Osmanlı Halkının Bölge Bölge Giyiniş Tarzları

09 Ekim 2015

Girit
1
İstanbul
2
3
4
Aydın
5
6
7
Ankara
8
9
Kemah
10
Erzurum
11
Sivas
12
Diyarbakır
13
14
15
Halep
16
Antep
17
Suriye
18
19
20
21
22
Suriye-Kudüs
23
Hicaz - Yemen - Libya
24
25
Adana
26
Konya
27
28
Trabzon 
29
Girit
30
Arnavutluk
31
Bağdat
32
Bosna
33
Denizli
34
35
36
Edirne
37
Kastamonu
38
Makedonya
39
Urfa
40
Van
41
Selanik
42