızlığa uğrayanları koruma, güçlü bir merkezi idare kurma gibi unsurlar bu amaca hizmet etmiştir.
 • Ahlaki Değerler: Kanunlarda yer alan bazı maddeler, toplumda dürüstlük, saygı ve aile gibi ahlaki değerleri teşvik etmeyi amaçlamıştır.
 • Tarihi Kaynak: Hammurabi Kanunları, Babil Krallığı ve o dönemdeki Mezopotamya uygarlığı hakkında önemli bilgiler sunan tarihi bir kaynaktır. Kanunlar, o dönemdeki insanların aile hayatı, ticaret faaliyetleri, suç ve ceza anlayışı gibi konulara ışık tutar.
 • Modern Hukukun Temeli: Hammurabi Kanunları, yazılı kanunlar fikrini ortaya atarak ve adaleti sağlamaya yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren bu kanunlar, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturmuştur.
 • Kültürel Etki: Hammurabi Kanunları, Babil Krallığı'ndan sonra da diğer Mezopotamya uygarlıklarını etkilemiştir. Hatta bazı hükümdarlar kendi kanunlarını Hammurabi Kanunları'ndan esinlenerek oluşturmuştur.
 • Çeviriler: Hammurabi Kanunları, sadece Akka Dili'nde değil, diğer Mezopotamya dillerinde de kopyalanarak ve çevrilerek geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Bu sayede farklı toplumlar tarafından da bilinmiş ve etkisi artmıştır.

Hammurabi Kanunları, kusursuz olmasa da, antik dünyada hukukun gelişmesine ve adaletin sağlanmasına önemli katkılar sağlamıştır. Yazılı kanunlar fikrini ortaya atarak, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Ayrıca, Babil Krallığı'nda ve o dönemdeki diğer uygarlıklarda önemli bir kültürel etkiye sahip olmuştur.

Hammurabi Kanunları Nasıl Bulundu?

Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları'nın keşfi, antik Mezopotamya tarihi ve hukuku hakkındaki bilgimizi önemli ölçüde genişleten heyecan verici bir olaydı. Kanunlar, 1901 yılında Fransız arkeolog Jean Vincent Scheil tarafından Susa şehrinde (günümüzde İran'ın Huzistan eyaletinde) kazılar sırasında keşfedilmiştir.

Kazılar sırasında Scheil, dikit adı verilen ve çivi yazısıyla kaplı siyah bazalt bir taş sütun buldu. Dikitteki yazılar, Babil Kralı Hammurabi tarafından yaptırılan bir kanun koleksiyonu olduğu ortaya çıktı. Bu, bilinen en eski kanunlardan biriydi ve Mezopotamya toplumuna dair paha biçilemez bilgiler sunuyordu. Keşiften sonra dikit Fransa'ya taşındı ve şu anda Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.

Hammurabi Kanunları'nın bulunmasıyla ilgili bazı önemli bilgiler şunlardır:

 • Dikitteki yazılar, Akadca dilinde yazılmıştır ve Babil edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.
 • Kanunlar, 282 maddeden oluşmaktadır ve ticaret, aile hukuku, mülkiyet, ceza ve din gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.
 • Kanunlar, Hammurabi'nin adalet ve düzen fikrine olan bağlılığını göstermektedir.
 • Hammurabi Kanunları'nın keşfi, Mezopotamya tarihi ve hukuku hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde geliştirmiştir.

Hammurabi Kanunları'yla İlgili İlginç Gerçekler

Dünyanın En Eski Yazılı Kanunu: Hammurabi Kanunları

Yaklaşık 2800 maddeden oluşan bu kanunlar, ticaret, aile hukuku, ceza hukuku ve din gibi birçok konuyu kapsar. Hammurabi Kanunları hakkında bilinen birçok ilginç gerçek var. Bunlardan birkaçı:

 • Kanunlar Taşa Kazınmıştır: Hammurabi Kanunları, Babil'in merkez şehri Sippar'da bulunan bir dikilitaşa kazınmıştır. Bu dikilitaş günümüzde hala ayaktadır ve Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.
 • Kanunlar Halka Açıktı: Dikilitaş halka açık bir alana yerleştirilmiştir, böylece herkes kanunları okuyabilir ve anlayabilir. Bu, şeffaflık ve adalet ilkesini teşvik etmiştir.
 • Kanunlar Farklı Dillerde Yazılmıştır: Kanunlar sadece Akka Dilinde değil, Sümer Dili'nde de yazılmıştır. Bu, farklı dilleri konuşan insanların da kanunları anlayabilmesini sağlamıştır.
 • Kanunlar Kadın Haklarını Korumuştur: Hammurabi Kanunları, o dönemdeki diğer kanunlara kıyasla kadınlara daha fazla hak tanımıştır. Örneğin, kadınlar boşanma ve mülkiyet hakkı gibi konularda yasal haklar kazanmıştır.
 • Kanunlar Çocukları Korumuştur: Kanunlar, çocukları istismardan ve ihmalden korumaya yönelik maddeler içermiştir. Örneğin, bir ebeveyn çocuğuna zarar verirse, ebeveyn cezalandırılabilir.
 • Kanunlar Ticarette Adaleti Teşvik Etmiştir: Kanunlar, adil ticaret uygulamalarını teşvik eden ve dolandırıcılığı yasaklayan maddeler içermiştir.
 • Kanunlar Borçlanma ve Alacaklı Haklarını Düzenlemiştir: Kanunlar, borçlanma ve alacaklı haklarını düzenleyen maddeler içermiştir. Bu, borç verme ve alma işlemlerini daha güvenli hale getirmiştir.
 • Kanunlar Cezaları Detaylandırmıştır: Kanunlar, çeşitli suçlar için farklı ceza türleri belirlemiştir. Cezalar arasında para cezaları, sürgün ve ölüm cezası yer almıştır.
 • Kanunlar Tıp Uygulamalarını Düzenlemiştir: Kanunlar, doktorların ve cerrahların faaliyetlerini düzenleyen maddeler içermiştir. Bu, hastaların korunmasına yardımcı olmuştur.
 • Kanunlar Kölelerin Haklarını Belirlemiştir: Kanunlar, kölelerin bazı haklara sahip olduğunu ve efendileri tarafından kötü muamele göremeyeceğini belirlemiştir.

 İçerik Üreticisi
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.