Erkekler Neden Susar? Seven Erkek Susar mı?

Kadınların çoğu erkeklerin susarak çekip gitmesine anlam veremez. Peki erkekler susarak ne anlatmak ister, seven erkek neden susmayı tercih eder?
Erkekler Neden Susar? Seven Erkek Susar mı?

Günümüz toplumunda, cinsiyet rolleri ve beklentileri hâlâ derin bir etkiye sahip. Özellikle erkekler, genellikle güçlü, sakin ve duygusal ifadelerden uzak bir imaj yaratmaları beklenir. Bu beklentiler, erkeklerin duygusal ifade ve konuşma alışkanlıklarını etkileyebilir, hatta onları sessizliğe itebilir.

Erkeklerin neden sessiz kaldığına ve suskunluğun arkasındaki sebeplere birlikte bakacağız. Toplumsal baskı, kültürel normlar, rol modellerin etkisi ve daha fazlasıyla birlikte, erkeklerin sessizliği üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Ayrıca, sessizliğin ilişkiler üzerindeki etkisini ve erkeklerin sessizliği aşmalarına yardımcı olabilecek stratejileri de keşfedeceğiz.

Erkekler Neden Susar?

Kadınların en çok sorguladıkları soruların başında, tartışmalarda erkekler neden cevap vermez, neden susarak gider, erkekler neden konuşmaz, sessiz kalır gelir. Çünkü biz kadınlar konuşmadan yapamayız. Karşı cinsimiz olan erkekleri haliyle bu konuda hiç anlamıyoruz. Peki yaşanılan ilişkilerde erkekler neden susan taraf oluyor; bunun bir nedeni var mıdır? Seven erkek susar mı ya da sevmeyen erkek susar mı? İlişki esnasında tartışan erkekler neden bu kadar tepkisiz kalır?

İşte ilişkide kafanızı kurcalayan "Erkekler neden susar?" ve "Seven erkek susar mı?" sorularının cevapları;

Erkeklerin Susmasının Sebepleri

Erkekler Neden Susar?

Toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentileri, erkeklerin konuşma alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktördür. Birçok erkek, duygusal ifadelerini bastırmak, güçlü ve sakin bir imaj yaratmak veya toplumun belirlediği geleneksel erkeklik kalıplarına uymak için susmayı tercih eder. Erkeklerin susmasının altında yatan bazı sebepler şunlardır:

1. Toplumsal Baskı

Erkeklerin, güçlü, duygusal olmayan ve başarılı olmaları beklenen bir rolle ilişkilendirilmesi yaygın bir toplumsal baskıdır. Bu nedenle, duygusal ifade ve paylaşım konusunda çekingen olabilirler. Duygularını açıklamak veya sorunları hakkında konuşmak yerine, içlerinde tutma eğiliminde olabilirler.

2. Kültürel Normlar

Bazı kültürlerde, erkeklerin güçlü, sessiz ve kararlı olması beklenirken, duygusal hassasiyet veya zayıflık göstermeleri hoş karşılanmaz. Bu kültürel normlar, erkekleri konuşmaktan alıkoyabilir ve duygusal ifadelerini bastırmalarına yol açabilir.

3. Rol Modellerin Etkisi

Erkeklerin çoğu, gençlik dönemlerinde, aileleri, çevrelerindeki erkekler veya medya aracılığıyla erkeklik rolleri hakkında model alır. Eğer erkeklik, sessizlik ve duygusal ifadesizlikle ilişkilendiriliyorsa, bu da erkeklerin konuşmaktan çekinmelerine ve suskun olmalarına yol açabilir.

4. Dışlanma Korkusu

Bazı erkekler, duygusal ifadelerini paylaştıklarında dışlanacaklarını veya alay edileceklerini düşünerek konuşmaktan kaçınırlar. Erkekler arasında duygusal konuşmaları paylaşmanın toplumsal normlara aykırı olduğuna dair bir algı olabilir ve bu da suskunluğa sebep olabilir.

