Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir, Görevleri Nelerdir?
25.08.201514:51

Yüksek Seçim Kurulu kısaca "YSK" dediğimiz, seçim kurulunun görev ve sorumlulukları nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım.

Haber güncelleme tarihi 20.05.2023 14:30

Seçime dair bütün yük neredeyse YSK’nın omuzlarının üzerindedir. Ne kadar sorunsuz bir seçim yaşanırsa o kadar iyi olacaktır. Bu sorunsuzluklar YSK’nın en büyük başarısı olacaktır. Tabi bu açıdan sandıklarda görev yapılacak görevlilere, halka, güvenlik güçlerine ve halkın temsilcisi olan milletvekillerine çok büyük görevler düşüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de seçimlerin düzenlenmesi ve yönetilmesinden sorumlu olan bağımsız bir kuruldur. Anayasa ve ilgili seçim kanunları çerçevesinde faaliyet gösteren YSK, seçim süreçlerinin adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

YSK, Türkiye'deki genel seçimler, yerel seçimler, referandumlar ve diğer seçimlerin düzenlenmesinde görev yapar. Kurul, seçimlerin başından sonuna kadar bir dizi önemli görevi yerine getirir. Bunlar arasında seçim takvimi belirlemek, aday kaydı ve başvurularını kabul etmek, seçmen listelerini hazırlamak, oy kullanma işlemlerini düzenlemek, oy sayımı ve sonuçlarının ilanı gibi işlemler yer alır.

YSK'nın en önemli görevlerinden biri de seçim sürecinde yasalara uygunluk ve tarafsızlık ilkesini korumaktır. Kurul, siyasi partilerin, adayların ve seçmenlerin eşit şartlarda ve adil bir ortamda seçimlere katılmasını sağlamak için denetimler yapar ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir. YSK'nın bağımsızlığı ve tarafsızlığı, demokratik sürecin güvencesi olarak kabul edilir.

YSK'nın yapısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilen üyelerden oluşur. Kurul, yasaların gerektirdiği şekilde oy birliğiyle kararlar alır ve aldığı kararlar kesindir. YSK'nın yetki ve sorumlulukları, Anayasa ve seçim kanunlarıyla belirlenmiştir ve bu çerçevede seçim süreçlerini düzenlemek ve denetlemek için gerekli önlemleri alır.

Sonuç olarak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'deki seçimlerin yönetiminde ve düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan bağımsız bir kuruldur. Adil, şeffaf ve demokratik bir seçim sürecinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapar ve seçimlerin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. YSK'nın bağımsızlığı ve tarafsızlığı, seçimlerin güvenilirliği ve demokratik sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşır.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de seçimlerin düzenlenmesi ve yönetilmesinden sorumlu olan bağımsız bir kuruldur. YSK'nın görevleri, Anayasa ve ilgili seçim kanunları tarafından belirlenmiştir. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun başlıca görevleri:

 1. Seçim Takvimini Belirlemek: YSK, seçimlerin tarihlerini ve seçim takvimini belirler. Aday kayıt süreci, seçmen listelerinin hazırlanması, oy kullanma tarihleri ve diğer seçim süreçleri YSK tarafından belirlenen takvime göre yürütülür.

 2. Aday Kaydını Kabul Etmek: YSK, siyasi partilerin adaylarını kaydetmesi ve başvurularını kabul etmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Adayların yasal şartları yerine getirmesi, başvuru süresi ve belgelerin sunulması gibi konular YSK'nın gözetiminde gerçekleştirilir.

 3. Seçmen Listelerini Hazırlamak: YSK, seçmen listelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesinden sorumludur. Nüfus kayıtlarına dayanarak seçmen listeleri oluşturulur ve seçmenlerin oy kullanma hakkının olduğu belirlenen bölgelerde kayıtlı olduğu kontrol edilir.

 4. Oy Kullanma İşlemlerini Düzenlemek: YSK, oy kullanma işlemlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesiyle ilgilenir. Oy kullanma merkezlerinin belirlenmesi, oy pusulalarının basımı, oy kullanma sürecinin düzenlenmesi gibi konular YSK'nın yetki ve sorumluluğu altındadır.

 5. Oy Sayımı ve Sonuçların İlanı: YSK, oy sayımı ve sonuçların ilanı sürecini yönetir. Oy sayımının doğru bir şekilde yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve kesinleştirilmesi YSK'nın görevleri arasındadır. Bu süreçte adil bir şekilde sonuçların belirlenmesi ve seçim sonuçlarıyla ilgili itirazların değerlendirilmesi sağlanır.

 6. Denetim ve Düzenlemeler: YSK, seçimlerin yasalara uygunluk ve tarafsızlık ilkesine göre gerçekleştirilmesini sağlamak için denetimler yapar ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir. Siyasi partilerin, adayların ve seçmenlerin eşit şartlarda ve adil bir ortamda seçimlere katılması için gerekli önlemleri alır.

