Müslüman Olan Herkesin Bilmesi Gereken Dini Bilgiler

09 Ocak 2019

Müslümanım demenin anlamı nedir?
Allah ' bir bilmek, Kur' an-ı Kerim' i ve Muhammed Aleyhisselam' ı tasdik etmektir. 
1
Ne zamandan beri müslümanız?
'' Bela '' dediğimiz zamandan beri müslümanız.
2
'' Bela '' zamanı nedir?
Misak' a denir. Yani Allah ruhlarımızı yarattığı vakit bunlarahitaben; '' Elestü birabbiküm''  yani ( Ben sizin Rabbiniz değil miyim ) diye sordu.
Onlar da: '' Bela'' ( Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
3
Rabbin kimdir?
Allah
4
Seni kim yarattı?
Allah
5
Kimin Kulusun?
Allah'ın
6
İslamı ve Müslümanlığı öğrenmek farz mıdır?
Mutlak farzdır.
7
Allah' ın bir olduğuna delil nedir?
Sure- i İhlas' ın ilk ayeti kerimesidir.
8
Bunun anlamı nedir?
Sen söyleki ey habibim Allah birdir.
9
Allah' ın zatı hakkında düşünmek caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü insan aklı Allah' ın zatını anlamaktan acizdir. Allah' ın bir tek sıfatı hakkında düşünülür.
10
Nereden geldik, nereye gideceğiz?
Allah' dan geldik, Allah' a gideceğiz.
11
Niçin geldik?
Allah' a kulluk için.
12
Dinin hangi dindir?
İslam.
13
Kitabın hangi kitap?
Kuran-ı Kerim.
14
Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.
15
Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'ın.
16
Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam'ın.
17
Kimin Ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.
18
Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunmakta?
Mekke' de doğdu. Şimdi Medine' de '' Ravza- i Mütaharra' sındadır.''
19
Peygamberimiz kaç yaşında iken fiilen peygamberlik kendisine geldi?
40 yaşında iken.
20
Peygamber Efendimiz kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene.
21
Tevbei yeis nedir?
İmanı ve ameli olan kişinin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
22
Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu?
571 tarihinde.
23
Peygamber Efendimizin Hanımları bizim neyimiz olur?
Bütün müminlerin annesidir.
24
Peygamberimizn ilk hanımı kimdir?
Ha. Hatice validemizdir.
25
Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe validemizdir.
26
Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebepleri nelerdir?
Peygamberimiz, kabilelerin islamiyet bağlanmalarını ve kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak için, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise namuslarını ve iffetlerini korumak için evlenmişdir. Asıl gayesi ise kadınların vasıtasıyla İslamiyeti yaymaktı.
27