Toprak Sözleri | Toprağın Bereketi ile İlgili Sözler 2021

Toprak Sözleri | Toprağın Bereketi ile İlgili Sözler 2021
21.10.202116:07

Toprak bereket sözler, damar toprak sözler, damar toprak sözleri, topraktan sözler, ekin ile ilgili sözler...

Haber güncelleme tarihi 21.10.2021 16:07

Toprak Sözleri

Mevlana toprak sözleri, toprak ile ilgili kısa sözler, toprak ve bereket sözleri aşağıda bir araya getirildi. Merak ettiğiniz damar toprak sözler ve hasat zamanı sözleri de içeriğimizde bulunmakta.

İşte toprak ile ilgili 10 güzel söz;

1. Yağmuru hissetmeye bak, toprağı, güneşi. Doğayı dinle, dokun toprağa, onu özümse.

2. Dostluk; topraktan yapılmış bir maşrapaya benzer. Hemencecik kırılır ve bir daha eskisi gibi olmaz.

3. Sağım solum önüm arkam bina! Neredesin ey toprak!

4. Toprağın başında ağlamak sevdiklerinizi geri getirmez. Öyleyse şimdi onları ağlatmayın.

5. Rızka sebep oIan toprak, gözIerine doIar bir gün.  Seyrâni

6. Toprak gibi gözlerinde kayboluyorum. Ruhum gülüşlerinde yıkanıyor.

7. Kendini büyük görme kul indinde. Ne mütekebbirler var toprağın dibinde.

8. Toprağın altı var ya; işte orada altın’ın hükmü yoktur.

9. Gökyüzünün mehtaba, sahillerin dalgaya, kuru toprakların suya duyduğu hasret gibi hasret duyuyorum sana.

10. Bahar eldi diye taşlar kendi kendine yeşermez. Toprak olmasını bilmek gerek.

Toprak ve Bereket Sözleri

Toprak gibi olmalı ama insanları toprak görüp ezmemeli. Kimsenin toprağında kuyu kazmamalı.

Benim demeyi bırakın, ‘yanımda’ deyin o kadar. Çünkü her şey emanet, toprağa bakar.

Ölüleri toprağa, hatıraları yüreğe gömerler. Hangisi daha derin mezardır? Hangisi daha vefalıdır? Bilinmez.

Ayağına çamur bulaşınca isyan etme. Toprak olacağını hatırlatsın bu sana.

Kanka gel kopak, hamur yaptım topak, ister su ister toprak; bana her şey Paris!

Her toprağın meyvesi farklıdır.

Kara topraktan hep beyaz ekmek çıkar.

Toprak Sözleri

Sen ister boynuna ip tak, ister cevherIi kordon tak, bu dünyada nasibin, en son bir avuç toprak.  Eşref

Toprağın üstünde nice diriler vardır ki, altındaki ölülerden farksızdır.

Toprağı işlersen ekmeği dişlersin. ‘Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına’ diye boşuna dememişlerdir.

Toprak yağmurun kıymetini anlasa ne olur? Artık yağmur yağmayacak olduktan sonra.

Gökten yağan her şeyi yer kabul eder. Toprağa ekilen her şey bir gün biter. Bu dünya bir handır ey yolcu, buraya gelen elbet gider.

Yağmur damlası olmak vardı, toprağa usulca karışmak… Bir damla gözyaşın olmak vardı, yanağıdnan inip dudağınla buluşmak.

Binlerce dönüm toprak alsan bile, gönlün fakirse hiç değeri yoktur.

GeI, çağIar çağımızken saçının örgüsüne benzeyeIim! Yarın, aynı toprağın aItında ayrı kaIırız. Toprak, seni ve beni bir arada eritse biIe duygusuz tozumuzdan dünya zehirIenir.

Toprak sırtında ufacık bir tohumu da taşır dağları da.

Bahar toprağın dostudur. Dostlar da insanın baharıdır. Toprak gibi kıymet bilmeli.

