Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler
21.11.202012:50

Güzel sözler kategorisinde yer alan en güzel sanat ile ilgili sözlerle karşınızdayız. Birbirinden yeni ve güncel sanat sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte ne güzel sanat ve sanatçı ile ilgili sözler.

Haber güncelleme tarihi 21.11.2020 13:00

Sanat ile ilgili sözler içeriği güzel sözler kategorisinde en çok okunan sözler arasında bulunmaktadır. Tıpkı anlamlı sözler içeriğinde olduğu gibi sosyal medya hesaplarından en güzel Leonardo da Vinci sözleri, Pablo Picasso sözleri, bilim ile ilgili sözleri paylaşabilirsiniz.


Sanatla İlgili Sözler

Sanat ile ilgili söylenmiş en etkileyici 5 söz.

1. İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. - İbn-i Sina

2. Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.

3. Sanat düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy

4. Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

5. Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac


Sanat İle İlgili Sözler 2020 – Sanat ve Sanatçılar İle İlgili Güzel Sözler

Sanat uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills

Sanat gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus

Bütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldis

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir.

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (Francis Bacon)

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.

Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır.

Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır.

Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır. - Andrey Tarkovski

sanatla ilgili sözler

İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. - İbn-i Sina

Sanat düşünceler doğurur, düşünceleri dile getirmez. - Constantin Brancusi

Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

İlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. Aristotales

Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Albert Camus

Hayat, silgisiz bir çizim sanatıdır.  John W. Gardner (Yazar)

Gerçek sanat, sanatçıdaki dayanılmaz dürtüyle ortaya çıkar. Albert Einstein

Edebi sanat; ifadenin ihtişamı ve metinlerdeki harflerin ışığının parlaması gibi sadeliktir.  Walt Whitman (Şair)

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.

sanatla ilgili sözler

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.

Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.

Sanat, ya taklittir ya devrimdir. – Paul Gauguin

Ruh özgürleştikçe, resim soyutlaşır. – Marc Chagall

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. – Georg Ebers

Sanat, özgürlük ve yaratıcılık toplumu siyasetten daha hızlı değiştirir. Victor Pinchuk (İş Adamı)

Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun; ruhunu görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin. George Bernard Shaw (Yazar)

Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır. - Andrey Tarkovski

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. - Friedrich Holderlin

sanat ile ilgili sözler

Sanat düşünceler doğurur, düşünceleri dile getirmez. - Constantin Brancusi

Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. (Paul Klee)

Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. (E. G. Benite)

Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. (Pablo Picasso)

Yaşamak için zaman gerekir. Her sanat yapıtı gibi yaşam da üzerinde düşünmeyi gerektirir. - Albert Camus

Sanat ve bilim aynı yaratıcı güçten çıkan ve aynı ortak kültürün okyanusuna akan iki farklı nehirdir, ancak bu nehirler farklı yönlerden akarlar. - Naum Gabo

Sanat uzun, hayat kısa, fırsat kaçıcı, deneyim aldatıcı, karar zor. - Hipokrat

Sanat İle ilgili Sözler

Beni şaşırtan, toplumumuzda sanatın bireylere ya da hayata değil de yalnızca nesnelere ilişkin bir şey durumuna gelmesi. Sanatın yalnızca sanatçı denilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bir uzmanlık dalına dönüşmesi. Neden her kişi kendi hayatını bir sanat yapıtına dönüştürmesin ? Neden şu ev ya da şu lamba bir sanat yapıtı olsun da benim hayatım olmasın? - Michel Foucault

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.

Vahşi bir at çizdiğimde, atı göremeyebilirsiniz… Ama vahşiliği kesinlikle görürsünüz!

Dünya bir anlam ifade etmiyor, o zaman neden anlam ifade eden resimler yapayım?

