Türk Mitolojisindeki En Önemli 10 Karakter

12 Ağustos 2015

Dünyada en çok bilinen mitolojilerinden daha köklü olan Türk mitolojisi unutulmaya yüz tutmuş durumda. Zengin bir içeriğe sahip olan Türk mitolojisinde birbirinden efsanevi karakterler yer alıyor. Bu önemli değerlerimiz batılılaşma çabası altında kaybolmak üzere. İşte o karakterlerden en önemli 10 varlık...
1
Gezer Han
Asıl adı Büke Beligte olan Gezer Han, Türk mitolojisinin en büyük kahramanlarından tekidir. Babasız büyüyüp efsanevi savaşlar kazanan ve yeraltına inip başarıyla çıkan çok büyük özelliklere sahip bir karakterdir. 
2
Tengri Han
Türkler var olduklarından bugüne kadar “Tengri” inancına sahip. Dünyada her şeyin bir ruhu olduğunu ve bu ruhun da Tengri’den geldiğine inanılırdı. Her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olarak Tengri gösterilir ve kişileştirilemez.  
3
Tulpar
Türk mitolojisinde çok büyük öneme sahip olan Tulpar, hakkında ilginç bir inanış hakimdi. Bu inanışa göre Tulpar’ın kanatlarını kimse göremez. Çok özel durumlarda kanatlarını açan Tulpar’ın kanatları biri tarafından görülürse Tulpar’ın kaybolacağı inancı hakim.
4
Ak Ana
Ak Ana, inanışa göre Tanrı Ülgen’e yaratma ilhamı veren gizemli bir varlıktır. Henüz hiçbir şey yaratılmadığı ve sadece suyun olduğu zamanlardan tekinde Ak Ana, o sulardan çıkıp Tanrı Ülgen’e yardım etmiş ve sonsuza dek sulara karışmıştır.
5
Ak Sakallı Hızır Dede
Türklerin her zaman inançları arasında yer almış olan Hızır, farklı isimlerle anılsa da Türkler için vazgeçilmezdir. Hızır’ın elinde hayvan başlı “çevgen” adlı asası, altında bembeyaz bir atı ve üstünde bembeyaz bir giysisi vardır.
6
Kartal Ana
Yakut Türklerine göre güneşin simgesi olan Kartal Ana’nın, Şamanları yeryüzüne getirdiğine inanılır. “Güneş Kuşu” olarak da adlandırılan Kartal Ana, Türk mitolojisinin en önemli karakterlerinden biridir.
7
Kayra Han
Türk mitolojisinde tanrıların en büyüğü ve en önemlisidir. Mutlak üstünlüğe sahip olan Kayra Han, her şeyin hatta diğer tanrıların dahi yaratıcısıdır. 
8
Asena
Türk mitolojisindeki efsanevi bir karakterdir. İnanışa göre Aşina, Zena, Asen ve Şunnu sülaleleri bu efsanevi dişi kurttan türemiştir.
9
Bay Ülgen
Türk mitolojisindeki inanışa göre 16.katta yer alan “Altın Dağ” da altın tahtta yaşıyor. Gök cisimlerini ve gök olaylarını yönetir. Ayrıca Bay Ülgen inanışa göre ilk insanlara bir beyaz bir siyah taşla ateşin nasıl yakılacağını öğreterek medeniyete ilk adımı artırmıştır.
10
Erlik Han
Türk mitolojisinde iblis ve cin kimliğine sahip olan ve kötülüğü simgeleyen bir varlıktır. Altayların inanışına göre insanların yaradılışında Tengri’ye baş kaldırmış ve Tengri de onu yeraltına hapsetmiştir.
11