Petrol Endüstrisinin Yerini Alacak Enerji Kaynakları

28 Eylül 2015

Rüzgar Enerjisi
Su kullanımı gerektirmeyen ve ucuz olan bu enerji için kurulan rüzgar türbinlerinin sayısı artmaktadır.
1
Hidroelektrik Enerji Santrali
Bugüne kadar kullanılan en verimli enerji kaynağı olan hidroelektrik santraller, ısı enerjisi için kurulan güneş panellerinden 3 kat daha az maliyetlidir. 
2
Güneş Enerjisi
Güneş tesislerinin maliyeti önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı yarıya azalacaktır. Güneş enerjisi çatılar, yollar, arabalar, uçaklar, tekneler ve trenlerde kullanılacak olan geleceğin gücüdür. 
3
Bioenerji
Biyokütle yenilenebilir, depolanabilir, temiz bir enerjidir. Katı biyoyakıtlar, mısır püskülü ve pirinç sapları gibi tarımsal ürünlerden elde ediliyor. Birçok biyolojik organizmalardan ve atık artıklardan elde edilecek olan bu biyoyakıtlar geleceğin enerji ihtiyacının çoğunu karşılayacak gibi görünüyor. 
4
Jeotermal Enerji
Yerkabuğunun yüzlerce metre derinliğine uzanan kuyular, borular ve tünellerle elde edilen bu enerjiyi İtalya 1904 yılından beri, Kaliforniya ise 48 yıldır üretiyor.
5
Gelgit Enerjisi
Okyanusa kıyısı olan ülkelerde geleceğin temiz ve yenilenebilir enerji ihtiyacının büyük bir kısmının gelgit enerjisinden sağlanacağı bekleniyor. Bu enerjinin tek olumsuz özelliği ise maliyetinin yüksek olması.
6
Dalga Enerjisi
Okyanuslarda gizli olan bu enerjinin sadece küçük bir kısmı bile kontrol altına alınabilirse, tüm dünyanın ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık %10'u karşılanabilir.
7
Hidrojen Enerjisi
Gelişen teknoloji ile hayatın birçok alanında kullanılacak olan hidrojen enerjisi, temiz enerji üretmek için kömür ve doğal gazı da kullanıyor.
8
Güneş, Rüzgar ve Biyoyakıt Santralleri
Enerji üretimini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla güneş, rüzgar ve biyoyakıt enerji santralleri bir alana birlikte kurulmuştur.
9
Kinetik Enerji
İnsanlar hareket ederek enerji üretir. Yani bir bisiklet pedalını çevirirseniz kinetik enerji üretirsiniz.
10