Tarihin En Büyük 10 Filozofuna Göre Tanrı Kavramı

19 Ekim 2020

Anximandros
Tanrılar, değişik mevsimlerde doğup ölürlerdi. Sayıları sonsuz dünyalardı.
1
SpeusipposSpeusippos'a göre Tanrı, her şeyi yöneten bir çeşit hayvansı bir güç.
2
Xenophanes
Tanrıs; görür, işitir, ama soluk almaz. Ancak insan yaradılışıyla hiçbir ortak yanı bulunmaz.
3
Aristotales
Aristotales'e göre Tanrı değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman evren, kimi zaman ruh olarak adlandırıyordu.
4
Anaximenes
Tanrı, havaydı. Tanrı yaratılmış, uçsuz bucaksız ve hep hareket halinde.
5
Demokratios
Tanrı, kimi zaman imgeler ve çevrintileridir. Bazen bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda bilgimiz ile zekamızdır.
6
Kleanthes
Tanrı değişkenlik gösterir. Bazen evren, bazen akıl, bazen doğanın ruhu, bazen de her şeyi kuşatıp saran yüksek bir sıcaklıktır.
7
Herakleitos
Herakleitos'a göre Tanrı kavramı ilk başta kesin değildi. Ardından Tanrıya duygudan yoksun der sonra zamanla biçimden biçime sokar ve sonunda da yerle gök olduğunu açıklar.
8
Pythagoras
Ona göre Tanrı, bütün nesnelerin yaradılışına dağılan bir ruhtur. Bizim ruhlarımız da ondan kopmuştur.
9
Strato
Tanrı, üretme, çoğaltma ve azaltma gücü olan doğadır. Ayrıca biçimi ve duygusu da yoktur.
10