Kobi Nedir? Kobinin Özellikleri Nelerdir?

14 Kasım 2015

Kobi, küçük ve orta boy işletmeler anlamına gelmektedir. Günlük hayatların olmazsa olmazlarıdır. Küçün ve orta boy işletmeler, ülkelerin ekonomisinde büyük bir ağırlığa sahip olan işletmelerdir. KOBİ'nin resmi tanımı şu şekildedir :
"250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir."
1
KOBİ'nin tanımı, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı ve Niteliklerini Belirleyen Yönetmelik olarak, günümüzün şartları gereğince 4 Kasım 2012'de değiştirilmiştir.
Son olarak KOBİ tanımı şu şekildedir : "İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birikimleri veya girişimleridir.
2
Ekonomilerde yaşanan sıkıntılardan en olumsuz etklenen işletmelerdendir. Sınırlı olanaklara rağmen piyasalara mal ve hizmet üreten KOBİ'ler, kriz sürecinde büyük işletmelere oranla daha fazla etkilenirler. Büyük hasar almalarına rağmen, yine ayakta dururlar ve ekonomik gelişme dönemlerinde büyük başarı hikayelerine sahip olurlar. KOBİ tanımları içerisinde farklı kriterler bulundururlar ve bu kriterlere göre KOBİ'ler belirlenir ve sınıflandırılır.
3
Kobilerin Özellikleri :
Düşük yatırım maliyetleri olmasına rağmen, istihdam imkanı oluştururlarTeknolojiyi yakından takip ederler ve yeniliklere yatkın olurlarAz yatırımla, fazla üretim ve fazla çeşitlilik sağlarlarEkonomik dalgalanmaları absorbe ederler ve daha az etkilenirler
4
Taleplerin çeşitliliğine ve değişikliğine çok kolay uyum sağlarlarBölgelerarasındaki kalkınmayı dengeli hale getirirlerGelir dağılımıdaki dengesizliği en az seviyeye indirirler.Kişisel tasarrufları hareketlendirirler.
5
KOBİ'ler, büyük işletmeleri hem destekleyicisi hemde tamamlayıcısıdırPolitik ve sosyal sistemin istikrar unsurları biri arasında yer almaktadırDemokratik toplumların ve liberal ekonomilerin temel sigortasıdır.
6
KOBİ'nin tanımından bahsederken mikro, küçük ve orta boy işletmelerin oluşturduğunu söylemiştik. İşte işletmelerin tanımları...
7
Mikro İşletmeler : Yıllık 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya bilançosu,1 milyon Türk lirasının üzerinde olamadığı işletmelerdir.
8
Küçük İşletmeler : Senede 50 kişiden daha az çalışanı istihdam eden ve yıllık satış hasılatları ve mali bilançusu 40 milyon Türk lirasının üzerinde olmadığı işletmelerdir.
9
Orta Büyüklükteki İşletmeler : Senede 250 kişiden daha az çalışanı istihdam eden ve senelik satış hasılatı ve mali bilançosu 40 milyon Türk lirasının üzerinde olmadığı işletmelerdir.
10