Ünlü İsimlerin Türkler Hakkında Söyledikleri

22 Ağustos 2015

"Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler"
Albert Sorel
1
"Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır."
Lord Byron
2
"Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir." 
Comenius
3
"Türk'ün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insani atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir."
Edmondo De AMICIS
4
"Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor."
Gelland 
5
"Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı."
Çarnayev
6
"Silahlı milletin en canlı örneği Türkler'dir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür."
Moltke
7
"Artık Türklerle savaşmam. Onlar cesur ve iyi insanlar."
Andreas Phitiades
8
"Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka bir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir."
Mulman
9
"Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis, efendi millettir."
Kayzerling
10
"Türk milleti iki bin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türkler'in mesleği askerliktir. " "Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler."
Donaldson
11
"Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır."
Lady Mary Wortley Montagu
12
"Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir."
Pierre Loti
13
"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur."
Tasso - İtalyan Şair
14