Eğitim ile İlgili Sözler | Ünlü Düşünürlerin Eğitim Sözleri

Güzel sözler listemizde yer alan eğitim ile ilgili en güzel sözleri sizler için bir araya getirdik. İşte öğretmen ve eğitimle ilgili nitelikli sözler.
Eğitim ile İlgili Sözler | Ünlü Düşünürlerin Eğitim Sözleri

Eğitim Sözleri

En anlamlı ve güzel eğitim sözleriyle karşınızdayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözlerini sizler için listeledik. Aynı zamanda filozofların eğitim ile ilgili mesajlarını, yazılarını ve sözlerini bu içeriğimizde bulabilmeniz mümkün. 

"Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır."
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"Eğitim öğrencilere saygıyla başlar."
- Ralph Waldo Emerson

"İnsan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır."
- lmmanuel Kant

"Eğitim refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır."
- Aristoteles

"Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır."
- Erich Fromm

"Eğitim yoksullar için bir sermaye zenginler için de bir faizdir."
- Heinrich Mann

"Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar."
- Konfüçyus

"Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil."
- Mark Twain

"Eğitim okulun eseri değil insanın kendinde mevcut faziletlerin eseridir."

- Louis Bromfield

"Terbiye piyano eğitimine benzer genç yaşta alışılmadıkça asla öğretilemez."
- La Gou

eğitim ile ilgili sözler

"Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır."
- A. North Whitehead

"Eğitim bir insanın dikdatör olmasına değil önder olmasına yarar."
- Lord Braugham

eğitim ile ilgili sözler

"Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır.
- Aristoteles

"İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar."
- Cervantes

"Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir."
- Samuel Smiles

eğitim ile ilgili sözler

Eğitimle İlgili En Güzel Sözler

"Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir."
- Herbert Spencer

"Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir."
- Eflatun

"Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur."
- Thomas Edison

"Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır."
- Dante Alighieri

"Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer."
- F. W. Robertson

eğitim ile ilgili sözler

"Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez."
- Nicolas Boileau

"Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir."
- Montaigne

"Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir."
- Sokrates

"Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir."
- Galiani

"Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse onu öğretebilmek de beceridir."
- M. T. Cicero

eğitim ile ilgili sözler

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur.

Önceden öğrenenler, indirimli fiyatından öğrenirler. Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenirler. Deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenirler. Yaşamdan öğrenenler, gecikme zammı ile öğrenirler. Yaşamdan da öğrenemeyenler, boşa gitmiş yaşamlarıyla öğrenirler.

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Değerler olmadan eğitim, ne kadar yararlı olursa olsun, insanı daha zeki bir şeytan yapar.

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.

eğitim ile ilgili sözler

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.

"Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret."
- Konfüçyüs

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir.

"Kimse sizi öğrenmeye zorlamaz. Siz istediğinizde öğreneceksiniz."
- Richard Bach

Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde, yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar.

Bir başarıdan bir satır, bir başarısızlıktan bir kitap öğrenebilirsin.

Eğitimin hedeflerinden biri, yaşamın değerliliğini öğretmek olmalıdır.

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.

eğitim ile ilgili sözler

Deneyimden daha güçlü bir öğretmen yoktur; ama öğrenme isteği olmadıkça, deneyimden hiçbir şey öğrenilemez.

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir.

"Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer."
- F. W. Robertson

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır.

Kütüphanelerimizin maliyeti ne olursa olsun, fiyatı cahil bir ulusa kıyasla ucuzdur.

En kötüden iyiyi öğren; ama en iyiden kötüyü öğrenme.

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

"İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir."
- Molière

"Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın."
- Tevfik Fikret

eğitim ile ilgili sözler

"Eğitim çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir."
- WoIfgang Van Goethe

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.

Kendisinin nasıl başardığını düşünürse düşünsün, yeni bir dil, bilim ya da bisiklet öğrenmeye başladığında, sanki dünyaya yeni doğmuş bir çocukmuş gibi gerçekten yeni bir dünyaya girmiştir.

Okulların en verimlisi, zorluk okuludur.

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.

İnsan bilinenden bilinmeyene gitmek dışında hiçbir şey öğrenemez.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Eğitimin onda dokuzu teşviktir.

eğitim ile ilgili sözler

Eğitim, amacı okulu bıraktıklarında her erkek ve kız çocuğunun ne kadar şey bilmediklerini bilmelerini ve bunu bilmek için ömür boyu sürecek bir arzu ile aşılanmalarını sağlamak olsaydı çok daha etkili olurdu.

"Sıradan öğretmen anlatır. İyi öğretmen açıklar. Yetenekli öğretmen yapar ve gösterir. Büyük öğretmen esin kaynağı olur."
- William Arthur Ward

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.

