Aşure Neden ve Ne Zaman Yapılır? Hakkında Bilgiler

Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde yapılan aşure hakkındaki tüm detaylar haberimizde. İşte aşure hakkında bilgiler.
Aşure Neden ve Ne Zaman Yapılır? Hakkında Bilgiler

Aşure, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve Muharrem ayında özel bir gün olan Aşure Günü'nde yapılır. Aşure, dayanışma ve birlik duygusunu pekiştiren bir tatlıdır. Bu özel gün, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu günü hatırlatır. Aşure, içerisindeki çeşitli malzemelerle besleyici bir tatlıdır ve aynı zamanda paylaşma geleneğini simgeler. Peki ya aşure günü nedir ve neden yapılır?

Aşure ve Aşure Günü Nedir?

Aşure Günü

Arapça’da 10 anlamına gelen “aşara” kelimesinden türetilen aşure, Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Aşure, Ermeniler’de “anuş-abur” şeklinde adlandırılırken Ortodoks Hristiyanlarda “koliva” olarak adlandırılmıştır.

Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen aşure günü, diğer din ve inançlarda da önemli görülen bir gündür. Aşure günü farklı ritüellere göre her yıl tekrar etmektedir. Ancak aşure günü her yıl değişmektedir. İslami inanca göre Nuh tufanının 10. günü Nuh Peygamber elinde kalan son malzemeler ile bu yemeği yapmıştır.

40 farklı malzemeden hazırlanan aşurenin temel malzemesi buğdaydır. Bu 40 malzemenin içinde harhangi bir hayvansal gıda yer almamaktadır. Bu nedenle de bazı toplumlarda aşureye farklı anlamlar yüklenmektedir.

İlk aşure, Nuh tufanının 10. gününde yapıldığı rivayet edilmektedir. Ancak aşure günümüze kadar farklı toplulukların farklı inançlarına göre şekillendirilerek değişliklere uyramıştır. Bazı toplumlarda aşurenin içerisinde hiçbir hayvansal gıdanın yer almaması farklı şekillerde nitelendirilse de aşure, her toplumun kendi inancına göre yeniden şekillendirilmiştir. Örneğin Asurlular bu yemeği yalnızca 7 malzemeden yapmaktaydılar.

Aşure, aşure gününde komşu, akraba ve yakınlardaki kişilere ikram edilerek paylaşılır. Dini açıdan oldukça önemli bir yere sahip olan aşure, dinimizce kıymet verilen ve önemli sayılan 4 aydan birinde yani Muharrem ayında yapılmaktadır. Kerbelanın gerçekleştiği bu günde diğer önemli olayların da gerçekleştiği bilinmektedir.

Aşure Günü Gerçekleşen Olaylar

Aşure Günü

Aşure günü Muharrem ayının en kıymetli gecesi olarak kabul edilmektir. Bu günde birçok duanın kabul olduğu bilinen bu günde çeşitli hadiseler meydana gelmiş ve tüm dualar kabul olmuştur.

Muharrem ayının 10. gününde (10 Ekim 680) Kerbela’da Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi Yezid’in ordusu tarafından katledilmiştir.

 • Hz. Adem’im işlediği günahtan sonra affedilmesi.
 • Hz. İdrisin diri olarak göğe yükseltilmesi.
 • Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması.
 • Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması.
 • Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması.
 • Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi.
 • Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması.
 • Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması.
 • Hz. İsa’nın doğumu ve ölümünden kurtarılıp diri olarak göğe yükseltilmesi.

Aşure Günü Yapılması Gerekenler

Aşure Günü

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Nuh aleyhisselam rivayetlere göre tufandan sonra elinde kalan malzemeler ile aşure pişirmiştir. Aşure, günümüze kadar bir adet olarak gelmiştir. Ancak bunu bir ibadet olarak görmek ve kabul etmek yanlıştır.

Epygamber Efendimiz buyurdu ki: “Bir kimse, aşure günü oruç tutsa, Allahü teala ona bir şehid sevabı verir. Aşure günü oruçlu olan için yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşure günü bir mü’mine iftar verene, ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar vermiş gibi sevab yazılır. Aşure günü bir yetimin başını okşayana Allahü teala o yetimin başındaki kıllar kadar cennette derece verir.”

