Kadınların Yönettiği Toplum: Tuaregler

14 Nisan 2017

Tuaregler, coğrafi konum bakımından Mali, Nijer, Libya ve Cezayir arasında kalan Kuzey Afrika'daki bir Berberi koludur. Berberi dilinin konuşulduğu bu topraklarda 1.2 milyon insan yaşamaktadır. Kalabalık nüfusunun yanı sıra bu topraklarda siyasi bir örgütlenme de mevcuttur.
1
Tuareg toplumunun geleneksel yapısı; soylular, din adamları, vassalar, zanaatçılar ve emekli kölelerden oluşuyor. Bu toplumu diğer toplumlardan ayıran en büyük özellik ise kadınların baskı altında olmamasıdır.
2
Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan bu toplumda kadınlar, diğer toplumlardaki kadınlar gibi kısıtlanmazlar ve özgür bir yaşam sürerler. Erkekler ise kadınlara göre ikinci plandadırlar. Bunun nedeni ise toplumun anaerkil bir yapıya sahip olmasıdır.
3
Anaerkil yapıdaki bu toplumda çocuklar annenin kabilesine bağlıdırlar ve soy zinciri anne tarafından gelir.
4
Yarı göçebe bir hayat yaşayan Tuaregler, anaerkil bir toplum oldukları için mülk de sadece kadına aittir ve toplumda kadının sözü, erkeklerin sözüne göre daha önemlidir.
5
Evli bir aile boşandıktan sonra da çocukların velayeti ve mülk kadının olur. Boşanma sonrası erkekler sadece develerini alabilir.
6
Kadınlar kabul ederlerse erkekler çadırlarda kalabilirler. Gün ağarırken de erkeklerin çadırı terk etmiş olmaları gerekir.
7
Boşanacak olan kadın, bu durumu ilk önce ailesiyle paylaşır. Ailesi ise kızının tekrardan bekar olacağını bir parti düzenleyerek kabiledeki diğer kişilere duyurur.
8
Toplumda genel olarak kız çocuklarına pek ciddi yasaklar da yoktur. Kızlar istedikleri takdirde geceleri bir erkekle çadırda kalabilir. Aileler bu konuda kızlarına herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Sadece, sabah olduğunda erkeğin devesiyle birlikte çadırdan ayrılmış olması şarttır.
9
Ayrıca erkeklerin bir çadırda yemek yiyebilmeleri için o çadırdaki kadınla cinsel ilişkiye girmiş olması şarttır. Eğer erkek cinsel ilişkiye girmediği bir kadının çadırında yemek beklerse, bu o kadına yapılmış olan çok büyük bir saygısızlık olarak kabul edilir.
10
Evlilik ise yine kadına bağlı olarak gerçekleşiyor. Kadın evlenmeye karar verdiğinde erkeklerin onu etkileyebileceği şiirler yazması gerekiyor.
11
Şimdilerde dünyada kadın haklarına sahip çıkmış olan ender toplumlardan biridir. Bu nedenle Tuareg toplumu dünyada parmakla gösterilen bir toplumdur.
12
Diğer toplumlardan farklı olarak bu toplumda peçeyi kadınlar değil erkekler takıyor. Bunun nedeni ise kadına verilen güzelliğin gizlenmemesi gerektiği düşüncesidir. Ayrıca erkeklerin peçe takması nedeniyle onlara "Sahra'nın mavi adamları" ismi takılmıştır.
13
Müslüman olan Tuaregler, geleneklerinin İslam dinine uygun olmamasından dolayı da Müslüman olarak görülmüyor.
14