Osmanlı Devleti'ndeki Birbirinden İlginç Vakıflar

19 Nisan 2019

Nefes Vakfı - 1730
Amaç, halkın maddi açıdan daha rahat nefes almasını sağlamaktır.
1
Köprüleri Sellerin Zararından Koruyan Vakıf - 1496
Amasya'da yapılan meşhur köprünün sel baskınlarında ağaç ve taş gibi sert malzemelerin şehre zarar vermesini engellemek için köprünün denetimini sağlama amacıyla kurulmuş vakıftır.
2
Leylek Vakfı - 1189
İzmir Yeni Cami etrafındaki leyleklerin bakımından sorumlu olan vakıftır. Leyleklerin bakımı için yıllık 100 kuruş ödenek ayrılmıştır.
3
Borcundan Dolayı Hapse Girenlere Yardım Vakfı - 1708
İstanbul'da kurulan bu vakıf, borcundan dolayı hapse düşmüş olan kişilere yılda bin akçe veren bir vakıftır.
4
Meyve Ağaçları Diken Vakıf - 1483
Devletin göstereceği yerlere senede 100 çeşit meyve ağacını diken vakıftır.
5
Duvar ve Sokak Temizliği Vakfı - 1470
Cami, medrese, darütalim gibi önemli binaların duvalarını ve sokakların temizliğini yapmakla sorumlu bir vakıftır. Ayrıca duvarlara yazılan yazıları temizlemekle de yükümlüdürler.
6
Misafirleri Ağırlayan Vakıf - 1756
Köy misafirhanelerine gelen misafirlerin masraflarını karşılamak için kurulmuş bir vakıftır. Bu vakıftaki temel amaç; hiçbir misafirin mağdur kalmamasıdır.
7
Helva Dağıtan Vakfı - 1780
Her yıl Recep ayında helva yapıp halka dağıtmak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır.
8
Suyu Soğutan Vakıf - 1837
Aydın'ın Orta Mahallesi'ne yaptırılan çeşmeye yaz aylarında kar konularak suyun soğutulmasını sağlamakla görevli bir vakıftır.
9
Pabuç Parası Veren Vakıf - 1818
Gaziantep'te kurulan Pabuç Parası Veren Vakfı'nın amacı, Kozanlı Camii mektebinde yatılı kalan öğrencilere yardım yapmaktı. Ailesi yakında olan yatılı öğrencilere 1 kuruş, uzakta olan yatılı öğrencilere 2 kuruş verilirdi. Ayrıca Ramazan ayında ailesinin yanına gitmeyip mektepte kalan öğrencilere 5 kuruş pabuç parası verilirdi.
10