YSK'nın Seçimlerdeki Rolü ve Önemi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

YSK, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'de seçimlerin düzenlenmesi ve yönetilmesinden sorumlu bağımsız bir kurumdur. YSK'nın seçimlerdeki rolü ve önemi büyük bir öneme sahiptir. İşte YSK'nın seçimlerdeki rolü ve önemine dair bazı ana noktalar:

 1. Tarafsızlık ve Güvenilirlik: YSK, seçimlerin tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Adil seçim ortamının oluşturulması, siyasi partilerin eşit şartlarda yarışması ve seçmenlerin oy kullanma haklarının güvence altına alınması YSK'nın temel sorumluluklarındandır.

 2. Seçim Takvimi ve Süreçlerin Belirlenmesi: YSK, seçimlerin tarihlerini belirler ve seçim takvimini oluşturur. Aday kayıt süreci, seçmen listelerinin hazırlanması, oy kullanma süreci gibi seçim süreçlerini düzenler. Bu sayede seçimlerin düzenli ve sistematik bir şekilde ilerlemesi sağlanır.

 3. Aday Başvurularının Değerlendirilmesi: YSK, siyasi partilerin aday kaydını kabul eder ve başvuruları değerlendirir. Adayların yasal şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder ve seçimlere katılmaya hak kazanan adayları belirler. Bu sayede seçimlerde adayların yasal çerçevede yarışması sağlanır.

 4. Seçmen Listelerinin Hazırlanması: YSK, seçmen listelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesinden sorumludur. Nüfus kayıtlarına dayanarak seçmen listeleri oluşturulur ve seçmenlerin oy kullanma hakkının olduğu belirlenen bölgelerde kayıtlı olduğu kontrol edilir. Bu sayede seçimlerde oy kullanma hakkı olan tüm vatandaşların kayıtlı olduğu yerde oy kullanması sağlanır.

 5. Oy Kullanma İşlemlerinin Düzenlenmesi: YSK, oy kullanma işlemlerini düzenler ve denetler. Oy kullanma merkezlerinin belirlenmesi, oy pusulalarının basımı, oy kullanma sürecinin düzenlenmesi gibi konular YSK tarafından yönetilir. Bu sayede oy kullanma sürecinin düzenli ve adil bir şekilde ilerlemesi sağlanır.

 6. Oy Sayımı ve Sonuçların İlanı: YSK, oy sayımı ve sonuçların ilanı sürecini denetler ve yönetir. Oy sayımı ve sonuçların adil bir şekilde yapılmasını sağlar. Seçimlerin sonuçları, YSK tarafından kesinleştirilerek resmi olarak ilan edilir. Bu süreçte, seçim sonuçlarına ilişkin itirazları da değerlendirir ve gerekli adımları atar.

 7. Denetim ve Düzenlemeler: YSK, seçimlerin yasalara uygunluk ve tarafsızlık prensiplerine göre gerçekleşmesini sağlamak için denetimler yapar ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir. Siyasi partilerin, adayların ve seçmenlerin eşit şartlarda ve adil bir ortamda seçimlere katılması için önlemler alır.

YSK'nın seçimlerdeki rolü ve önemi, demokratik bir seçim sürecinin sağlanması, adayların eşit şartlarda yarışması, seçmenlerin oy kullanma haklarının korunması ve seçim sonuçlarının güvenilir bir şekilde belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. YSK'nın tarafsızlık ilkesiyle çalışması ve seçimlerin adil bir şekilde yürütülmesi, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir.

YSK'nın Üyelerinin Seçimi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir, Görevleri Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de seçimlerin yönetimini ve denetimini gerçekleştiren önemli bir kurumdur. YSK'nın üyeleri ise seçimlerdeki tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini temsil etmek üzere belirlenir. Peki, YSK'nın üyeleri nasıl seçilir? İşte YSK'nın üyelerinin seçimiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

 1. Üye Sayısı: YSK, toplamda 11 üyeden oluşur. Bu üyelerin 7'si Anayasa Mahkemesi tarafından seçilirken, diğer 4 üye ise Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından belirlenir.

 2. Anayasa Mahkemesi Üyeleri: Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yapılır. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekili de dahil olmak üzere, 15 üye arasından YSK için 7 üye belirlenir. Bu üyeler, Anayasa Mahkemesi'nin seçimle göreve gelen üyeleri arasından rotasyonla belirlenir.

 3. Diğer Üyeler: YSK'nın diğer 4 üyesi ise Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından belirlenir. Bu mahkemeler kendi bünyelerindeki üyeler arasından birer temsilci seçerek YSK'ya gönderir.

