Peygamber Efendimiz'in En Çok Okuduğu 10 Dua

21 Mayıs 2016

"Allahümme atina fid-dünya haseneten ve f"il-ahireti haseneten ve kinâ azâbennâr ."

Meali: "Allahim! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ates azabindan koru."
1
“Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!

Allah’ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)
2
“Allahümme innî eûzübike minel buğli. Ve eûzübike minel cübni. Ve eûzübike min en uradde ilâ erzelil umuri. Ve eûzübike min fitnetiddünya ve eûzübike min azâbil kabri.”
Meali: “Allah’ım! Cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım. Erzeli ömürden, dünyanın fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.”
3
"Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."

Meali: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun."
(Ebu Davud, At'ime 15)
4
"Allah’ım beni iyilik yaptığında sevinen kötülük yaptığında hemen istiğfar eden kullarından eyle!"
(İbn-i Mâce, Edeb, 57; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1462)
5
"Allâhümme musarrifel-kulûbi, sarrif kulûbenâ alâ tâetik."

Meali: "Ey kalbleri kudret elinde bulunduran Allahim. Kalblerimizi rızana uygun amel ve ibadete çevir."
6
“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım.”
(Buhâri, Tefsir, 16/1; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1489; Hâkim, el-Müstedrek, I, 712/1944)
7
Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur.

Meali: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır."  
(Buhari  11-96)
8
“Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.” idi. (Tirmizî, Deavât, 85)
Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler
9
"Allahümme inneke afüvvün kerimün,tuhıbbül affe fa'füanni"
Meali: Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle
Kaynak: Tirmizi, Da’avât 89
10