Şans Getirildiğine İnanılan Hayvanlar

20 Ekim 2015

Yarasalar, Çin inancına göre uzun ve rahat bir hayatı temsil etmektedir.
1
Ayılar, Siberya gibi ülkelerde şans getirdiğine ve doğaüstü güçleri olduğuna inanılan bir hayvandır.
2
Uçan böcekler, Mısır inancına göre güneç gücünü temsil etmektedir.
3
Boğalar, güç veren bir sembol olarak görüldükleri için Yunanistan, Mısır ve Doğu Hindistan gibi birçok ülkede şansta getirdiklerine inanılmaktadır.
4
Geyikler, Çin inanışına göre uzun ve düzgün bir hayatı temsil etmektedir.
5
Filler, Hindistan'da kutsal hayvanlardır.
6
Kurbağalar, Antik kültürlerine göre yağmuru ve bereketi simgeler.
7
Japon balıkları, Antik Yunan'da şans ve uzun hayatı temsil eden bir semboldür.
8
Domuzlar, Çinliler ve İrlandalılar için güzel şansı temsil etmektedir.
9
Tavşan demek çoğu kültürde doğurganlık olarak bilinmektedir.
10
Örümcekler, Müslümanlıkta olduğu gibi çok farklı külltürlerde de kutsal hayvan sayılmaktadır.
11
Yunus balıkları, Antik kültürlere göre iyi şansın işaretidir.
12