Türkler Hakkında Söylenmiş Deyimler ve Atasözleri

29 Ocak 2020

Maltalılar
Maltalılar çok nadir bir olay yaşandıysa “Bir Türk vaftiz edildi” anlamına gelen bir deyim kullanırlar.
1
Fransızlar
Fransa halkı sert ve acımasız kişilere “Tam bir Türk” anlamına gelen “C'est un vrai Turc” diye hitap eder. 
2
İtalyanlar
İtalyanlar tehlikeli bir durumda dil alışkanlığı ile “Mamma li Turchi” diye bağırır. Bunun anlamı ise “Anneciğim, Türk geliyor!”
3
Romanyalılar
Rumence’de cahil bir kişiye “Seni Tüürkk” şeklinde hitap edilir.
4
Ermeniler
Ermeniler, karşısındaki kişi bir saçmalık yaptığında ya da anlamadığında “Sen Türk müsün?” diye kızar.
5
Norveçliler
Sinirlenmiş biri için Norveçliler “Bir Türk kadar kızgın” deyimini kullanırlar.
6
İranlılar
Özellikle Azeri Türkleri için İran  gibi bölgelerde “Türk-i har” lakabı takılmıştır. Bunun anlamı ise “ Eşek Türk”
7
Ruslar
Rusların asimile etmeye çalıştığı Tatar Türkleri için “Davetsiz misafir Tatardan kötüdür”
8
Araplar
Araplar birisini hırsızlıkla yargılarken “Onu eve alma, o bir Türk' tür" anlamına gelen bir deyim kullanır.
9
Avusturyalılar
Avusturya'da köylerde akşam olunca çocukları eve getirebilmek için "Es ist schon dunkel. Türken kommen. Türken kommen." cümlesi söylenir. Bunun anlamıysa "Hava çoktan karardı. Türkler gelir. Türkler gelir." şeklindeydi. Böylece çocuklar da korkudan evlerine geliyor.
10