Sanat, özgürIük tarafından emziriIdikçe büyür. Friedrich SchiIIer

Düşünce ve deneyim asIa bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau

Bir an geIir verimIi oIabiIeceğiniz zamanın, on yıIdan daha fazIa oImadığını anIarsanız, geIecek gecenin yükümIüIüğünü omuzIarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. Frederic AmieI

UIusaI sanat ve uIusaI biIim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerIer gibi, tüm dünyanın maIıdır. WoIfgang Van Goethe

Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee

Sanat ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.

sanat ile ilgili sözler

Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.

Sanat, görüneni tekrarlamuz; görünür kılar.

Yoksullardan uzaklaşıncu sanat, yoksullaşmıştır.

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. (Albrecht Durer)

Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır. (Romain Rolland)

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.

Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. Romain Rolland

Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John Heinrich Fussli

Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.

sanat ile ilgili sözler

Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahidlerdir.

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. John Heinrich Fussli

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. – Albert Camus

Sanat = bireyselliğin çılgınca arayışı. – Paul Gauguin

Doğanın bittiği yerde enfes sanat başlar. – Marc Chagall

Anlamlı Sanat Sözleri

Sanatın amacı, günlük yaşamın bulaşan tozlarını ruhumuzdan temizlemektir. Pablo Picasso (Ressam)

Tüm güzel sanatların özü, tüm büyük sanatların gerekliliği şükrandır. Friedrich Nietzsche (Filozof)

Yaratıcı ifadeye sahip olmak ve bilgiyi alanda sevinç uyandırmak öğretmenin en üstün sanatıdır. Albert Einstein (Fizik Bilimci)

Resim sanatın dürüstlüğüdür. Hile ihtimali yoktur. O, ya iyi, ya da kötüdür. Salvador Dali (Ressam)

Biz sanatçılar yıkılmayız ve sanatımızı icra etmek için herşeye gücümüz yeter; bir hapishanede, hatta bir toplama kampında, hücremin tozlu zeminine ıslak dilimle resim yapmak zorunda kalsam bile.

Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.

sanat ile ilgili sözler

Resim yapabilmek için gözlerinizi kapatmalı ve şarkı söylemelisiniz.

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. Georg Ebers

Eski sanat büyükIerinin sırIarını biImedikçe, onIar derecesine erişiIemez. Edgar Degas

UyguIamadaki kusursuzIuk, kuramdaki yetersizIiği gidermez. John Heinrich FussIi

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez.

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz.

Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite

Sanat tecrübe de değildir türev de o bilinmezle irtibat kurar. Willi Baumeister

Sanat, bizi Allah'a götüren köprüdür.

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca

sanat sözleri

Sanatçı, topIumda uzun çaba ve çaIışmaIardan sonra aInında iIk ışığı duyan insandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır. Francis Bacon

Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain

Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım.

Sanatta şart yoktur çünkü sanat özgürdür. – Wassily Kandinsky

Resim, kişiliğimin sonsuz süren bir dakikasıdır. – Salvador Dali

Sanatçının görevi soru sormaktır, cevaplamak değil. – Anton Çehov

Uyuşturucu kullanmıyorum, ben kendim uyuşturucuyum. – Salvador Dali

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.

sanat sözleri

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür.

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

Sanat insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau

Uygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.

Sanatla İlgili Özlü Sözler

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.

Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez.

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. Hipokrates

Sanat, gözIerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus

Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.” – Brullof

Genel manada sürrealistler ve resimdeki modern akım, savaş sonrası nükleer savaşın tehditinde yaşayan dünyaya bir anahtar sundular. Sürrealistler, kübizm ve soyut resimdeki belirsizlikler ve anlam karmaşaları bana Şangay’da geçen çocukluk yıllarımı hatırlattı. – J. G. Ballard

sanat sözleri

Sanatın basitlik ve sadeliği, onun karmaşıklığı ve bilmecesidir.  Douglas Horton (Protestan Lider)

Bir resim, kim bilir kaç bin kelimelik bir makaledir?  Bilinmeyen

Güzellik sevgisi bir tat, güzelliğin yaratılması bir sanat. Ralph Waldo Emerson (Yazar)

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir. - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. (M. Kemal Atatürk)

sanat ile ilgili sözler

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır. - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. - Lev Tolstoy

Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir. - Anonim

Sanat, sanat içindir. - Victor Cousin

Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.  (Mustafa Kemal Atatürk)

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. - Friedrich Schiller

Sanat yaratıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir. - Henri Delacroix

Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. - Alain

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. - John Heinrich Fussli

Manevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss

sanat ile ilgili sözler

Tüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. - Wolfgang Van Goethe

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. - Pablo Picasso

Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac

Sanatlar yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas

Sanat gençliğe terbiye yaşlılığa avuntu yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Friedrich Schiller

Sanat düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy

Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar.

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.

sanat sözleri

Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan göğüs gerilen sanat insanı ezmek sömürmek için kullanılırsa bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. Frederic Amiel

Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. - Samuel Johnson

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. - Honore de Balzac

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. - Seneca

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe

Güzel sanatlar insanın elinin kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli

sanat sözleri

Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak öz varlığı ilahi varlığa bırakmaktır. Benine Brenttmo

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss

Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo Picasso

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac

Tanrının diğer sanatçılardan farkı yoktur. Zürafayı yaratmıştır, keza fili ve kediyi. Gerçek bir stili yoktur, sürekli yeni şeyler denemektedir.

Herşeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım.

İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar ise çalar.

sanat sözleri

Yeni şeyler yaratmak için öncelikle bir şeyleri yıkmalısınız.

Soyut sanat diye bir şey yoktur. Her zaman bilinen bir şeyle başlamak zorundasınız. Sonradan gerçekliğin tüm izlerini silebilirsiniz.

Biz sanatçılar yıkılmayız ve sanatımızı icra etmek için herşeye gücümüz yeter; bir hapishanede, hatta bir toplama kampında, hücremin tozlu zeminine ıslak dilimle resim yapmak zorunda kalsam bile. – Pablo Picasso

Soyut resim, soyuttur. Sizi yüzleştirir. Seneler önce bir eleştirmen, resimlerimin başının ve sonunun belli olmadığını belirtmişti. Bunu bir övgü olarak söylememiş olsa da aslında övgüydü. – Jackson Pollock

Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım. – Pablo Picasso

Sanat Sözleri

Resimlerinin satmadığı gerçeğini değiştiremem. Ancak gün gelecek ve insanlar, resimlerimin, yapımında kullanılan boyalardan daha kıymetli olduğunu anlayacaklar. – Vincent van Gogh

Sanat eleştirisi yaparken, resmimi alıp tanrı tarafından yaratılmış ağaç veya çiçek gibi bir objenin yanına koyarım. Eğer uyuşmazsa, sanat değildir. – Paul Cezanne

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. – Büyük Friedrich (Frederik the Great)

Sanat bir karşı yazgıdır. - Malraux

Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. - A.Maslow

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. - Michelengelo

Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. - Attila İlhan

Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

sanat sözleri

Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli

Sanatımız gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek başka bir şey değil. Franz Kafka

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

Resimlerinin satmadığı gerçeğini değiştiremem. Ancak gün gelecek ve insanlar, resimlerimin, yapımında kullanılan boyalardan daha kıymetli olduğunu anlayacaklar. – Vincent van Gogh

Yan yana boyanan iki renk, neden şarkı söyler? Birisi bunu gerçekten açıklayabilir mi? Hayır. Tıpkı kimsenin resim yapmayı asla öğrenemeyeceği gibi. – Pablo Picasso

Efendim iyi ressam olmak çok kolaydır. Sadece iki şartı vardır. Birincisi İspanyol olmanız gerekir. İkincisi adınızın Salvador Dali olması gerekir. – Salvador Dali

Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır. - H. Ziya Ülken

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. - Friedrich Schiller

Sanat, bizi Allah'a götüren köprüdür. - Georg Ebers

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. - August Everding

Resim, evleri dekore etmek için yapılmaz. Resim, düşmana karşı savunma veya saldırı amacıyla kullanılacak bir silahtır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
1
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Etiketler:
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2020 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.