Osmanlı Devleti'ndeki En İlginç 10 Yasak

16 Eylül 2015

17. ve 18. yüzyılda İstanbul'a bekar erkeklerin girmesi yasaktı. Yasaktaki mantık ise İstanbul'a gelen bekar erkeklerin sürekli fuhuş yaptıkları, düzen bozdukları, isyana karşı ilk desteği verenlerin onlar olduğu iddialarından ötürü bu yasak getirildi. Bekar bir kişinin İstanbul'da kalması için evli bir aileyi kefil olarak göstermesi ve onlarla kalacağını beyan etmesi gerekiyordu.
1
Osmanlı Devleti kiliselerin çan seslerini yasaklamıştı. 
2
Osmanlı'da hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı vardı. Zamanla müslümanlar da nalın giymemeye başlayınca yasak baştan düzenlenir. Düzenlenen bu yasak ile artık gayrimüslimlere verilecek peştemallara, alameti farika olarak birer demir halka takılması uygun görülmüştür.
3
Osmanlı'da çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağı vardı. Bu yasağın nedeni ise "Çingene tayfasının ata binmesi ve kısrak beslemesi yasak edilmiş olup lazım geldikçe eşeğe ve arabaya bineceklerdir; muhalif hareket edenler siyaset olunurlar. Ona göre tenbih ve ilan eyleyesiniz."
4
16. yüzyılda Eyüp'teki kaymakçılar halkın gözünde oldukça fazla popülerdi. Bu popülerliğe bağlı olarak kadınlar kaymakçıları görmek için alışveriş bahanesiyle gelmeye başladılar. Bunu öğrenen Osmanlı Kadısı şöyle bir yasak getirir; "Kaymakçı dükkânlarına bazı nisa taifesi kaymak yemek bahanesiyle girip oturup namahremler cem'olup hilafı şer' işleri vardır diye Müslümanların haber verdiklerini bildirmişsin; bu babda ihmal caiz değildir; kadınlar kaymakçı dükkânlarına gitmeyecektir, gelen kadınların dükkâna alınmamasını dükkân sahiplerine şiddetle tenbih et, tenbihini dinlemeyen ve dükkanına kadın müşteri alan dükkân sahibini muhkem cezaya çarptır."
5
Osmanlı'nın batılılaşma yönündeki en büyük adımlarından biri olan Lale Devri'nde Patron Halil İsyanı'nın öncülüğünü yapan Horpeşteli Arnavut Halil, bir tellaktı. Bu isyandan sonra Arnavutların hamamlarda birlik kurarak yeni bir isyana kalkışmalarını önlemek için "Arnavutların hamam tellağı olma yasağı" getirildi.
6
İsrafı önlemek için evlerde beş türden yedi türlü yemeğe kadar yapılabilir ama yedi çeşitten fazla yemek yapılamaz.
7
1554 yılında açılan kahvehaneler, ilk olarak ulemalar tarafından hoş karşılanmadığı için yasaklandı. Bu yasak ulemaların kahve müdavimlerini zamanla tanımış ve kahvehanelere izin vermiştir. Ancak bu sefer de ikinci Mahmud döneminde Yeniçeriler'in toplanma yeri olmaması için kapatıldı. Bu yasak da kısa bir süre sonra tarihe karıştı.
8
Kadınların daha önceden anlaştıkları erkeklerle kayıklarda buluşmasından dolayı 1580'de alınan kadınların erkeklerle aynı kayığa binmesi yasağı getirildi. Bu yasak ikinci Abdulhamit zamanına kadar devam etti. 
9