Tuz Gölü Artık Kırmızı

27 Temmuz 2015

Buz mavisi rengiyle bilinen Tuz Gölü'nün kırmızı olmasının nedenlerini bilim adamları araştırdı.
1
Kırmızı renge boyanmasının sebebi; renk değişikliğine sebep olan, toplu iğnenin ucunun binde biri büyüklüğündeki "duneliella salina" adı verilen su yosunudur.
2
Tuz Gölü'nün kıyısında görülen ve geniş bir alana yayılan kırmızılığın nedeni, beta karoten adı verilen pigment olduğu açıklanmıştır.
3
Sadece üç canlıda görülen bu pigmentin, dunaliella salina adı verilen bitkiden dolayı olduğu ortaya çıkmıştır. 
4
Tuz Gölü'nde yaşamasının çok doğal olduğunu söyleyen uzmanlar, bu bitkinin çok fazla çoğalması durumuna da algal bloom adını veriyorlar.
5
Fransa, gölü inceledikten sonra da bir açıklama yapmıştır.
6
Flamingoların artemia salinalarla beslendiğini söylerken, besin kaynağının da dunaliella salina adı verdiğimiz algler olduğunu açıklamışlardır.
7
Tuzlu ortamlarda bulunmaktadırlar.
8
Tuzluluk arttıkça dunaliella salinaların da sayısı artmaktadır.
9
Dunaliella salinaların çok olduğu yerlerde o bölge kırmızı görünmektedir ve sayıları arttıkça kırmızılık yoğunlaşmaktadır.
10
Sığ bölgelerde su azaldığı için tuzluluk oranı artmaktadır. Tuzluluğun yoğunlaşmasıyla artan kırmızı renk olduğundan dolayı, sığ bölgelerde kırmızılık yoğunlaşmaktadır.
11
Kış aylarında ise göldeki su seviyesi arttığı için, kızıllık yok olmaktadır.
12
Yaşanan olayların doğal olduğu ve bir tehlike arz etmediği , Akdeniz Havzası'nda da zaman zaman böyle olayların yaşandığı uzmanlar tarafından açıklanmıştır.
13
Yaşama sıcaklıkları 26-27 derece civarındadır.
14
Tuz oranı düşüp, göl sıcaklığı arttıkça bu bitkinin yaşama olasılığı azalır.
15