5. Öğrenilmiş Davranışlar

Erkeklerin, çocukluk dönemlerinde duygusal ifadelerini bastırmaya yönelik öğrenilmiş davranışları olabilir. Aileler veya çevreleri tarafından duygusal ifade konusunda sınırlanmış veya cezalandırılmış olabilirler. Bu da onların yetişkinlik döneminde duygusal ifade konusunda çekingen olmalarına sebep olabilir.

Seven Erkek Susar mı?

Erkekler Neden Susar?

İlişkilerde yaşanan sorunlarda erkekler genellikle sessiz kalan taraf oluyor. Aşık olan erkeklerin sessiz kalmalarının nedeni, tabi ki sorunu çözmek istememelerinden ya da sorunları umursamamalarından kaynaklı değil. Ancak bu konuda çoğu zaman yanlış anlaşılırlar. Kadınlar da erkeklerin hep sorunlardan kaçtıklarını düşünür. Sürekli sorunun sahibi olan iki taraftan, erkekler sorundan kaçan taraf olarak algılanır. Hatta çoğu zaman bu konuda suçlanır. Ağız dolusu laflara da maruz kalırlar.

Biliyor musunuz erkekler neden sessiz kalırlar? Çünkü erkeklerin sessiz kalmasının en önemli sebebi karşılıklı konuşarak sorunların çözüleceğine inançlarının olmadığından kaynaklıdır. Öyle ki ilişkilerin sorunlarını masaya yatırdıklarından, ilişkinin dinamikleri tartışılmaya başlandığında, kadınlara karşı dezavantajlı taraf oluyorlar. Kadınlar bu konuda erkeklere göre oldukça güçlüdürler. Bundan dolayı erkeklerin kadınlar karşısında hiç şansı yok gibidir; erkekler hep geri çekilir. Tabi tek bir nedene bağlamakta doğru olmaz. Bunun altında yatan onlarca sebep vardır.

Bir diğer neden ise, toplumsal yapılarından kaynaklı cinsiyet kurallarına takılıp kalmalarıdır. Tartışmak işi genellikle kadınsı bir eylem olarak görülür ve böylelikle erkekler konuşmamayı tercih ediyor. Hatta çok konuşan erkek için doğru bir söylem olmasa da “ne kadın gibi konuşuyorsun” bile denir. Bu sebepten kaynaklı olarak erkekler, tartışmanın içine çok fazla katıldıklarında kendileriyle alay edileceği ya da kadınlara benzetileceği düşüncesine kapılabilirler. Bu tip asırlardır gelen cinsiyetçi düşünceleri aşmak bir hayli zor olduğu için erkekler genellikle sessiz kalmayı seçiyor.

Erkeklerin sorunlar karşısında suskun kalmasının sebeplerinden biri de, kendilerine savunma savunma fırsatının verilmediğinden dolayıdır. Dikkatinizi çekmiştir erkekler çoğu zaman tartışmalarda haklı olmaları / haksız olmaları fark etmeksizin kendilerinin haksız çıktıklarını ifade etmişlerdir. Kadınların yapısı gereği daha önce yaşanan ya da söylenmiş olan şeyleri sürekli olarak kafasında kurmaları, kelimesi kelimesine bile hatırlamaları, atlamamaları, erkeklerin kendini savunma şansını bir hayli azaltıyor. Aynı zamanda, önceden konuşulup da bir sonuca varılan sorunların kadınlar tarafından sürekli olarak önlerine çıkarılması da onları oldukça geriyor. Bundan dolayı, ”çözsek bile nasıl olsa ısıtılıp tekrar önüme konulacak” düşüncesine kapılıp, susmayı tercih ediyor.

Erkekler Neden Susmayı Tercih Ediyor?

Erkekler Neden Susar?