Eğitim bir kovayı doldurmak değil, ateş yakmaktır.

eğitim ile ilgili sözler

Doğru öğretim kolaylıkla tanınır. Bunu hatasız bir şekilde bilebilirsiniz çünkü içinizde uyanır ve size bunun her zaman bildiğiniz bir şey olduğunu söyleyen o hissi uyandırır.

Tanıdığım en başarılı kişilerin tümü yaşam boyu öğrenenlerdir. Yeni beceriler, iç görüler ve fikirler aramak.  Öğrenmiyorlarsa büyümüyorlar ve mükemmelliğe doğru ilerlemiyorlar.

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar.

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de cehaletin bedelini hesaplayın.

eğitim ile ilgili sözler

Eğitim, kendi başına düşünmeyi öğrenmektir.

"Eğitim ve deneyim arasındaki farkı biliyor musunuz? Eğitim, küçük yazıları okuduğunuz zamandır; deneyim, yapmadığın zaman elde ettiğin şeydir."
- Pete Seeger

"Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin."
- Var Dyke

Eğitimle İlgili Özlü Sözler

"Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır."
- Calvin Coleridge

"İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir."
- Walter Scott

"Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar."
- Ziya Gökalp

eğitim ile ilgili sözler

"Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır."
- Albert Einstein

"Eğitim meyvenin kendisi değil bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir."
- Bernard Shaw

"Kızlarını okutmayan millet oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir."
- Tevfik Fikret

eğitim ile ilgili sözler

"Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların kanatları vardır ama ayakları yoktur."
- Joseph Joubert

Bilginin gücüne inanıyorum kültürün gücüne inanıyorum ama eğitimin gücüne daha çok inanıyorum.

"Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık yaşam okulu düzensiz ve karışıktır."
- Albert Einstein

"Eğitim ana dizinden başlar her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır."
- Hosea Bacon

"Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir."
- Wolfgang Van Goethe

eğitim ile ilgili sözler

"Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır."
- Thedore Roosevelt

"İnsan kuvvetsiz mukavemetsiz ve istinasız doğar onu kuvvetli mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir."
- Jean J. Rousseau

"Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir."
- Henry Adams

"Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir."
- Albert Schweitzer

eğitim ile ilgili sözler

"Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir bunları kullanılır hale getiren eğitimdir."
- François de La Rochefaucauld

"Eğitim insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir."
- Wolfgang Van Goethe

"Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz."
- Galileo Galilei

"İnsanlar birey halinde eğitilmelidir çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir."
- Samuel Smiles

eğitim ile ilgili sözler

"Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur."
- Wolfgang Van Goethe

"Napoleon Bonaparte ve Lincoln doğdukları günden itibaren /engin şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı."
- Alexis Carrel

"İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız alınacak sonuçlara hayran kalırsınız."
- General George Patton

"Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin."
- M. L. Boren

"Dünya bundan böyle yek vücut tek cemaat değil bu cemaati gerçekleştirmek için sadece tekniklerin ve bilgilerin aktarılmasından ibaret kalmayan aynı zamanda hareketin anlam ve gayelerini de araştırmaya çağıran bir eğitim sistemine muhtacız. Bunun için ise dünyanın bütün bilgeliklerini seferber etmek zorundayız."
- Sarvepalli Radhakrisnan

eğitim ile ilgili sözler

"Bir yıl sonrasıysa düşündüğün tohum ek. Ağaç dik on yıl sonrasıysa tasarladığın Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini halkı eğit o zaman. Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın Yüz kez olur bu ürün eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen doyar bir defa Balık tutmayı  öğret doysun ömür boyunca."
- Kuan Tzu

"Kime eğitimli diyeceğim ben öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim."
- Socrates

"Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar insanları melekler seviyesine çıkarabilir."
- Mark Twain

Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Sözleri

Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, sanlı, yüksek bir topluluk halinde yasatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

eğitim ile ilgili sözler

En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. Mustafa Kemal Atatürk

"Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir."
- Mustafa Kemal Atatürk

"Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz…"
- Mustafa Kemal Atatürk

eğitim ile ilgili sözler

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."
- Mustafa Kemal Atatürk

"Eğitim işlerinde kesinlikle zafer kazanmış olmak gerekir."
- Mustafa Kemal Atatürk

"Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır."
- Mustafa Kemal Atatürk

"Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir."
- Mustafa Kemal Atatürk

eğitim ile ilgili sözler


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resimli Afilli SözlerEn Etkileyici Tarz Sözler
Elitlik ile İlgili En Güzel SözlerCahillikle İlgili Sözler
Medeniyet ile İlgili YazılarSizi Bilgili Gösterecek Sözler
İtibar ile İlgili Anlamlı SözlerEn Etkileyici Janjan Sözler
Kısa Yazılmış Havalı SözlerKısa ama Etkileyici Entelektüel Sözler

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.