Karakter İle İlgili Sözler, Anlamlı ve Giderli Karakter İle İlgili Mesajlar

Karakter İle İlgili Sözler, Anlamlı ve Giderli Karakter İle İlgili Mesajlar
05.12.202014:46

Karakter ile ilgili sözlerle karşınızdayız. Sözler kategorisinde yer alan ve oldukça ilgili gören karakter sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte birbirinden yeni ve güzel karakter ile ilgili sözler.

Haber güncelleme tarihi 12.04.2021 13:05

Karakter ile ilgili sözler içeriği güzel sözler kategorisinde yer almaktadır. Tıpkı adam gibi sözler içeriğinde olduğu gibi sosyal medya hesaplarından en güzel erkeklik sözleri, manalı sözleri ve anlamlı sözleri paylaşabilirsiniz.

Karakter İle İlgili Sözler

Karakter ile ilgili söylenmiş en etkileyici 5 söz.

1. Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki. (Konfüçyüs)

2. Bir insanın karakteri onun kaderidir.

3. Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın ürünüdür.

4. Karakter parayla satılsaydı, hediye alırdım bazılarına.

5. Bilgi size güç verir ama karakter saygı uyandırır.


Karakter İle İlgili Sözler 2021 – Karakter İle İlgili Söylenmiş En Güzel Cümleler

Bir insanın hayatı, onun karakteridir.

Kendini bir amaca adadığın andan itibaren sıradan birisi olmanın ötesine geçersin. Artık bambaşka bir kişisindir.

Kişinin karakteri, onun koruyucu meleğidir.

Karakter sahibi olmadan bilgi sahibi olmak, en hafif tabiriyle değersiz, en ağır tabiriyle de kötüdür.

İtibar zaman, karakter sonsuzluk içindir.

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.

Yeminden çok, karakter soyluluğuna güven.

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

İnsanın karakteri en çok nelere güldüğünde belli olur. Goethe

Bir erkeği kadının gözünde yakışıklı yapan tipi değil karakteridir.

Karakter İle İlgili sözler

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur.

Bazı düşünceler dua gibidir, öyle anlar vardır ki vücudun tutumu ne olursa olsun ruh secdeye kapanmıştır. - Victor Hugo

Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir. - Mustafa Kemal Atatürk

Davranışlar kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder. - Oscar Wilde

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.

Bir insanın karakteri senin için net değilse, arkadaşlarına bak.

Güdülenmenin enerjisi, tüm çağlarda mucizeler yaratmış ve her zaman yüksek karaktere sahip olmanın kaynağı olmuştur.

Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir ama, insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. A.Lincoln

Her insanın üç karakteri vardır; Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. Alphonse Karr

Karakter İle İlgili sözler

Karakter parayla satılsaydı, hediye alırdım bazılarına.

Bir erkeği kadının gözünde yakışıklı yapan tipi değil karakteridir.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür. (Brigitte)

Bir insanın karakteri konuşurken kullandığı hitaplardan anlaşılır.

Bir insanın karakteri onun kaderidir.

İnsan, bir şey yapabilmek için, kendinden bir şey olmalıdır.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın.

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler. - F. W. Foerster

Ne söyleyeceksen insanın yüzüne söylenir. Klavyenin arkasına geçerek insana küfür eden karaktersizin en önde bayrak tutanıdır.

Karakter İle İlgili Ağır Sözler

Karakter İle İlgili sözler

İnsanın karakteri, en çok nelere güldü ğünden belli olur. Goethe

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.

Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir.

İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka.

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir. (Albert Camus)

Bir insanın karakteri senin için net değilse, arkadaşlarına bak. (Japon Atasözü)

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. (Plutarchus)

Bir hareket yaratırsanız, bir alışkanlık yaratırsınız. Bir alışkanlık yaratırsanız, bir karakter yaratırsınız. Bir karakter yaratırsanız, bir kader yaratırsınız.

Bilgi size güç verir ama karakter saygı uyandırır.

Karakter İle İlgili sözler

Bir yetenek sükûnet içinde meydana gelir, karakter ise dünyanın fırtınaları içinde.

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır.

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın ürünüdür.

İnsanlar; gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterini ortaya koyamazlar. Goethe

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, talihin olduğu kadar kendi karakterlerinin eseridir. La Rochefoucauld

İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar.

Karakter İle İlgili sözler

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki.

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur. (M. T. Cicero)

Bir yetenek sükunet içinde meydana gelir, karakter ise dünyanın fırtınaları içinde. (Goethe)

Karakter çok süratle elde edilir, fakat yeniden ona erişmek çok daha güçtür. (Thomas Paine)

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir. (Edward Young)

Bir hediyeyi verirken davranışımız hediyenin kendisinden daha büyük anlam taşır. - Pierre Corneille

Şahsiyetini kazan ve faziletini kemale eriştir, zira sen cisminle değil ruhunla insansın.

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz.

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir.

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. Karr

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır.

Şahsiyetini kazan ve faziletini kemale eriştir, zira sen cisminle değil ruhunla insansın. - İmam-ı Gazali

Karakter İle İlgili Sözler

Karakter İle İlgili sözler

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar. - Robert Hall

Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir; ama insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. - A. Lincoln

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir. (Dale Carnegie)

Karakter iki şeyin sonucunda oluşur, zihinsel tavır ve zamanımızı nasıl harcadığımız. (Elbert Hubbard)

Bir insanın karakteri, üçüncü ve dördüncü kez denemede yaptığı şeyden oluşur. (James A. Michener)

Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir.