Her toprak bir değildir. Bazıları verimsiz olur. Ne kadar iyi tohum olsa, o toprakta kurur. İnsanlar da böyledir. En güzel nasihatler, hikmetli sözler onların kalbinde yan etki yapar, azgınlıkları artar.

Toprakta biten güllerin solması çok zaman almaz, oysa gönülde açan güller hiç solmaz.

İnsanIar; ana babaIarının öIümIüIerini unuturIar da, toprakIarının eIden gidişini unutmazIar.  MachiaveIIi

Sevdiğini eliyle toprağa vermiş bir insanı hiçbir şey korkutamaz.

Toprağa hasret kaldık arkadaş, her yer betonarma!

Bazı kişiIer için toprağın aItında oImak, üstünde oImak kadar doğaIdı. Bazı kişiIer içinse toprağın üzerinde kaIabiImek önemIiydi. Çünkü onIara aşağıIarda yer yoktu.  Uğur ArsIan

Aşk öyle bir şeydir ki; gururun demirlerini eritir, kalbin toprağını besler.

Seni yağmurdan sonra etrafa yayılan toprak kokusu gibi seviyorum, buram buram.

Ben toprağıma kara leke ekmem.

Toprak gibi güçlü olmalı insan. O; ezildikçe daha da sertleşir. Onu ezenler daima ona muhtaçtır. Hayatı onda bulurlar hep.

Toprağın âfetleri üçtür: Heyelan, erezyon, ona tohum ekilmemesi.

Toprak gibi müşfik, toprak gibi cömert olmalı.

Sen tarlayı sürerken dilinden duayı, kalbinden tevekkülü eksik etme ki toprak bereketli olsun.

Toprak neden böyle güzel kokuyor dersiniz? Sevdiklerimiz onunla olduğu için mi?

Hayat insanı yormaz. İnsanı insanIar yorar. Hayat topraktır, kuyuyu insanIar kazar.

Toprak ne kadar zengin oIursa oIsun, ekiImedikçe mahsuI vermez. KafaIar da öyIe; ekiImeyen kafaIar da fikir üretmez.  Seneca

Sen tohum ektin de toprak mı ‘vermem’ dedi?

Güller sarı sarı, topraklar ıslak. Yanık yanık türküler, söylenmez kabataslak. Onları iyiden iyiye; yürekten gelerek, söyler âşıklar sanki, kalbini iğneyle delerek. Aşk böyle güzeldir, olduğu gibi, her şeye rağmen severek.

Sır gibi sevmeli, gizli saklı. Tohum toprağın taa derininde büyür.

Bazıları insanın topraktan yaratıldığını inkâr ederek maymundan geldiğini iddia ederler. Bu maymunlara cevap vermek bile mâlâyaniyle iştigal etmektir. Bırakın, kendi tellerinden çalarak üç maymunu oynayıp dursunlar.

Elinize bir avuç toprak alın ve onu düşmanınızın başına saçın. Sizce kafası yarılır mı? Hayır. Peki kafasından aşağı su boşaltın. Kırılır mı? Yok. Öyleyse toprak ile suyu karıştırarak kerpiç yapın ki amacınıza ulaşabilesiniz.

Yeşillik topraktaki çirkinlikleri, tatlı sözler de insanlardaki eksiklikleri gizler.

Elini fazla sıkma! Elin boş gireceksin toprağın altına. Dağıt ki sevapların seninle gelsin.

Senin toprağın uyum sağlayamadı benim iklimime. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı değildi bizim coğrafyamız. Her zaman kurak, her zaman çoraktı.

Toprak aldığı suyu ve tohumu en güzel yemişlerle geri verir de; aldığı insanları geri vermez.

Ne kadar güzel olsa da toprak olacaktır bütün yüzler.

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anIayacak; fakat o gün yağmur yağmayacak. Nicanor Parra

Her toprak, her şeyi taşıyamaz.  Afrika Özdeyişi

Ey gâfil insan! Toprağın üzerinde ha bire gülüp eğlenirsin, ama bir gün onun altına gireceksin.

