Velayet Davasında Hangi Koşullara Bakılır?

22 Temmuz 2015

Çocukların velayetinin kimde kalacağı konusu boşanmak üzere olan eşlerin en çok üzerinde durduğu ve en çok düşündüren konudur. Velayet hakkı, kanunlar gereği sadece anne ve babaya verilen haktır. Evlilik devam ettiği sürece de anne ve baba bu hakkı beraber kullanırlar. Akrabalık ve yakınlık derecesi ne olursa olsun, anne ve baba dışında başka hiç kimsenin velayet hakkı olamaz.
1
Çocuğun anne bakım ve şefkatine muhtaç olduğu zaman velayet anneye verilir. Bu işin temel kurallarındandr. Çocuğun istekeri, arzusu, pedagoglar ve psikologların görüşü mahkemede yol gösterici olur.
2
Anne bakımına ve şefkatine muhtaç olan çocukların bazı durumlarda velayetleri annelerine verilmez. Bu durumlar; annenin cezaevinde olması, annenin tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığının olması, annenin iffetsiz bir yaşam sürmesidir. Bu gibi durumlardan dolayı çocuğun velayeti anneye verilmez.
3
Bir velayet davasında en önemli olan şey, çocuğun yararlarını değerlendirmektir. 
4
Çocuğu yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, eğilimleri, aile parçalanmasını en alt düzeyde hissetmesi, anne sevgisine muhtaçlığı göz önünde bulundurulmaktadıır.
5
Çocuğun alıştığı ortamdan ayrılmaması, kopmaması velayetin düzenlenmesinde önemli maddelerden bir tanesidir. Çocukların boşanmadan en az hasar görmesi için hayatında oluşacak değişiklikler alt seviyede tutulmalıdır.
6
Velayet davası düzenlenirken, kardeşlerin birbirinden ayrılmamasına özen gösterilir. Ayrılan kardeşler ruhsal bunalımlara girebilir. Kardeşlik ilişkilerinin zayıflamaması için çocukların velayeti tek bir tarafa verilmeye çalışılır.
7
Çocuklar büyümüş olmasından dolayı anne şefkatine ihtiyaç duymayabilir. Babanın da özel durumları varsa eğer velayet yine anneye verilir. 
8
Çocuğun velayetinin babaya verilmemesindeki özel sebepler ise alkol bağımlılığı, sürekli evden ayrı olunan bir işi olması, kötü yaşantısı gibi faktörlerdir.
9
İyi ve kötüyü birbirinden ayıran çocuğun fikri, aile mahkemesindeki görevli  uzmanlar tarafından alınır. Yargıç, çocuğun fikrini dikkate alır fakat son karar çocuğun menfaatini düşünerek verilen karardır.
10