Mitoloji Tarihinin Pek Bilinmeyen Tanrı ve Tanrıçaları

23 Temmuz 2020

Eris - Nifak Tanrıçası
Eris, Yunan mitolojisinde fitne ve fesat tanrıçası. Savaş tanrısı Ares'in kız kardeşi bazılarına göre de kızı ya da yoldaşıdır. 
1
Aiolos - Rüzgar Tanrısı
Rüzgarların Tanrısına verilen ad. Bunu, bazıları Zeus'un, bazıları Hipotes ile Menalippe'nin oğlu sayarlar.
2
Bendis - Ay Tanrıçası
Ayın karanlık yüzünde bulunduğu düşünülür. Çeşitli zamanlarda ayın dünyaya bakan yüzüne geçerek ayı tavaf eder. işte bu yüzden ayın evreleri oluşur.
3
Eileithyia - Doğum ve Ebelik Tanrıçası
Zeus ve Hera’nın kızları olup ebelik ve doğum tanrıçası olan Giritli tanrıça.
4
Hebe - Gençlik Tanrıçası
Zeus ve Hera’nın kızları olup gençlik tanrıçasıdır.
5
Eos - Şafak Tanrıçası
Hyperion ile Theia’nın kızı, şafak tanrıçası.
6
Harmonia - Anlaşma ve Uyum Tanrıçası
Hermes ile Afrodit’in kızı olup uyum, ahenk tanrıçasıdır.
7
Amphitrite - Deniz Dibi Tanrıçası
Yunan mitolojisinde denizler tanrısı Poseidon'un eşi olarak bilinir. Doris ile Nereus'un "Nereidler" de denen 50 kızından biridir.
8
Hephaistos - Zanaatkarlar Tanrısı
Zeus’un Hera’dan olma oğlu; demircilik, zanaat, yontuculuk, metalurji, ateş, yanardağ tanrısı; Sembolleri: Çekiç, örs, demirci maşası, bıldırcın
9
Hestia - Aile Tanrıçası
Zeus’un kızkardeşi; ev, ocak, aile, geçim, dirlik düzen, mimari, bekaret tanrıçası; Sembolü: Ocakta yanan ateş
10
Mnemosyne - Bellek Tanrıçası
Bellek tanrıçası. İlham ya da sanat perilerin denen 9 musa (müzler), Zeus ile Mnemosyne’nin çocuklarıdır.
11
Asklepios - Hekimlik Tanrısı
Yunan Mitolojisi'nde tıbbın ve sağlığın tanrısı. Apollon ve Koronis'in oğlu.
12
Penia - Yoksulluk Tanrıçası
Yunan mitolojisinde, Penia fakirliğin tecessümüdür (cismanileşmesi). Özellikle fakirler tarafından tapılırdı. Tanrıların yaptığı bir şölende Porus ile evlenmiştir.
13
Aristaios - Arıcılık Tanrısı
Yunan mitolojisinde Aristaios arıcılık tanrısı olarak bilinmektedir.
14