Sen gül olmayı başarırsan toprak olup da seni başının üzerinde taşıyan olur.

Toprak Sözleri

Toprağını verimli duruma getir önce. İçin kurak ise, gül eksen ne yazar? Yine ot biter, yine ot.

Toprak çiftçiye nasıl sorgusuz teslim oluyorsa, insan da sevdiğine öyle olmalıdır.

İnsanlar da toprağa benzerler. Herkesin bilinçaltında bir şeyler gizlidir.

Toprağa ekiIen tohumIar içinde en çabuk mahsuI vereni, fedaiIerin döktükIeri kandır.  H.de BaIzac

Taşında toprağında gözünüz olmasın dünyanın. Azla yetinin ki, azalınca yitirmeyesiniz kendinizi.

Pas tutmuyor yüreğim, yeryüzü misali, toprak misali. Lekelemeye çalışma boşuna.

İstanbul’un taşı toprağı altınmış. Tabii tabii külçe altın ne demezsin!

Topraksın, toprağa döneceksin.  İnciI

En kıymetli toprak vatan toprağıdır.

Sehpanın kuruIduğu toprak, çorak kaIır.  Victor Hugo

Toprak kadına benzer. Sertliğe de çekingenliğe de gelemez.

Kurak toprak yağmuru nasıl beklerse öyle bekliyorum seni. Biliyorum, geleceksin; gece çöktüğünde hilal nasıl geliyorsa, gece bittiğinde güneş nasıl geliyorsa öyle.

Eğer gerçekten inanarak kazarsan toprakta define bulursun.

Sulanmayan toprak kurumaya, sevilmeyen kalp ölmeye mahkumdur.

ÖImek için doğmuştur ya insan; o yüzden her yağmur sonrası toprak kokusunu sever. ToIstoy

Ağaçlar hiçbir zaman güçlü köklerini gökyüzüne doğru uzatmazlar. Her zaman toprağın derinliklerine gizlenmiştir onlar.

Tohum ek, vermezse toprak utansın.  N.FazıI Kısakürek

Senden vazgeçeceğimi sanma. Yağmur yağmıyor diye buluta küser mi toprak?

BizIer toprağa benzeriz. Bize her türIü kötü şey atıIabiIir ama bizden hep güzeI şeyIer çıkar.  Cüneyd-i Bağdadi

Toprağı görmez misiniz? Ne kadar mütevazidir. İşte bu yüzden bağrında çiçekler açar.

Çiftçi toprağın ne zaman ekileceğini biliyorsa hazan mevsiminden korkmaz.

Toprağında zengin bir aItın damarının oIduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanIarda kendi zayıf ve kuvvetIi tarafIarını (çok zaman) biImezIer.  JuIes Renard

Toprak aItında aranızda iki karışIık mesafe de oIsa, sana çok uzak demektir.  Hz.AIi

Aşk sanki doğal bir gübre gibidir. Mide bulandırır ama toprağı yeşertmesini de becerir.

Çok sevmene rağmen onun kalbi filizlenmemişse bil ki toprağı sen değilsin.

Hepimizin bir annesi vardır; toprak.  Victor Hugo

Topraktan gelmiştir her insan, yine toprağa rücû edecektir. (Dönecektir.) 3 günlük dünyada çamurlaşmaya ne lüzum vardır?

Beni kalbine sığdıramadın ya, bir karış toprağa sığınca ağlasan ne olur?

Yapraklar kurur ve yere düşer ya hani; onlardan bile ders almalıdır. Çünkü o yapraklar, bir zamanlar toprağa hep tepeden bakmışlardır.

Şimdi basıp geçtiğin kara toprak bir gün boyunu aşacak. Ne yapacaksın onunla yalnız kalınca?

Toprağın altında olanların sayısı, üstünde olanlardan fazladır. Uyanalım kardeşlerim.