Peki bir erkek neden susar? Erkeklerin susmalarının önemli bir nedenin başında kızgın olmaları geliyor. Birçok erkeğe göre öfkelendiklerinde; rencide edildiklerinde, eleştirildiklerinde, saygısız olarak atfettiğinden, yalnız kaldıklarında yahut üzüldüklerinde verdikleri tepkilerdir. Erkekler çoğu zaman öfkelerinin neden kaynaklandığını anlamayabilirler. Bunun için susmak onlar için güvenli bir limandır. Bundan dolayı sessiz kalmak onlar için en doğru seçenektir. Biliyoruz ki erkeklerin susmaları, sessiz kalmaları kadınları adeta çileden çıkarıyor.

Erkekler sevdiği kadına karşı genellikle susmayı tercih ederler. Bu onu umursamadığından değil ona değer verdiğinden kaynaklıdır. Eğer konuşursa karşısındaki kadını kıracağından korktuğu için susmayı tercih ederler. Erkekler hakkındaki genellemeler de tabi ki bir yere kadardır. Kim bilir belki de susmak erkeğin karakteri gereği olabilir. Yani erkek kadın fark etmez, suskunluk, konuşkanlık kişinin karakteriyle ilgili kavramdır. Kişinin geçmişinde neler yaşadığını ya da neden sustuğunu bilemeyebiliriz çünkü bazen bunun altında yatan birçok neden olabilir. Mesela kişinin geçmişinde yaşadıkları.

Gerçekten Seven Erkek Susarak Gider Mi?

Erkekler Neden Susar?

Yukarıda da belirtiğimiz gibi erkeklerin çoğu sevdiği ya da değer verdiği kadını incitmemek için susmayı tercih eder. Ancak tek neden bu değildir. Bunun altında başka sebepler de aramakta fayda vardır.

  • Bir ilişkide aniden çekip giden erkeklerin kişisel olarak birbirinden farklı nedenleri olmakla birlikte birçok erkeğe göre bu bağlanmak korkusu ile ilişkilidir.
  • Doğal farklılıkları dolayı bir insana tamamen bağlanıp, kendini tek bir kişiye adayıp diğer uğraşlarından vazgeçmek erkekler için bir hayli zor durumdur. Diğer yandan da evlenmeyi daha sonraki yaşlara erteleyen erkekler, kadınların evlilik yönündeki baskılarından dolayı uzaklaşabiliyor.
  • İlişkinin ciddiye gittiğini görmesi ya da bu konuda kadının ileriye dönük isteklerinin olduğu durum erkeklerin sessizce çekip gitmesine neden olabiliyor.
  • Duygularını açıklamakta zorlanan erkek, neden ayrılmak istediğini kadına ifade etmek yerine ‘Kırmak istemiyorum, nasıl olsa anlar’ diyerek bir anda ortadan kayboluyor. Oysa ki bilmiyor bu durumun karşısındaki kadını daha da kırdığını.

Seven Erkekler Ne Zaman Susar?

Erkekler Neden Susar?

Bir ilişkide erkeklerin sessiz kalması farklı nedenlere dayanabilir. Bir erkek sevdiği biriyle ilişki içindeyken neden sessiz kalır? İşte bazı olası durumlar:

Derin Düşünme ve İçe Dönme

Bir erkek sevdiği biriyle birlikteyken sessizleşebilir çünkü iç dünyasında yoğun düşüncelerle meşgul olabilir. Belki de ilişkiyle ilgili sorunları veya gelecekle ilgili kararları düşünüyor olabilir. Bu durumda sessizlik, zihinsel bir odaklanma anlamına gelebilir.

Duygusal Karmaşa

Seven erkekler, yoğun duygusal deneyimler yaşayabilirler. Bu yoğun duygular, sevdikleri kişiyle olan ilişkilerinde belirli bir konuda anlaşmazlık yaşadıklarında veya endişe duyduklarında ortaya çıkabilir. Duygusal karmaşa içinde, bazen sessiz kalmak tercih edilebilir çünkü doğru kelimeleri bulmak veya duygularını ifade etmek zor olabilir.

