Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Eğer farklı kültürlerle etkili iletişim kurmak ve kültürlerarası empatinizi geliştirmek istiyorsanız, bu süreci kolaylaştıracak en önemli 10 adımı sizin için sıraladık.
Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Dünyamız, rengârenk bir mozaik gibi farklı kültürlerden oluşuyor. Bu çeşitlilik, hayatımıza zenginlik ve heyecan katıyor. Fakat farklı kültürlerle etkileşim kurarken, bazen anlaşmakta zorlanabiliyoruz. Önyargılar, yanlış anlamalar ve iletişim engelleri, aramıza duvarlar örebiliyor. Peki, bu duvarları yıkıp farklı kültürlerle nasıl köprüler kurabiliriz?

KÜLTÜREL EMPATİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN PRATİK ADIMLAR

Farklı kültürlerle anlaşmak, sadece birbirimizi daha iyi tanımak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, önyargılarımızı yıkmak, ufuklarımızı genişletmek ve daha empatik insanlar olmak için de bir fırsat sunuyor. Bu sayede, küresel bir toplumda barış ve uyum içerisinde yaşayabilme şansımızı da artırıyoruz.

Bu yazıda, farklı kültürlerle anlaşmanın 10 yolunu keşfedeceğiz. Bu yollar, sadece basit teknikler değil, aynı zamanda kalbimiz ve zihnimizle kurduğumuz birer köprüdür. Bu köprüler sayesinde, farklı kültürleri anlamak, onlarla saygılı bir iletişim kurmak ve ortak bir zemin bulmak mümkün hale geliyor.

Hazırsanız, gelin birlikte bu köprüleri inşa etmeye başlayalım! İşte farklı kültürlerle anlaşmak için 10 yol.

1. Açık Olun ve Önyargılarınızı Bırakın

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerle etkileşim kurarken, zihnimizi önyargıların karanlığına hapsetmek yerine, açık bir pencere gibi dünyaya açmak çok önemlidir. Her kültürün kendine özgü değerleri, gelenekleri ve bakış açıları olduğunu unutmamalıyız. Bu farklılıkları bir tehdit olarak değil, anlamamız ve keşfetmemiz gereken birer zenginlik olarak görmeliyiz.

Kendi kültürümüzü en iyi ve tek doğru kabul etmek, bizi diğer kültürlerden uzaklaştırır ve önyargı duvarları örer. Bu duvarlar, yanlış anlamalara, iletişim engellerine ve hatta çatışmalara yol açabilir. Oysa açık fikirli olmak, farklı bakış açılarına saygı duymak ve yeni fikirlere kucak açmak, bizi farklı kültürlerle köprüler kurmaya hazırlar.

Unutmayın, önyargılar, zihnimizin tembelliğinden doğar. Farklı bir kültürü anlamak için çaba göstermek, o kültürün renklerini keşfetmek ve dünyayı yepyeni bir pencereden görmemizi sağlar. Bu sayede, sadece farklı kültürleri değil, kendimizi de daha iyi tanırız.

Önyargılarınızı yıkmanın yolları:

 • Farklı kültürler hakkında okuyun ve araştırma yapın.
 • Farklı kültürlerden insanlarla tanışın ve onlarla sohbet edin.
 • Seyahat edin ve farklı ülkeleri keşfedin.
 • Kendi önyargılarınızın farkında olun ve bunlardan kurtulmak için çaba gösterin.
 • Farklı bakış açılarına açık olun ve onları anlamaya çalışın.

2. Aktif Olarak Dinleyin

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerle iletişim kurarken, sadece kelimeleri duymak yeterli değildir. Aktif dinleme, kalbimizi ve zihnimizi açarak karşıdaki kişinin dünyasına adım atmayı gerektirir. Bu sayede, sadece ne söylediklerini değil, ne hissettiklerini de anlarız.

