Tarihe Damgasını Vurmuş Kadın Savaşçılar

24 Temmuz 2020

Devletlere yön veren, tek bir sözüyle imparatorlukları titreten, yaptıkları buluşlarla dünyayı güzelleştiren kadınlar, yüzyıllardır tarihin akışını değiştiriyor. İşte tarihe damga vuran kadın savaşçılar...
1
Karyalı I. Artemisia
Av Tanrıçası Artemis'in adını taşıyan Artemisia, M.Ö. 5. yüzyılda bugünkü Türkiye sınırları içinde yer alan Halikarnas krallığının kraliçesiydi. Ancak daha çok bir donanma kumandanı ve Pers kralı Xerxes'i Yunan şehir-devletlerini işgali sırasında desteklemesi ile bilinmektedir.
2
Joan of Arc
Efsanevi bir kadın savaşçı olmasının yanında aynı zamanda Katolik bir azize olan Joan, Başmelek Michael'ın Yüzyıl Savaşları'nda Fransa Kralı 7. Charles'a işgalci İngilizler'i defetmekte yardımcı olması konusunda onu yönlendirdiği görüleri başladığında yalnızca bir çocuktu. Başlarda, erkekler ve askerlerin alay konusu olmasına rağmen, Joan'un etkisiyle Orleans Kuşatması dokuz gün içinde sona erince herkes onu ciddiye almaya başladı.
3
Trieu Thi Trinh
Vietnam'ın Joan of Arc'ı olarak anılmasına rağmen, Trieu Thi Trinh ondan 1200 yıl önce yaşadı. 20 yaşındayken, Trieu 1000 kişilik bir kuvvet topladı ve 3. yüzyılda Vietnamlı yurttaşlarını ülkeyi işgal etmeye çalışan Çin birliklerine karşı ayaklanmaya davet etti. Erkek kardeşi onu bu isyandan vazgeçirmeye çalıştıysa da, Trieu'nun cevabı savaş alanında olduğu kadar sertti: "Rüzgarda yolculuk etmek ve dalgalarda yürümek, Doğu denizinin balinalarını kesmek, sınırları temizlemek ve insanları boğulmaktan kurtarmak istiyorum. Niye başkalarını taklit edeyim, başımı eğip diz çökeyim ve bir köle olayım? Niye kendimi bayağı ev işlerine adayayım?" Bu sözden sonra, kardeşi de orduya katıldı.
4
Nakano Takeko
Japonya'nın bilinen az sayıdaki kadın samuraylarından biri olan Takeko, 1868'den 1869'a dek süren Boshin İç Savaşı'nda kendini ortaya koymadan önce, edebi ve askeri alanlarda eğitim görmüştü.
5
Tomoe Gozen
En ünlü kadın samuray, Takeko'dan yaklaşık 700 sene önce yaşayan Tomoe'ydi. "Gozen", Tomoe'ye ustası General Minamoto no Yoshinaka tarafından verilen itibarlı bir ünvandı. 1180-1185 arasındaki Genpei Savaşı'nda erkek samuraylarla birlikte savaştı. Bir kadının erkeklerle birlikte savaşması oldukça olağandışıyken, Yoshinaka'nın Tomoe'ye ve onun savaş becerilerine duyduğu saygının önyargıları yıktığı anlaşılıyor.
6
Kraliçe Boudicca
Bir Kelt kabilesi olan Iceni'nin kralının eşi olan Boudicca bir kraliçeydi; onu bir savaşçıya dönüştürense dul kalması oldu. Eşi Prasutagus'un vasiyeti krallığın kızları ve müttefiği Roma imparatoru arasında paylaştırılması yönündeydi fakat Roma ancak bir erkek evladın varisliğini tanıyordu. Bu nedenle, Prasutagus'un ölümünden sonra, Romalılar sadece işgal etmekle kalmayıp, Boudicca'ya işkence edip kızlarına da tecavüz ettiler. Ancak olaylar bu şekilde sona ermeyecekti.
7
Grace O'Malley
Takma adı "Grainne Mhaol"u gençlik isyanı ile ilgili bir hikayeden alan Grace O'Malley, 16. yüzyılda yaşamış bir savaşçı ve korsandı. Annesi Grace'in babasıyla birlikte denize açılmasına kızın uzun saçlarının halatlara takılacağını öne sürerek karşı çıkınca, bu asi ruhlu genç kız, hemen buklelerini kesmiş ve hem yolculuğa hak, hem de "kel" anlamına gelen bir isim kazanmıştı. Bu cesur kadın İrlanda'daki Umaill Krallığı'nı, babasının ardından O Maille klanının şefi olarak yönetti. Miras aldığı gemileri ise korsanlık için kullandı.
8
Lozen
Bu Apaçi savaşçısının, 1870'lerin Arizona'sında kardeşi Victorio'nun kabilesi ile birlikte San Carlos Toplama Kampı'na götürülmeye zorlandığında 30'larında olduğu tahmin ediliyor. İçler acısı koşullarından ötürü bu kamp "Kırk Dönümlük Cehennem" olarak anılmaktaydı. 1877 civarında Victorio, Lozen'ın da aralarında bulunduğu bir grup insanın kamptan kaçmasına rehberlik etmiş, birlikte arazileri işgal edip, Apaçi bölgesinin kontrolünü ele geçirmiş olan New Mexico'daki Black Mountain'ın yeni sakinlerinin yüreklerine korku salmışlardı.
9
Zenobia
Eşinin ve üvey oğlunun 267 yılında suikaste kurban gitmelerinin ardından, Zenobia bugünkü Suriye topraklarında yer alan Palmira İmparatorluğu'nun başına geçti. Tahta geçtikten sonraki iki yıl içinde, Roma'nın ilerlemesini engelliyor ve Mısır ve Anadolu'yu işgal ederek, krallığının sınırlarını genişletiyordu. İyi bir binici olmasına rağmen, ordusuna duyduğu yakınlığı piyadeleriyle birlikte kilometrelerce yanyana yürüyerek gösteriyordu. Gerçek bir savaşçı kraliçeydi.
10