Hz. Musa’nın Muharrem ayının 10. gününde hürriyetine kavuştuğuna inanan Yahudiler, Muharrem ayının 10. günü oruç tutarlar. Hz. Muhammed, bu sebeple onlara benzememek için Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmayı buyurmuştur.

Aşure günü oruç tutmanın sünnet olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki;

 • Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslüm, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]
 • Aşure günü oruc tutan, o yıl tutamadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]
 • Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ. Ahmed]
 • Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamber, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir’a]
 • Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyruldu. [Şir’a]
 • İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan , cennete gider) buyruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap [mesela İslam Ahlakı ve Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalıdır. [Şir’a]
 • Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. [Şir’a]
 • Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, aşure günü, on müslümana selam veren, bütün müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. [Şir’a]
 • Bugün ibadet diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olunur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyuruldu. [Hakim]
 • Çoluk çocuğu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. [Beyheki]
 • Gusletmeli. Hadis-i şerifte, ( Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. [Şir’a]
 • Dua okumalı.
 • O gün, eve ufak tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Aşure Neden Yapılır?

Aşure Günü

Aşure, geleneksel Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan bir tatlı çeşididir. Bu lezzetli ve besleyici tatlı, çeşitli malzemelerin bir araya getirilmesiyle yapılan bir karışımdır. Ancak aşure sadece bir tatlı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir anlam taşır. Peki, aşure neden yapılır?

Aşure, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü yansıtan özel bir yemeğe işaret eder. İslam dini ve Türk kültüründe önemli bir yeri olan aşure, Muharrem ayında özellikle Aşure Günü'nde yapılır ve paylaşılır. Aşure Günü, İslam dini takvimindeki önemli bir gündür ve aşurenin yapılması bu özel güne denk gelir.

Aşure'nin yapılmasının temel sebeplerinden biri, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmektir. Aileler ve komşular bir araya gelerek aşureyi birlikte pişirir ve sonra da paylaşır. Bu süreç, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ruhunu canlı tutar. Aşure aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendirir ve toplumun birlik ve beraberlik duygusunu yüceltir.

Aşure, içerisindeki çeşitli malzemelerle besleyici bir yapıya sahiptir. Bu malzemeler, buğday, nohut, fasulye, pirinç, kuru üzüm, incir, ceviz, fındık gibi vitamin ve mineraller açısından zengin besinleri içerir. Bu nedenle aşure, besleyici özelliğiyle kış aylarında enerji sağlamak ve vücudu güçlendirmek amacıyla yapılır.

Aşure aynı zamanda bir hikmet ve bereket simgesidir. İslam inancına göre, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu gün olarak bilinen Aşure Günü'nde aşure yapılması önerilir. Hz. Nuh, gemideki son yiyeceklerin bir araya getirilerek aşure yapıldığını rivayet eder. Bu nedenle aşure, bereket, bolluk ve umut simgesi olarak kabul edilir.

Aşure neden yapılır?

Aşure, dayanışma ve paylaşma geleneğini yansıtan bir tatlıdır. Aşure Günü'nde aileler, komşular ve dostlar bir araya gelir, birlikte aşure yapar ve paylaşır. Bu özel gün, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir.

Aşure ne zaman yapılır?

Aşure genellikle Muharrem ayında yapılır. Muharrem ayı İslam takviminde önemli bir yere sahiptir ve Aşure Günü olarak adlandırılan onuncu günü aşure yapmak için seçilir. Bu gün, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan sonra karaya oturduğu gün olarak kabul edilir.

Aşure yaparken hangi malzemeler kullanılır?

Aşure yapımında genellikle buğday, pirinç, kuru üzüm, incir, nohut, fasulye, ceviz, fındık gibi malzemeler kullanılır. Ancak malzemelerin çeşitliliği yöresel ve kişisel tercihlere göre değişebilir.

Aşure'nin besleyici değeri nedir?

Aşure, içerdiği farklı malzemeler sayesinde besleyici bir tatlıdır. Buğday ve pirinç karbonhidrat sağlarken, nohut ve fasulye protein kaynağıdır. Kuru üzüm, incir, ceviz ve fındık gibi malzemeler ise vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar açısından zengindir.

Aşure'nin tarihi kökeni nedir?

Aşure, tarihi kökeni çok eskiye dayanan bir tatlıdır. İslam inancında Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu gün aşure yapıldığına inanılır. Bu nedenle aşure, tarihsel bir öneme sahiptir ve bereket, umut ve birlik simgesi olarak kabul edilir.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.