Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk Defa Göreceğiniz Albümü

09 Kasım 2019

"Bütün ümidim gençliktedir"
1
"Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
2
"Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur."
3
" Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir."
4
" Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vadır; çalışkan olmak! "
5
"Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. "
6
" Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir... "
7
"Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır. "
8
"İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir! "
9
"Ne mutlu Türk'üm diyene! "
10
"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınız zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. "
11
" Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur. "
12
" Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. "
13
"Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır. "
14
" Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türk istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. "
15
"Söz konusu vatansa, gerisi teferruat. "
16
"Öğretmenler, yıllar sonra ödülünü alır. "
17
"Öğretmenler bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. "
18
" Okul, genç beyinlere insanlığa saygı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. "
19
"Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar. "
20
"Yurtta sulh, cihanda sulh."
21
" Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. "
22
" Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun idare, cumhuriyet idaresidir. "
23
"Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. "
24
" Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. "
25
"Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. "
26
" Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. "
27
"Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir. "
28
" Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. "
29
" Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. "
30
"Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. "
31
" Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. "
32
"Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. "
33
" Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir. "
34
" Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. "
35
"Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. "
36