Tarihe Karışacak Meslekler

03 Ekim 2015

Matkap Teknisyeni 
2022 yılına kadar, matkap teknisyeni sayılarında % 6'lık oranda düşüş olması beklenmektedir.
1
Oduncu 
Oduncu sayısında 2022 yılına kadar %9 azalma olması beklenmektedir.
2
Postacı 
Elektronik posta kullanımlarının çoğalmasıyla, postacı mesleği yok olmaya doğru gitmektedir. 2022 yılına kadar % 28 oranında düşme beklenmektedir.
3
Sayaç Okuyucu
Elektronik sayaçların artmasıyla, sayaç okuyucu mesleğini yapanlar azalmıştır.
4
Uçuş Görevlisi
2022 yılına kadar uuçuş görevlilerinde % 7 azalma olması bekleniyor.
5
Baskıcı
Dijitalleşmenin çoğalmasıyla beraber, baskı mesleğiyle uğraşanların işleri tehlikeye girmektedir.
6
Vergi Tahsildarı
% 4 oranında azalma olacak bir meslek, vergi tasildarlığıdır.
7
Tatil Organizatörü
Tatil organizasyonu yapan tatil acentalarında insanlara olan ihtiyaçlar, internet üzerinden yapıldığı için azalmaktadır.
8
Gazete Muhabiri
Online gazetelerin insanlar tarafından daha çok tercih edilmesinden dolayı, 2022 yılına kadar % 13'lük bir düşüş beklenmektedir.
9
Tarla İşçisi
Teknolojinin artmasıyla, tarla da insan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. 2022 yılına kadar %19 oranında azalma beklenmektedir.
10