Aktif dinlemenin altın kuralları:

 • Dikkatinizi Verin: Konuşmacıya odaklanın ve dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Göz teması kurarak, beden dilinizi açık tutarak ve jest ve mimiklerinize dikkat ederek dikkatinizi gösterin.
 • Önyargılarınızı Bırakın: Karşıdaki kişinin sözlerini kendi bakış açınızdan yorumlamadan önce, anlamaya çalışın. Kendi fikirlerinizi ve önyargılarınızı bir kenara bırakın ve açık bir zihinle dinleyin.
 • Sözünü Kesmeyin: Karşıdaki kişi konuşmasını bitirmeden araya girmeyin. Sabırlı olun ve fikirlerini özgürce ifade etmelerine izin verin.
 • Anladığınızdan Emin Olun: Gerekirse sorular sorarak veya özetleyerek, anladığınızdan emin olun. Bu sayede, yanlış anlamaları önleyebilirsiniz.
 • Empati Kurun: Kendinizi karşıdaki kişinin yerine koyun ve duygularını anlamaya çalışın. Duygusal ifadelerine karşı duyarlı olun ve destekleyici bir tutum sergileyin.
 • Farklı Bakış Açılarına Açık Olun: Kendi bakış açınızın tek doğru bakış açısı olmadığını unutmayın. Farklı bakış açılarına saygı duyun ve onları anlamaya çalışın.
 • Sözsüz İletişime Dikkat Edin: Sadece kelimeleri değil, beden dilini, ses tonunu ve yüz ifadelerini de gözlemleyin. Bu sayede, sözlerin ardındaki gerçek anlamları daha iyi kavrayabilirsiniz.

Aktif dinleme, farklı kültürlerle iletişim kurarken en önemli araçlardan biridir. Bu sayede, önyargıları yıkabilir, yanlış anlamaları önleyebilir ve daha güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Unutmayın, aktif dinleme sadece bir beceri değil, aynı zamanda bir tutumdur. Bu tutumu benimseyerek, farklı kültürlerden insanlarla daha derin ve anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

3. Farklı İletişim Tarzlarına Uyum Sağlayın

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerde iletişim tarzları da çeşitlilik gösterir. Bazı kültürlerde insanlar daha doğrudan ve açık sözlü iken, bazılarında ise dolaylı ve ima yoluyla iletişim kurmayı tercih ederler. Bu farklılıklar yanlış anlamalara ve iletişim engellerine yol açabilir.

Bu noktada önemli olan, karşıdaki kişinin iletişim tarzına dikkat etmek ve buna göre uyum sağlamaktır. Örneğin, doğrudan bir kültürden gelen biriyle iletişim kuruyorsanız, net ve açık bir şekilde konuşmaya özen gösterin. Dolaylı bir kültürden gelen biriyle iletişim kuruyorsanız ise, sözlerinizi dikkatlice seçin ve niyetinizi açıkça ifade etmeye çalışın.

Unutmayın, sessizlik her zaman altın değildir. Bazı kültürlerde sessizlik, onay veya red anlamına gelebilirken, bazılarında ise sadece düşünme süreci olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, karşıdaki kişinin sessizliğini yanlış yorumlamamak için açıklayıcı sorular sormaktan çekinmeyin.

İletişimde beden dilinin de önemli bir rolü olduğunu unutmayın. Göz teması, jestler ve mimikler, sözlerinizi desteklemek ve niyetinizi açıkça ifade etmek için kullanılabilir.

Farklı iletişim tarzlarına uyum sağlamak, sadece yanlış anlamaları önlemek için değil, aynı zamanda daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmak için de önemlidir. Karşıdaki kişinin iletişim tarzına saygı göstererek ve ona göre yaklaşarak, onu daha iyi anlayabilir ve onunla daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz.

