Şans Getirdiğine İnanılan Hayvanlar

27 Temmuz 2020

Çin inanışlarına göre, uzun ve mutlu bir hayatı temsil eden hayvan yarasadır.
1
Alaska, Kuzey Amerika gibi ülkelerde, ayının şans getiren bir hayvan olduğu inanışı hakimdir.
2
Mısır kültüründe kutsal olanlardan biri de uçan böceklerdir. Uçan böceklerin, güneşin gücünü temsil ettiğine inanılır.
3
Doğu Hindistan, Yunanistan ve Mısır'da, Boğalar, gücü temsil eden sembollerdendir.
4
Çinliler, cırcır böceği sesinin şans getirdiğine inanıyorlar. Sebebi ise, seslerini harmoniye benzetmeleridir.
5
Çin inanışlarına göre göre, geyik, uzun hayatı ve erdemi temsil eden bir semboldür.
6
Hindistan'da en kutsal hayvan, fildir.
7
Antik kültürlerin hemen hemen hepsinde, kurbağalar bereket olarak anılmaktadır. Bunun sebebi ise, yağmuru temsil eden hayvanlar olmasıdır.
8
Japon balığının, şans ve uzun hayatı insanlara sunduğuna inanılan yer Antik Yunan'dır.
9
Eski kültürlerin çoğunda, at uğurlu sayılmaktaydı. Sebebi ise, erkeği temsil etmesidir.
10
İrlandalılar ve Çinliler için, iyi şansın sembolü olan hayvan, domuzdur.
11
Tavşanlar, çoğu kültürde doğurganlığı sembolize etmektedir.
12
Örümcekler, müslümanlığın da dahil olduğu birçok kültürde kutsal hayvan olarak görülmektedir.
13
Çin'de kaplanlar, şansı temsil etmektedir.
14