Atatürk Sözleri, Günümüze Işık Tutan Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, birçok alanda söylemiş olduğu sözlerle Türk milletinin ışığı olmuştur. İşte Atatürk'ün bilim, sanat, din, öğretmenlik, kadın, tarih gibi alanlarda söylemiş olduğu birbirinden güzel, özlü sözleri sizler için derledik.
Atatürk Sözleri, Günümüze Işık Tutan Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Bu yazımızda, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne ışık tutan en güzel sözler ve özlü sözlerini bir araya getirdik.

Tarihe ışık tutan ve bugünlerimizi anlatan en güzel ve özlü 5 Atatürk sözü;

1. "Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Toplara dayanan egemenlik sürekli olmaz. Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal ortamında geçici bir zaman için gerekir."

2. "Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. Samimi ve yasal olmak koşuluyla her düşünceye saygı duyarız."

3. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

4. "Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur."

5. Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


Mustafa Kemal Atatürk'ün En Güzel Sözleri

en güzel Atatürk Sözleri

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük atalarım en kıymetli mirasından olan bağımsızlık aşkı ile yaratılmış bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, özel ve resmi hayatımın her safhasını tanıyanlarca bu aşkım bilinmektedir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın var olması ve devam etmesi, mutlak o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür. Ben şahsen bu saydığım niteliklere çok önem veririm ve bu niteliklerin kendimde varlığını iddia edebilmek için, milletimin de aynı nitelikler ile donanmış olmasını şart ve esas bilirim.

"Biz Türkler tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz."

Bence bir ulusta şerefin, onurun, namusun ve insanlığın var olması ve devam etmesi, mutlak o ulusun özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür.

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

"Ulusal varlığını devam ettirmek için, kişileri arasında düşündüğü ortak bağ, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani ulus, dini ve mezhebi bağlar yerine, Türk milliyeti bağı ile kişilerini toplamıştır.

"Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır."

Atatürk Sözleri

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

"Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür."

Ulusumun bağımsızlığı yolunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

"İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır."

Ya istiklal, ya ölüm.


Atatürk'ün Bilim Sözleri

Atatürk Sözleri

Bilim, gerçeği bilmektir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir"

“Milletimizin siyasi,içtimai hayatında,milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.

Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir.

“İstikbal göklerdedir” diyerek Türk Hava Kurumu’nun kurulmasını sağlamıştır.

“Dünyada her şey için,maddiyat için,maneviyat için,muvaffakiyet için,en hakiki yol gösterici ilimdir,fendir,ilim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir,cehalettir, delalettir.”


Atatürk'ün Sanat ile İlgili Sözleri

Atatürk Sözleri

"Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır."

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

"Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim."

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

"İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir."

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.

Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.

İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Hayatta müzik lazım değildir çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir.

Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür.


Atatürk'ün Kadına Verdiği Değeri Gösteren Sözleri

Atatürk Sözleri

Dünya toplumlarında genelde kadınlar eziliyor, yok sayılıyor ve bir çok cinayete kurban gidiyor. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk kadınlarla ilgili neler söylemiş.

Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.”

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.”

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.”

“Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.”

“Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar!”

“Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım.”

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”

“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.”


Atatürk'ün Tarih ile İlgili Sözleri

Atatürk'ün sözlerini okuyarak tarihe verdiği önemi anlayabilirsiniz. İşte, Atatürk'ün tarihe bakış açısı;

“Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim, büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk Milleti’nin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin.”

Tarih hayal mahsulü olamaz.”

“Evvelâ millete tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.”

“Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak mechuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmeden etmekten çekinmeyelim.”

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.”

“Her şeyden evvel kendinizin dikkatle ve itina ile seçeceğiniz vesikalara dayanınız. Bu vesikalar üzerinde yapacağınız tetkikâtla her şeyden ve herkesten evvel kendi inisiyatifinizi ve milli süzgecinizi kullanınız.”

“Biz daima hakikat arayan ve buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cür’et gösteren adamlarız.”


Atatürk’ün Öğretmenler ile İlgili Sözleri

Atatürk iyi bir asker, siyasetçi olduğu gibi aynı zamanda iyi bir öğretmendi. Bakınız; Atatürk eğitim ve öğretmenler hakkında ne gibi özlü sözler söylemiş.

Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır

Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin, fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.

Yeni nesil, en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.


Atatürk'ün Ahlak ile İlgili Sözleri

"Ahlak toplumun direğidir" diyerek; Atatürk'ün Ahlak'a dair söylemiş olduğu sözlere kulak verelim.

Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur

Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

"Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, anneannelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir."

Birtakım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; Cumhuriyet erdemdir.


Atatürk'ün Vatanseverliği;

Atatürk’ün en önemli özelliği vatanseverliğidir. Milli mücadele dönemi ve öncesinde ülkesi için birçok fedakarlıkta bulunmuş, vatan aşkıyla yanan, cepheden cepheye koşan bir askerdi. Atatürk için vatan her şeydi. Söylemiş olduğu sözlerin de bu doğrultuda olduğunu göreceğiz.  “Yurt toprağı, her şey sana feda olsun; kutlu olan sensin; hepimiz senin için fedaiyiz” demiştir.

Atatürk Sözleri


İdealisliği;

Kurtuluş Savaşı sırasında her yönüyle geride kalan bir milleti, dünya devletleriyle yarışır hale getirmiştir. Büyük atılımlarla, inançla ve yılmadan sarf ettiği çabalarla, ulaşmak istediği yolda mücadele etmiştir.

Atatürk Sözleri


Sabırlı ve İleri Görüşlü Oluşu;

Atatürk, bir şeye karar vermeden önce hiçbir zaman acele etmez, planlı bir şekilde yolunda ilerlerdi. İleri görüşlü olması sayesinde adımlarını doğru bir şekilde atmış, SSCB’nin dağılacağını ve yeni Türk devletlerinin oluşacağını önceden söylemiştir.

Atatürk Sözleri


Eğitimciliği;

Türk toplumunun harf devrimi yaparak; başlattığı eğitim alanındaki yeniliklerle eğitim ve öğretime vermiş olduğu önemi belirtmiştir.

Atatürk Sözleri


Bilim ve Sanatsever bir Kişiliği;

“Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir.” “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Gibi söylemiş olduğu sözleri ile bilime verdiği önemi belirtir. Bunların yanında mantıklı oluşu, liderlik özelliği, açık sözlülüğü gibi bir çok ön plana çıkmış özelliğe sahiptir.

Atatürk Sözleri

YORUMLAR (8)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
8 Yorum