Farklı İletişim Tarzları Örnekleri:

 • Doğrudan İletişim: Bu tarzda insanlar net ve açık bir şekilde konuşurlar, niyetlerini açıkça ifade ederler ve geri bildirime açıktırlar.
 • Dolaylı İletişim: Bu tarzda insanlar daha çekingen ve dolaylı bir şekilde konuşurlar, niyetlerini ima yoluyla ifade ederler ve geri bildirime karşı daha temkinlidirler.
 • Yüksek Bağlamlı İletişim: Bu tarzda insanlar sözlü olmayan iletişime daha fazla önem verirler ve bağlamı anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarlar.
 • Düşük Bağlamlı İletişim: Bu tarzda insanlar sözlü iletişime daha fazla önem verirler ve bağlamı anlamak için daha az bilgiye ihtiyaç duyarlar.

4. Beden Dilini Gözlemleyin

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Sözler bazen yetersiz kalır. Kelimeler kaybolur, anlamlar bulanıklaşır. Fakat bir dil var ki, her kültürde, her dilde evrensel bir şekilde konuşur: Beden dili. Göz teması, jestler, mimikler... Bu sessiz dil, sözlerin ardındaki duyguları, niyetleri ve düşünceleri açığa çıkarır. Farklı kültürlerle iletişim kurarken beden dilini gözlemlemek, adeta bir klavuz kitap gibidir.

 • Göz Teması: Gözler, ruhun penceresi derler ya. Haklılar. Göz teması kurmak, ilgi ve saygı göstermenin bir yoludur. Fakat her kültürde göz teması aynı şekilde yorumlanmaz. Bazı kültürlerde doğrudan bakışlar saygısızlık olarak algılanabilirken, bazılarında ise samimiyetin göstergesidir. Karşıdaki kişinin göz temasına ne kadar önem verdiğini gözlemlemek ve ona göre uyum sağlamak önemlidir.
 • Jestler: Ellerimiz, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmenin en güçlü araçlarından biridir. Fakat her jest her kültürde aynı anlamı taşımaz. Örneğin, bazı kültürlerde "ok" işareti kabul edilebilirken, bazılarında ise kaba bir hareket olarak görülebilir. Bu nedenle, jestleri yorumlarken karşıdaki kişinin kültürüne dikkat etmek önemlidir.
 • Mimikler: Yüzümüz, duygularımızın aynası gibidir. Yüzümüzdeki kasların hareketleri, mutluluk, üzüntü, öfke ve korku gibi duyguları açıkça ifade eder. Fakat her kültürde mimikler farklı şekilde yorumlanabilir. Örneğin, bazı kültürlerde gülümsemek samimiyet göstergesi olarak algılanırken, bazılarında ise alaycı bir ifade olarak görülebilir. Bu nedenle, mimikleri yorumlarken karşıdaki kişinin kültürüne dikkat etmek önemlidir.

Beden dilini gözlemlemek, farklı kültürlerle iletişim kurarken altın bir anahtar gibidir. Bu anahtarla, sözlerin ardındaki anlamları keşfedebilir, yanlış anlamaları önleyebilir ve daha güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Unutmayın, beden dili, kelimelerden daha fazlasını anlatır.

5. Sabırlı Olun

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerle etkileşim kurarken, sabır belki de en önemli erdemdir. Farklı bakış açılarını kavramak, yeni gelenekleri ve görenekleri benimsemek zaman alabilir. Bu süreçte pes etmemek ve sabırla yaklaşmak, anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurmanın anahtarıdır.

Sabır, sadece sessizce beklemek anlamına gelmez. Aynı zamanda, aktif dinleme, açık fikirlilik ve empati göstermeyi de kapsar. Karşınızdaki kişinin sizden farklı bir deneyime ve bakış açısına sahip olduğunu kabul etmeniz ve bu farklılığı saygıyla karşılamanız gerekir.

Hatalar ve yanlış anlamalar kaçınılmazdır. Önemli olan, bu hatalardan ders almak ve tekrarlamamaktır. Sabırlı bir yaklaşımla, bu zorlukların üstesinden gelebilir ve karşılıklı anlayışa ulaşabilirsiniz.

