Osmanlı İmparatorluğu'nun En Ağır Yenilgileri

19 Ekim 2015

Mokra Savaşı (Temmuz 1445)
1445 yılında Arnavutluk’ta Osmanlı Devleti’ne karşı 15 bin kişilik özel bir kuvvetle İskender Bey isyan çıkardı. Osmanlı Devleti, bu isyan üzerine 23 bin kişiden oluşan bir birliği Sinan Bey komutasında İskender Bey’in üzerine gönderdi. İskender Bey, ani olarak geliştirdiği baskınlar ve tuzaklarla Osmanlı ordusu baş edemedi ve ağır bir yenilgi aldı.
1
Albulena Savaşı (2 Eylül 1457)
Arnavutluk’un Osmanlı Devlet’indan kurtulması için çalışan İskender Bey, Mokra Savaş’ından sonra 18 bin kişilik ordusu ile tekrardan isyan çıkardı. Bunun üzerine İskender Bey’in üzerine 30 bin kişilik yeniçeri ordusu gönderen Osmanlı Devleti, bir gece baskınıyla büyük bir bozguna uğratıldı.
2
Racova Savaşı (10 Ocak 1475)
Osmanlı Devleti, Boğdan için 80 - 100 bin kişilik bir ordusuyla sefere çıktı. Romanya’nın Vaslui şehrinin önlerine kadar gelen ordu, Akkerman Kalesi’nde 70 bin kişilik ordusu ile Boğdan, Osmanlı ordusunu geri püskürttü.
3
Urmiye Muharebesi (9 Eylül 1605)
Batı İran’ı ele geçiren Osmanlı Devleti’ne karşı İranlılar, 75 – 80 bin kişilik ordusuyla saldırdı. 100 bin kişilik Osmanlı ordusu, Safevi ordusu karşısında dayanamadı ve 50 bin kişilik yeniçeri ordusu savaşta hayatını kaybetti.
4
Salankamen Savaşı (15 Ağustos 1691)
50 bin kişilik Kutsal Cermen ordusu ile 65 bin kişilik Osmanlı ordusu Belgrad önlerinde karşılaştı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu, beklenmedik bir şekilde yenildi.
5
Yuvaniça Savaşı (16 Ekim 1694)
Litvanya ve Polonya’nın beraber oluşturduğu 7 bin kişilik ordusu, 10 bin kişilik Türk – Tatar karışımı ordusu 16 Ekim 1694’te karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu yanlış savaş taktikleriyle yenildi.
6
Zenta Muhaberesi (11 Eylül 1697)
Osmanlı Ordusu, Kutsal Cermen Ordusu ile tekrar karşı karşıya geldi. 40 bin kişilik Kutsal Cermen Ordusu, 50 bin kişilik Osmanlı Ordusu’nu bozguna uğratarak savaşı kazanmayı başardı.
7
Aspindza Savaşı (20 Nisan 1770)
Osmanlı Ordusu, Gürcistan Ordusu karşısında geliştirdiği farklı bir savaş politikası ile Osmanlı’yı büyük bir yenilgiye uğrattı.
8
Larga Savaşı (7 Haziran 1770)
Elindeki üstün silah gücüyle Ruslar, Osmanlı Devleti’ni yenmeyi başardı. Bu savaşta Osmanlı Ordusu’nun Balkanlar’daki ilerleyişinde önemli bir kayıp oldu.
9
Kartal Ovası Muharebesi (1 Ağustos 1770)
Osmanlı Ordusu, üstün silah gücüyle aynı yıl içerisinde tekrardan Ruslar’a yenildi.
10
Boze Muharebesi (22 Eylül 1789)
Avusturya – Macaristan, silah gücü oldukça yüksek olan Rusya ile yaptığı ittifak sonucu, Osmanlı Devleti’ne saldırdı. Büyük kayıpların verildiği bu savaşı Osmanlı Devleti kaybetti.
11