Toprak da kadınIar gibidir; kendisine karşı ne sert, ne de çekingen davranıImasını ister.  AnatoIe France

Baharda mı dünyaya geldin sen? Toprak uyanırken? Ondan mı bu güzelliğin?

Haktan bahar fermanı geImedikçe, toprak sırrını açamaz.  MevIâna

Sarayda mermer olabilmek değil, toprak olup bağrında güller yetiştirebilmektir hüner.

Toprağa kötü şeyler de atar insanlar, ama ondan daima güzellikler çıkar.

Ömür savrulan yaprak, herkesin sonu kara toprak.

Toprak ne zâlimleri, ne kâfirleri yutmuş. Kimilerinin kabri Cehennem çukuruyken kimilerinin kabri Cennet bahçesidir. Toprağın ölüyü sıkması diye bir hakikat vardır, inanan insan ‘mantığa uymuyor’ diyerek bunu inkâr etmemelidir.

Bu ülkenin topraklarında yaşayan vatan hâinleri böyledir; önce sizinle beraber gülleri suluyormuş gibi yaparlar. Gece olup karanlık çökünce gidip o güllerin diplerine kezzap dökerler.

Toprağın altında kendini vazgeçilmez zanneden ne insanlar yatıyor, sen kimsin ki?

Toprak ananın değerini bilin. Öksüz kalınca anlarsınız ama iş işten geçer.

Toprağa merhamet hayırdır, inan, Iütfetsen güI verir, zuImetsen diken.  Nizami

Topraktan biten güIIer soIar gider, gönüIden biten güIIer daimidir.  MevIâna

Toprağı örnek al Âdemoğlu! Kusurları ört, güller sun herkese.

Her taraf nimetlerle kaplı bir bahçe olsa bile farelerin ve yılanların yiyeceği şey yine topraktır.

Toprak çok zengin olsa bile onu ekmezseniz mahsul vermeyecektir. Zekâ da bunun gibidir. Kullanmazsanız eserini göremezsiniz.

Uğrunda ölümü göze alan biri yoksa o toprağa vatan denmez.

Bu topraklara değer biçilmez. Çünkü kahramanlar onları kanla almışlardır.

Toprağında zengin bir aItın damarının oIduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanIarda kendi zayıf ve kuvvetIi tarafIarını (çok zaman) biImezIer.  JuIes Renard

Topraktan rızıklanırsın şimdi, o bir gün gözlerine dolacak. Bundandır ki haram yeme.

İIkbaharda usuI usuI yürü; toprak ana hamiIedir. KızıIderiIi Atasözü

Vatanı sevmek demek yerdeki toprağı değil, içindeki insanları, tarihini, kültürünü, bayrağını, manevi değerlerini sevmek demektir.

Toprak, nankör bir adamdan daha kötü bir şey yetiştiremez.  Ausonius

Bütün sıkıntıIar bitip, acıIar dinse biIe, bir susmayan çağrı var ki; kara topraktan geIir.  Mehmet ÇınarIı

Toprak Sözleri

İlkbaharda usulca yürüyün, nazik olun. Toprak ana gebedir, kimbilir ne çiçekler doğuracaktır.

Dost dost diye nicesine sarıIdım, benim sadık yârim kara topraktır.  Aşık VeyseI

KanIa suIanan toprak, ürün vermez.  Victor Hugo

Derelerin içinde kuru toprak ne gezer?

Sarılalım birbirimize, ttoprak bizi alıncaya dek sürsün. Yoksa aşk küser sana, toprak oluncaya dek üzülürsün.

Bugün üstüne bastığın çimenIer, yarın toprağının üzerinde bitecek.  MevIâna

Hiç derede kuru toprak buIunur mu?  MevIâna

Tohum; toprağa düştüğünde umutsuzluğa kapılmaz. Toprağı yararak göğü delmeyeceği ne malumdur?

Toprağı kan ile sularsan ürün alamazsın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2021 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.