Sözcüklerin Yetersizliği

Bazı erkekler duygularını ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirler. Onlar için duygularını sözcüklere dökmek veya doğru ifadeleri bulmak zor olabilir. Bu durumda sessizlik, duygusal ifadelerin yerini alabilir.

Sorunları İçselleştirme

Bir erkek, sorunları kendine saklama eğiliminde olabilir. Sevdiği biriyle yaşanan bir sorunda sessiz kalmak, bu sorunları kendi içinde çözmeye çalıştığını veya onları başkalarıyla paylaşmaktan kaçındığını gösterebilir. Bu, erkeğin duygusal olarak yalnızlaşmasına neden olabilir.

Anlayış ve Destek İhtiyacı

Sessizlik bazen, sevdiği kişiden anlayış, ilgi veya destek bekleyen bir erkeğin bir işaretidir. Bir erkek, duygusal olarak yoğun bir dönemden geçtiğinde veya zor bir durumla karşılaştığında sessizleşebilir ve sevdiği kişiden duygusal olarak desteklenmek veya anlaşılmak isteyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlişkideki Sorunları Çözmenin YollarıAyrılmak İsteyen Erkeklerin Davranışları

Toplumsal baskı erkekleri neden suskun kılar?

Toplumun belirlediği geleneksel erkeklik kalıpları, güçlü, duygusal olmayan ve konuşkan olmayan bir erkek imajıyla ilişkilendirilir. Bu beklentiler, erkeklerin duygusal ifade konusunda çekingen olmalarına ve susmalarına neden olabilir.

Kültürel normlar, erkeklerin konuşmaktan neden çekindiğini etkiler mi?

Evet, bazı kültürlerde erkeklerin sessiz ve duygusal ifadesiz olmaları beklenir. Duygusal hassasiyet veya zayıflık göstermeleri hoş karşılanmaz. Bu kültürel normlar, erkekleri konuşmaktan çekinmelerine ve duygusal ifadelerini bastırmalarına yol açabilir.

Erkekler neden duygusal ifadelerini bastırır?

Duygusal ifade konusunda çekingenlik, erkeklik rolleri ve toplumsal baskılarla ilişkilendirilebilir. Erkekler, duygusal ifadelerini bastırmak veya göstermemek suretiyle güçlü bir imaj yaratmayı veya toplumun beklentilerine uymayı amaçlayabilirler.

Erkeklerin sessiz kalmasının ilişkiler üzerinde etkisi nedir?

Erkeklerin sessiz kalması, iletişim eksikliğine, anlaşmazlıkların çözümsüzlüğüne ve partnerleriyle duygusal bağ kurma zorluğuna neden olabilir. İlişkilerde açık ve sağlıklı iletişim, çiftler arasında anlayışı artırabilir ve sorunları daha iyi çözebilir.

Erkeklerin susması duygusal destek arayışından kaynaklanabilir mi?

Evet, bazen erkekler sessiz kalmayı tercih edebilir çünkü duygusal olarak yoğun bir dönemden geçiyor veya zor bir durumla karşılaşıyor olabilirler. Sessizlik, duygusal destek veya anlayış taleplerini ifade etmek için bir işaret olabilir.

Erkeklerin sessizliği nasıl aşılabilir?

İletişim ve anlayış önemlidir. Partnerler, erkeklerin duygusal ifade konusunda çekingen olabileceğini anlamalı ve onlara güvenli bir ortam sağlamalıdır. Duygusal ifadelerin desteklenmesi, açık iletişimin teşvik edilmesi ve zaman zaman profesyonel yardım alınması, erkeklerin sessizliklerini aşmalarına yardımcı olabilir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
9 Yorum