 4. Süre ve Görev Sonlandırma: YSK üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Ancak, Anayasa Mahkemesi üyeleri 4 yılda bir yeniden seçimle görevlerine devam edebilirler. YSK üyeleri, yaş haddi dolmadıkça görevlerine devam ederler. Ancak, Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurduklarında görevlerinden ayrılırlar.

 5. Tarafsızlık İlkesi: YSK'nın üyeleri, tarafsızlık ilkesine uygun olarak görev yaparlar. Siyasi parti üyeliği veya herhangi bir siyasi faaliyetleri bulunmamaktadır. Bu sayede, seçim sürecinde tarafsızlığın ve adil bir ortamın sağlanması amaçlanır.

YSK'nın üyelerinin seçimi, yargı organları ve Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle hareket eden üyelerin seçilmesi amaçlanır.

YSK'nın Seçim Sonuçlarının İlanı ve Geçerliliği

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin sonuçlarının ilan edilmesi ve geçerliliği konusunda önemli bir rol üstlenir. YSK'nın seçim sonuçlarının ilanı ve geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:

 1. Seçim Sonuçlarının İlanı: Seçimlerin ardından, sandık kurullarının çalışmaları sonucunda elde edilen oyların toplamı, ilgili seçim çevresi ve seçim birimleri için ayrı ayrı hesaplanır. YSK, bu hesaplamaları yaparak seçim sonuçlarını ilan eder. İlan edilen sonuçlar, resmi olarak kesinleşir ve ilgili seçimi kazanan adaylar belirlenir.

 2. Geçerlilik Kontrolü: YSK, seçim sonuçlarını ilan etmeden önce oy kullanma işlemlerinin ve oy pusulalarının geçerliliğini kontrol eder. Geçerli oy pusulaları, seçmenlerin oy tercihlerini açık bir şekilde belirttikleri ve seçim kurallarına uygun olarak doldurdukları oy pusulalarıdır. YSK, geçerli oy pusulalarını sayarak ve geçersiz oyları ayırarak sonuçları belirler.

 3. İtiraz İşlemleri: Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte, adaylar ve siyasi partiler, YSK'ya itirazda bulunma hakkına sahiptir. İtirazlar, seçim sonuçlarına ilişkin hatalar, usulsüzlükler veya kanuni düzenlemelere aykırılıklar gibi konuları içerebilir. YSK, bu itirazları değerlendirir ve gerekli görülmesi halinde sonuçları yeniden gözden geçirebilir.

 4. Kesinleşme Süreci: Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından belirli bir süre geçmelidir. Bu süre içinde YSK'ya yapılan itirazlar değerlendirilir ve gerekli işlemler tamamlanır. Sonuçlar, itirazların sonuçlandırılmasının ardından kesinleşir. Kesinleşmiş sonuçlar, ilgili seçimi kazanan adayların resmi olarak belirlendiği ve geçerliliğini kazandığı sonuçlardır.

Yüksek Seçim Kurulu nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de seçimlerin yönetimi, düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan bağımsız bir kuruldur.

YSK'nın görevleri nelerdir?

YSK'nın başlıca görevleri, genel ve yerel seçimlerin düzenlenmesi, seçim takviminin belirlenmesi, seçimlere ilişkin itirazların değerlendirilmesi, seçim sonuçlarının ilanı ve seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

YSK'nın üyeleri nasıl seçilir?

YSK'nın 11 üyesinin 7'si Anayasa Mahkemesi tarafından seçilirken, diğer 4 üye ise Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından belirlenir.

YSK, seçim sürecinde tarafsız mıdır?

Evet, YSK'nın üyeleri tarafsızlık ilkesine uygun olarak görev yaparlar. Siyasi parti üyeliği veya siyasi faaliyetleri bulunmaz. Bu sayede, seçim sürecinde tarafsızlık ve adil bir ortamın sağlanması amaçlanır.

YSK'ya nasıl itiraz edebilirim?

Seçimlerle ilgili itirazlarınızı YSK'ya yapabilirsiniz. İtirazlar, seçim sonuçlarına ilişkin hatalar, usulsüzlükler veya kanuni düzenlemelere aykırılıklar gibi konuları içerebilir. İtiraz süreci ve başvuru şekilleri YSK'nın resmi internet sitesinde yer almaktadır.

YSK'nın seçim sonuçları ne zaman kesinleşir?

YSK'nın ilan ettiği seçim sonuçları, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşir. İtirazlar değerlendirildikten sonra sonuçlar resmiyet kazanır ve ilgili seçimi kazanan adaylar belirlenir.

YSK'nın seçim sonuçlarına itiraz etmek için süre var mıdır?

Evet, YSK'ya yapılan itirazlar için belirli bir süre vardır. Bu süre, seçim takvimine bağlı olarak belirlenir ve ilan edilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
2
0
2
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
 • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İLGİLİ HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2022 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.