İstanbul'un Semt İsimleri ve Anlamları

19 Kasım 2015

Ahırkapı
Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan, ahır kapılardan birinin, bu semtte bulunuğu bilinmektedir. Padişahın atlarının yer aldığı ahırın yanında bulunduğundan dolayı, bu güzel semte Ahırkapı ismi verilmiştir.
1
Üsküdar
Bizans döneminde, şehirde Shutari adı verilen asker kışlaları, İstanbul'un göz bebeği olan semt Üsküdar'da bulunmaktadır. Skutarion ismini alan bu semt, zaman geçtikçe, Üsküdar adını almıştır.
2
Çengelköy
Çengelköy'de çok eskilerden gemilerin çapaları yapıldığı tahminler arasındadır. Bu köyde çapaların yapılmasından dolayı, boğazda bulunan bu muhteşem semt, Çengelköy isimini almıştır.
3
Galata
Gala kelimesi, Rumcada "süt" anlamı taşımaktadır. Galata'nın ismindede bulunan Gala kelimesi, ilçedeki süthaneleri gözönünde bulundurularak türemiştir. 
Farklı bir kaynağa göre, İtalyanca'da "denize inen yol" anlamı taşıdığı için, bu isim verildiği düşünülmektedir.
4
Çemberlitaş
"Constantinus Forumu" 'nun bulunduğu, Bizans döneminin en önemli meydanlarından olan yerdeki sütünlardan birinin ismidir. Çemberlitaş'ın ismi de buradan gelmektedir.
5
Bostancı
Şimdilerde Anadolu yakasının en güzel semtlerinden olan bostancı, eskiden sebze ve meyvelerin yetiştirildiği bostanların bulunduğu bir semtti. Bu sebepten dolayı, semt Bostancı adını almıştır.
6
Bebek
Boğazın İncisi olan bir semttir Bebek. Bebek isminin geldiği konusunda rivayetler söz konusudur. Fatih Sultan Mehmet, bu bölgeyi korumak için görevlendirdiği bölükbaşının lakabının Bebek olduğu söylenmektedir. 
Bir diğer rivayet ise, Padişah, semtte bahçede gezerken, yılan grünce korkan şehzadesine bebek demesi sonucunda, bahçenin adının bebek olarak anılmaktadır.
7
Sütlüce
Sütlüce semtinin bulunduğu yerde, öncelerde bir Rum köyü varmış ve köyün adı "Süt Menbat"tır. Köyün köşesinde bir kadın heykeli varmış ve kadının memelerinden su akarmış. Bu su, kadınların sütünü arttırdığına inanılırdı ve bundan dolayı bu güzel semte Sütlüce ismi verilmiştir.
8
Tahtakale
Sözlükteki anlam olarak "kale altı" olan Taht-el-kale, zamanla bozularak Tahtakale ismini alan, Beyazıt civarlarında eski sur yapılarının benzeri olan yapıların bulunmasından dolayı, Tahtakale ismi verilmiştir.
9
Şaşkınbakkal
Yerleşim yeri olmadığı zamanlarda, yaz aylarında denize girmek için bu bölgeye gelenler için bir bakkal dükkanı açılmıştır. Bu bakkalın burada iş yapmayacağı düşünülmektedir ve burada bakkal için "Şaşkınbakkal" ismi yakıştırılmıştır.
10