Unutmayın, sabır bir erdem değil, bir gerekliliktir. Farklı kültürlerle anlamlı bir şekilde iletişim kurmak istiyorsanız, sabırlı olmayı öğrenmeniz gerekir.

6. Hatalardan Korkmayın

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerle iletişim kurarken hata yapmaktan korkmak gayet normaldir. Yeni bir dil, yeni gelenekler ve farklı bakış açıları karşısında hata yapmak kaçınılmazdır. Fakat bu hatalar bizi engellememeli, aksine bir öğrenme ve gelişme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Düşünün ki, ana dilinizde bile bazen hata yapıyorsunuz. Farklı bir dilde hata yapmanız daha da doğaldır. Önemli olan hatalarınızdan ders çıkarmak ve tekrarlamamaktır. Hatalarınızı kabullenerek ve açık bir şekilde dile getirerek, karşıdaki kişiye de sizin samimi ve dürüst olduğunuzu göstermiş olursunuz.

Unutmayın, hatalarınız sizi daha az bilgili veya beceriksiz kılmaz. Aksine, farklı kültürleri anlamaya ve onlarla iletişim kurmaya istekli olduğunuzu gösterir. Bu da, karşıdaki kişide size karşı güven ve saygı duygusu uyandıracaktır.

Hatalardan Korkmamanın Faydaları:

 • Öğrenmeyi Hızlandırır: Hatalarınızdan ders çıkararak, daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
 • Güveni Artırır: Hatalarınızı açık bir şekilde dile getirerek, karşıdaki kişiye karşı güven duygusu oluşturabilirsiniz.
 • Yaratıcılığı Teşvik Eder: Hata yapmaktan korkmadığınızda, yeni fikirler denemek ve farklı bakış açılarını keşfetmek için daha özgür hissedersiniz.
 • Empatiyi Artırır: Farklı kültürlerde hata yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlamak, size karşıdaki kişiye karşı daha empatik olmanızı sağlar.

7. Mizah Gücünü Kullanın

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerle iletişim kurarken dil engelinin ötesine geçmenin en etkili yollarından biri de mizahın gücüdür. Gülümsemenin evrensel dili, farklı bakış açılarını bir araya getirip buzları eritmek için kullanılabilir.

Mizah, ortak bir bağlamda birbirimizi anlamamızı ve birbirimize yakınlaşmamızı sağlar. Bir fıkra, komik bir hikaye veya ironik bir yorum, farklı kültürlerden insanlar arasında ortak bir gülümsemeye yol açabilir. Bu gülümseme, samimiyet ve güven duygusu yaratarak iletişimi kolaylaştırır.

Ancak mizah kullanırken dikkatli olmak da önemlidir. Her kültürün kendine özgü mizah anlayışı olduğunu unutmamak gerekir. Alaycı veya saldırgan yorumlardan kaçınmak ve karşıdaki kültürün hassasiyetlerine saygı duymak önemlidir.

Mizah, farklı kültürlerle iletişim kurarken kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. Doğru kullanıldığında, önyargıları yıkabilir, güven oluşturabilir ve daha anlamlı bağlantılar kurabilirsiniz.

Mizahı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 • Ortak Noktalara Odaklanın: Farklı kültürlerden insanlar arasında bile her zaman ortak noktalar vardır. Bu ortak noktaları bulmak ve bunlar üzerine komik yorumlar yapmak, gülümsemeye ve bağlantı kurmaya yardımcı olabilir.
 • Kendinizle Alay Edin: Kendinizi ciddiye almadığınızı göstermek, diğer insanların da rahatlamasına ve sizinle gülmesine yardımcı olabilir.
 • Vücut Dilini Kullanın: Mizah sadece sözlü iletişimle sınırlı değildir. Yüz ifadeleri, jestler ve mimikler de komik bir etki yaratabilir.
 • Kültürel Farkındalık Sahibi Olun: Her kültürün kendine özgü mizah anlayışı olduğunu unutmayın. Alaycı veya saldırgan yorumlardan kaçınmak ve karşıdaki kültürün hassasiyetlerine saygı duymak önemlidir.

