Rusların Türklere Benzediğinin Kanıtları

15 Ekim 2015

En az bizim kadar rahatına düşkün ve yaratıcı insanlardır ruslar
1
Ulaşım ağları en az bizim kadar gelişmiştir.
2
Sanata olan meraklarını, her yerde belli ederler.
3
Mangal için yapamayacakları fedakarlık yoktur. Her şeye katlanırlar.
4
Fotoğraf çekiminde çok yaratıcılardır. Farklı sanatlar yaratmayı severler.
5
En az bizim kadar titizdirler.
6
Kısıtlı zamanları vardır ve çok değerlidir.
7
Kurallara her koşulda saygıları vardır.
8
Bizim gibi her şeye karşı direnirler. Tüm zorluklara hazırlıklıdır.
9
Vazgeçemeyecekleri şeylerin başında spor gelmektedir.
10
Arabalara modifiye yapmak onların görevidir.
11