Padişahların İz Bırakan Sözleri

10 Aralık 2018

FATİH SULTAN MEHMET : " İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. "
1
FATİH SULTAN MEHMET : " Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. "
2
SULTAN 4. MURAD : " Allah, Peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz. "
3
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN : " Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes suhhat gibi. "
4
SULTAN 4. MURAD : "Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne? "
5
SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN : " Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. "
6
SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN : " Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. "
7
FATİH SULTAN MEHMET : " Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır. "
8
SULTAN  2. ABDÜLHAMİD HAN : "Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlanmadır. "
9
SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN : "Millet birbirini kırıp geçeceğine bırakın beni öldürsün. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım. "
10
SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN : "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. "
11
FATİH SULTAN MEHMET : " Eğer yapmak istediğimi sakalımın bir teli bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. "
12
YILDIRIM BAYEZİD : " Yenileceğinden korkan, daima yenilir. "
13
SARI SELİM (3. SELİM) : " Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse. "
14
3. MEHMET : " Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. "
15
3. AHMET : " Sancak-ı Şerefi sana, seni Yüce Allah'a emanet eyledim. Tatar Hanı'nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! "  (Baltacı Mehmet Paşa'ya)
16
2. MUSTAFA : " Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. "
17
OSMAN GAZİ : " Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. "
18
ORHAN GAZİ : " Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. "
19
2. SÜLEYMAN : " Emir Allah'ındır... Lakin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad'ı düşman eline komayız. Velakin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız! "
20
SULTAN 4. MURAD : " Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. "
21
5. MEHMET REŞAT : "Ben Osmanlı Padişahı, İslan Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım. "
22