Mizah, farklı kültürlerle iletişim kurarken kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. Doğru kullanıldığında, önyargıları yıkabilir, güven oluşturabilir ve daha anlamlı bağlantılar kurabilirsiniz.

8. Ortak Noktaları Bulun

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime girerken, ilk bakışta aramızda uçurumlar varmış gibi görünebilir. Farklı diller, farklı gelenekler, farklı bakış açıları... Bu farklılıklar göz korkutucu olabilir. Fakat unutmayın, her zaman bizi birbirimize bağlayan ortak noktalar da vardır.

Ortak Noktaları Keşfedin:

 • İnsan Olmanın Ortak Deneyimleri: Hepimiz mutluluk, üzüntü, öfke, sevgi gibi duyguları yaşarız. Aile, arkadaşlık, sevgi gibi değerlere önem veririz. Bu ortak duygular ve değerler, farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir.
 • Evrensel Temalar: Sanat, edebiyat, müzik gibi alanlarda karşımıza çıkan sevgi, savaş, barış, kayıp gibi evrensel temalar da farklı kültürlerden insanlarla ortak bir dil bulmamızı sağlayabilir.
 • Hobiler ve İlgi Alanları: Spor, müzik, film gibi ortak ilgi alanları da farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurmak için harika bir fırsattır. Birlikte spor yapabilir, sevdiğiniz bir müzik grubunu dinleyebilir veya en sevdiğiniz film hakkında konuşabilirsiniz.
 • Mizah: Mizah, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren en güçlü araçlardan biridir. Birlikte gülmek, önyargıları yıkmak ve buzları kırmak için birebirdir.

Ortak noktaları bulmak, farklı kültürlerden insanlarla anlamlı ilişkiler kurmanın ilk adımıdır. Bu ortak noktalar üzerine inşa edeceğiniz köprüler sayesinde, farklı kültürleri daha iyi anlayabilir, saygılı bir iletişim kurabilir ve birlikte güzel bir dünya inşa edebilirsiniz.

9. Farklı Kültürler Hakkında Bilgi Edinin

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Dünyayı keşfetmenin en güzel yollarından biri, farklı kültürleri tanımaktır. Kitap okuyarak, belgesel izleyerek, seyahat ederek veya farklı kültürlerden insanlarla konuşarak yeni bakış açıları edinebilir, ufkunuzu genişletebilirsiniz. Bu yolculuk, sadece bilgi edinmekten ibaret değildir. Aynı zamanda, önyargılarınızı yıkmanıza, empati yeteneğinizi geliştirmenize ve daha iyi bir insan olmanıza da yardımcı olur.

Farklı kültürleri öğrenmenin faydaları:

 • Daha geniş bir bakış açısı kazanırsınız: Kendi kültürünüzün dışında başka kültürleri de öğrendiğinizde, dünyayı farklı gözlerle görmeye başlarsınız. Bu, daha açık fikirli ve hoşgörülü olmanızı sağlar.
 • Önyargılarınızı yıkarsınız: Farklı gelenekleri ve görenekleri anladığınızda, kendi önyargılarınızın farkına varırsınız. Bu da önyargılarınızdan kurtulmanıza ve daha objektif olmanıza yardımcı olur.
 • Daha iyi iletişim kurarsınız: Farklı kültürlerin iletişim tarzlarını öğrendiğinizde, karşıdaki kişiyi daha iyi anlarsınız ve yanlış anlamaların önüne geçersiniz.
 • Problem çözme becerilerinizi geliştirirsiniz: Farklı bakış açılarını göz önünde bulundurabildiğinizde, problemlere daha yaratıcı çözümler üretebilirsiniz.
 • Daha mutlu olursunuz: Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmak ve onları anlamak, sizi daha mutlu ve tatmin olmuş bir insan yapar.