Karakter kolay geliştirilemez. Sadece deneme ve acı çekme tecrübesiyle ruh güçlendirilebilir.

Karakter ağaç ve gölge kombinasyonu gibidir. Gölge düşündüğümüz şeydir, ağaç gerçek olan.

Karakter İle İlgili sözler

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir. (La Senne)

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki. (Confucius)

Karakter, hayata bakış açısıdır. Ali Suad

Kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın.

Yetenek sizi zirveye taşıyabilir; fakat zirvede kalmanızı sağlayacak olan şey karakterinizdir.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

Karakter, diğer tüm taşları çizen bir elmastır.

Karakterin gücü işte öğrenilebilir, ancak karakterin güzelliği evde öğrenilir.

İyi bir karakter, bir şeye inanılmasına neden olan en yüksek gücü taşır.

Karakter İle İlgili sözler

Karakter kaderdir.

İnsanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zaman, başkalarını tarif ettiği zamandır. - Jean Paul Richter

Mevlana'nın karaktersizlere şu sözü tokat gibi "Kabiliyetsiz olmak bir kusur değildir. Ama Karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur.

Bir insanın yaşama yüklediği anlamı bulduğumuz ve anladığımız zaman, tüm kişiliğinin anahtarını ele geçirmiş oluruz. - Alfred Adler

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düsüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında degillerdir.

Hicbir insanın dünyaya bakısı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler cogunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır.

Karakter, ne kadar kuvvetIi ise, vefasızIığa o kadar kabiIiyetIidir.

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür. (Thomas B. Macaulay)

Karakter sahibi insanların ruhu, her zaman yaralarla doludur; ama dert etmezler. (Halil Cibran)

Her insanın üç karakteri vardır; Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. (Alphonse Karr)

İnsanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zaman, başkalarını tarif ettiği zamandır.  (Jean Paul Richter)

Karakter İle İlgili sözler

Karakter ağaç ise, san ve şeref o ağacın gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi düşünürüz oysa gerçek olan ağacın kendisidir. (Abraham Lincoln)

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin. (Abraham Lincoln)

Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. (Russel W. Gough)

Kişinin karakteri, onun koruyucu meleğidir. (Herakleitos)

Karakter İle İlgili Cümleler

Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın ürünüdür. (Peyami Safa)

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın. (J. K. Banos)

Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir.

Bir insanın karakteri, üçüncü ve dördüncü kez denemede yaptığı şeyden oluşur. (James A. Michener)

Zayıf karakter, bir günah değildir ama insanı günaha götürür. (Brigitte)

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir. (Ralph Waldo Emerson)

Yüksek karakterin başlıca belirtsi, doğru ve çalışkan olmaktır. (İ. İnönü)

Karakter İle İlgili sözler

Tilki postunu değiştirir ama huyunu hiçbir zaman. (Suetonius)

Güclüge hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

İnsanlar belli özelliği, ısrarlı biçimde aynı şekilde davranarak elde ederler.

Zayıf karakter bir günah değildir ama insanı günaha götürür.

Kişiliğinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka kişiliğinizden bir şeyler eksiltir.

Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Yeminden cok, karakter soyluluguna güven.

Zayıf karakter bir günah değildir ama insanı günaha götürür.

Karakter İle İlgili sözler

Güzel bir düşünce ile güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar.

İnsan kendi içerisinde hesaplaşmaya meyillidir yalnızca karakteri ile hesaplaşmaktan korkarlar.

Zayıf karakterli insanlar karakterlerini görürler ancak zayıflıklarını görmezler.

İnsanların üzerlerinde var olan karakterleri giydikleri kıyafetten çok daha önemlidir.

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır.

Eğer karakterinizi geliştirecek şeylere imza atmıyorsanız, zira isminiz hiçbir yerde etki bırakmaz ve anılmaz.

İnsanların karakterleri çelik gibi sağlam olduğunda hiçbir şeye kırılıp aldanmazlar, pamuk gibi yumuşak olduğunda her şeye darılıp gücenirler.

Etkileyici  Karakter Sözleri

Karakter İle İlgili sözler

Karakter bir kuvvettir ve önemli bir etkiye sahiptir, dostlar ve sermaye kazandırır; himaye ve yardımlaşmayı teşkilatlandırır, o kolaylıkla servet, şeref ve mutluluğa götüren güvenilir yolu açar.

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz.

Her insanın karakteri farklı olduğu için güç göstergeleri de, alışkanlıkları da, prensipleri de, olaylara bakış açıları da farklıdır ve kimse kimseyi değiştiremez.

Hiçbir insanın dünyaya bakışı öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygularlar.

İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız meydana gelir, alışkanlıklarımızdan karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerine de kaderimizi bina ederiz.

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki. (Konfüçyüs)

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın. (J. K. Banos)

Karakter, ne kadar kuvvetli ise, vefasızlığa o kadar kabiliyetlidir. Cemil Meriç

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. (Plutarchus)

Bir insanın karakteri, üçüncü ve dördüncü kez denemede yaptığı şeyden oluşur. (James A. Michener)

Bir insanın hayatı onun karakteridir. (Alexis Carrel)

Merak dinç bir beynin en kesin ve kalıcı karakteristiklerindendir. (Samuel Johnson)

Karakter; çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. İnat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. La Edri

Bozuk karakterler, kendilerini fikir hayatına veremezler. A.Carrel

Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır.

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar.

Güzel bir insan karakteri binlerce tesirin altında yoğrulmuştur. Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat ve edebiyat, dostlar ve komşular, içinde yaşadığınız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amellerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
2
1
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Etiketler:
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2021 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.