Farklı kültürler hakkında bilgi edinmenin yolları:

 • Kitap okuyun: Farklı kültürler hakkında yazılmış kitaplar okuyarak, o kültürlerin gelenekleri, görenekleri ve inançları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 • Belgesel izleyin: Dünyanın farklı yerlerinden çekilmiş belgeseller izleyerek, farklı kültürlerin günlük yaşamlarını gözlemleyebilirsiniz.
 • Seyahat edin: Farklı kültürleri yerinde görmek ve insanlarla tanışmak, o kültürleri en iyi öğrenme yollarından biridir.
 • Farklı kültürlerden insanlarla konuşun: Çevrenizdeki farklı kültürlerden insanlarla konuşarak, onların deneyimlerini ve bakış açılarını öğrenebilirsiniz.
 • Kültürel etkinliklere katılın: Farklı kültürlerin festivallerine, konserlerine ve diğer etkinliklerine katılarak, o kültürleri daha yakından tanıyabilirsiniz.

10. Kendiniz Olun

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

Farklı kültürlerle etkileşim kurarken, maskeler takmak, kimliğimizi gizlemek ve farklı biri gibi davranmaya çalışmak cazip gelebilir. Fakat bu yaklaşım sadece yanlış anlamalara ve hayal kırıklıklarına yol açar. Unutmayın, samimiyet her dilin ortak dilidir. Kendinizi olduğunuz gibi sunmak, farklı kültürlerden insanlarla en derin ve anlamlı bağlantıları kurmanın anahtarıdır.

 • Doğallığınızla Etkileyin: Yapmacık tavırlardan uzak durun ve doğal akışınıza güvenin. Samimi bir tutum, karşıdaki kişiye güven verir ve iletişimi kolaylaştırır.
 • Benzersizliğinizi Paylaşın: Farklılıklarınızdan utanmayın, aksine bunları gururla paylaşın. Kültürünüz, deneyimleriniz ve bakış açınız sizi özel kılan unsurlardır. Bu unsurları paylaşarak, farklı kültürlerle etkileşimlerinizi zenginleştirebilirsiniz.
 • Saygı Temelini Oluşturun: Kendiniz olun derken, her zaman karşıdaki kişiye saygılı davranmayı unutmayın. Farklı fikirleri ve inançları kabul edin ve açık fikirli olun.
 • Kalpten Konuşun: Düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Samimi bir sohbet, farklı kültürden insanlarla kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır.
 • Gerçek Benliğinizi Gösterin: Maskeler takmak yerine, gerçek benliğinizi gösterin. Kusurlarınızla ve hatalarınızla da kabul edildiğinizi hissetmek, farklı kültürlerle olan ilişkilerinizde özgüveninizi artıracaktır.

Kendiniz olmak, farklı kültürlerle iletişim kurarken en güçlü silahınızdır. Samimiyetiniz ve özgünlüğünüzle, kalplere köprüler kurabilir ve anlamlı bağlantılar kurabilirsiniz. Unutmayın, farklılıklar bizi zenginleştiren ve dünyamızı daha güzel bir yer haline getiren unsurlardır.

Bonus

Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürlerle Anlaşmanın Yolları

 • Dil Öğrenin: Birinin dilini konuşmak, o kişiyle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.
 • Yemeklerini Deneyin: Farklı kültürlerin mutfakları hakkında bilgi edinmek ve yemeklerini denemek, o kültür hakkında daha fazla şey öğrenmenin harika bir yoludur.
 • Bayramlarını Kutlayın: Farklı kültürlerin bayramlarını kutlamak, o kültürün gelenekleri ve değerleri hakkında bilgi edinmenin harika bir yoludur.

 İçerik Üreticisi
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.